Categories
Învăţământ şi educaţie Protecţie socială Social Ştiri

Acordarea facilităţilor de transport intern feroviar pentru studenţi

Studenţii români sau străini, în vârstă de până la 26 de ani beneficiază de tarif redus cu 50% la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II – a, în tot cursul anului calendaristic, indiferent de distanţă sau de rutele călătoriilor. Studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II – a.

Categories
Medicamente Sănătate Ştiri

Produse medicale au fost scoase din disponibilul rezervei de stat!

A fost scos din stocul disponibil al rezervelor de stat o cantitate de produse din sectorul medical în valoare de 114.955 lei inclusiv TVA, şi acordarea acestora, cu titlu gratuit, unor centre de formare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect reglementează noi facilităţi privind transportul pentru studenţi!

Un proiect al Ministerului Educaţiei prevede că elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat, cu vârsta de până la 26 de ani, vor putea beneficia gratuit de servicii publice de transport local rutier, transport naval, transport cu metroul, precum şi transport feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Au fost reînnoite măsurile temporare menite să asigure sprijin operatorilor de transport

Ambasadorii statelor membre UE au convenit asupra unui mandat de negociere pentru reînnoirea măsurilor temporare menite să asigure sprijin operatorilor de transport şi cetăţenilor care nu sunt în măsură să îndeplinească anumite cerinţe administrative din cauza măsurilor legate de COVID-19 luate în statele membre.

Categories
Protecţie socială Ştiri

O nouă procedură de emitere a legitimaţiilor de călătorie gratuită pentru transportul cu metroul al revoluţionarilor

În Monitorul Oficial nr. 13/2020 a fost emis Ordinul nr. 2131/2020 privind aprobarea Procedurii de emitere, utilizare şi decontare a legitimaţiilor de călătorie gratuită pentru transportul cu metroul al beneficiarilor Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977 nr. 341/2004.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Persoanele cu handicap au dreptul la transport interurban gratuit

Hotărârea nr. 1118/2020 a modificat şi completat Hotărârea Guvernului nr. 1.017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, precum şi pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Categories
Social Ştiri

Gratuitatea la transportul public al elevilor este asigurată de către autorităţile administraţiei publice locale

Legea nr. 226/2020 prevede modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Categories
Ştiri Transporturi

Ce condiţii trebuie să îndeplinească un autovehicul pentru a fi considerat nou?

În Monitorul Oficial nr. 964/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1867/2020 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2020 – 2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020.

Categories
Economie Ştiri Transporturi

Transportul aerian va primi ajutor financiar!

În Monitorul Oficial nr. 899/2020 a fost publicată OUG nr. 167/2020 privind unele măsuri pentru susţinerea activităţii unor aeroporturi regionale în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID – 19 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii “Compania naţională de transporturi aeriene române – TAROM” – S.A. şi Societăţii Blue Air Aviation – S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID – 19.

Categories
Ştiri Transporturi

Un proiect prevede modificări ale transportul feroviar

Ministerul Transporturilor a lansat în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi.