Categories
Economie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Transporturi

Un proiect prevede restricţii de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare cu 7,5 tone

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor şi ministrului afacerilor interne nr. 1249/132/2018.

Categories
Articole Domeniul energetic

Un nou standard de performanţă pentru serviciul de transport al gazelor naturale

Standardul de performanţă pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale a fost aprobat de Ordinul nr. 140/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 16/2022.

Operatorii de transport şi de sistem prestează serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale cu respectarea prevederilor legislaţiei europene şi naţionale aplicabile, în condiţii de siguranţă, de eficienţă şi de protecţie a mediului.

Categories
Economie Ştiri Transporturi

Proiect. Emiterea certificatelor tehnice pentru vehiculele care efectuează transport rutier internațional

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a lansat în dezbatere publică Proiectul Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind emiterea certificatelor tehnice pentru vehiculele rutiere care efectuează transport rutier internaţional de mărfuri, în vederea acordării autorizaţiilor CEMT.

Categories
Protectia mediului Ştiri

Modificări legislative privind protecţia mediului

Este important să se organizeze şi să se reglementeze supravegherea şi controlul transferurilor de deşeuri astfel încât să se ţină seama de necesitatea de a conserva, proteja şi îmbunătăţi calitatea mediului şi a sănătăţii oamenilor.

În acest sens a fost modificată Hotărârea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri.

Categories
Pensii Protecţie socială Social Ştiri

Până la data de 31 decembrie 2024 pensionarii trebuie să intre să intre în posesia legitimaţiei de transport tip card

Ordonanţa Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război a fost modificată de Legea nr. 275/2021.

Categories
Articole Transporturi

Reguli noi pentru obţinerea licenţei comunitare în transporturi!

În Monitorul Oficial nr. 776/2021 a fost publicat Ordinul nr. 1049/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Noi reguli pentru decontarea cheltuielilor privind transportul elevilor!

Legii educaţiei naţionale i-au fost aduse modificări în ceea ce priveşte decontarea cheltuielilor privind transportul elevilor.

În Monitorul Oficial nr. 606/2021 a fost publicată OUG nr. 50/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Categories
Ştiri Transporturi

Domeniul transportului aerian va beneficia de anumite facilităţi!

Conform Programului naţional de facilităţi în domeniul transportului aerian, aprobat prin Ordinul nr. 596/2021, acesta nu implică şi nu îşi propune modificarea responsabilităţilor sau a competenţelor stabilite prin legislaţia naţională în sarcina autorităţilor şi instituţiilor publice.

Categories
Economie Ştiri Transporturi

Se acordă gratuităţi participanţilor la Campionatul European de Fotbal 2020

OUG nr. 45/2021 prevede acordarea unor gratuităţi anumitor categorii de participanţi la Campionatul European de Fotbal 2020.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Fonduri europene pentru modernizarea sistemului de transport al energiei termice

Comisia a aprobat o investiţie de 216 milioane euro din Fondul de coeziune pentru modernizarea sistemului de transport al energiei termice din Bucureşti.