Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost aprobat un nou Regulament de organizare şi funcţionare al Autorităţii de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

A fost aprobat un nou Regulament de organizare şi funcţionare al Autorităţii de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

A fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Autorităţii Navale Române

A fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Autorităţii Navale Române, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi care se finanţează din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din Ordinul nr. 154/2022.

Categories
Ştiri Transporturi

Bugetul de venituri pe anul 2022 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale

A fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale.

Conform Ordinului nr. 73/2022 cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor şi infrastructurii.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Transporturi

Un proiect prevede actualizarea cuantumului amenzilor contravenţionale aplicabile utilizatorilor pentru lipsa rovinietei

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a lansat în dezbatere publică Proiectul de Lege pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri Transporturi

CNAIR are termen de transmitere a listei drumurilor data de 15 martie 2022!

Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră a fost recent modificată de Ordonanţa nr. 3/2022.

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. transmite autorităţii competente lista autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor aparţinând reţelei rutiere transeuropene, precum şi a drumurilor de interes naţional până la data de 15 martie 2022 şi, ulterior, în termen de 60 de zile de la orice modificare adusă acesteia.

Categories
Economie Ştiri Transporturi

Un nou Regulament de organizare a Consiliului Naţional din Domeniul Feroviar

Ordinul nr. 927/2021 prevede punerea în aplicare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Transporturi

Proiect. Ghid de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin pentru aprobarea Ghidului de finanțare Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic.

Categories
Ştiri Transporturi

Noi reguli privind autorizarea şcolilor de conducători auto

Ordinul nr. 1123/2021 prevede modificarea şi completarea anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a Programei de şcolarizare, precum şi privind condiţiile şi obligaţiile pentru pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere.

Categories
Articole Transporturi

Reguli noi pentru obţinerea licenţei comunitare în transporturi!

În Monitorul Oficial nr. 776/2021 a fost publicat Ordinul nr. 1049/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Bugetul Agenţiei de Investigare Feroviară Română pentru anul 2021

A fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Agenţiei de Investigare Feroviară Română – AGIFER, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi care se finanţează din venituri proprii.