Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri Transporturi

Vor începe operaţiuni de dragare a fluviului Dunărea

Au fost alocate fonduri pentru decontarea cheltuielilor necesare înlăturării stării de risc cauzate de situaţia hidrologică critică actuală prin executarea în regim de urgenţă, pe sectoarele de Dunăre cuprinse între km 610 – km 375, a unor operaţiuni de dragare a fluviului Dunărea şi a altor lucrări specifice.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Bugetul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, actualizat!

Ordinul nr. 1187/2022 aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2022 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – ISCTR, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi care se finanţează din venituri proprii.

Categories
Ştiri Transporturi

Cum se efectuează calculul zgomotului produs de traficul rutier?

Legea nr. 121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant a fost modificată de Hotărârea nr. 756/2022.

Calculul zgomotului produs de traficul rutier şi de cel feroviar şi calculul zgomotului industrial se efectuează în benzi de o octavă, cu excepţia calculului puterii acustice a sursei zgomotului din traficul feroviar, pentru care se utilizează benzi de o treime de octavă.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost aprobat un nou Regulament de organizare şi funcţionare al Autorităţii de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

A fost aprobat un nou Regulament de organizare şi funcţionare al Autorităţii de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

A fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Autorităţii Navale Române

A fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Autorităţii Navale Române, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi care se finanţează din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din Ordinul nr. 154/2022.

Categories
Ştiri Transporturi

Bugetul de venituri pe anul 2022 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale

A fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale.

Conform Ordinului nr. 73/2022 cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor şi infrastructurii.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Transporturi

Un proiect prevede actualizarea cuantumului amenzilor contravenţionale aplicabile utilizatorilor pentru lipsa rovinietei

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a lansat în dezbatere publică Proiectul de Lege pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri Transporturi

CNAIR are termen de transmitere a listei drumurilor data de 15 martie 2022!

Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră a fost recent modificată de Ordonanţa nr. 3/2022.

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. transmite autorităţii competente lista autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor aparţinând reţelei rutiere transeuropene, precum şi a drumurilor de interes naţional până la data de 15 martie 2022 şi, ulterior, în termen de 60 de zile de la orice modificare adusă acesteia.

Categories
Economie Ştiri Transporturi

Un nou Regulament de organizare a Consiliului Naţional din Domeniul Feroviar

Ordinul nr. 927/2021 prevede punerea în aplicare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Transporturi

Proiect. Ghid de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin pentru aprobarea Ghidului de finanțare Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic.