Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Procedura privind aprobarea planurilor de investiţii ale operatorilor de distribuţie a energiei electrice

Ordinul nr. 98/2022 prevede aprobarea Procedurii privind fundamentarea şi aprobarea planurilor de dezvoltare şi de investiţii ale operatorului de transport şi de sistem şi ale operatorilor de distribuţie a energiei electrice.

Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Cheltuielile de transport şi cazare ale celor care adoptă copii vor fi decontate

Sumele necesare pentru transport şi cazare în vederea participării la procedura de potrivire practică cu un copil care are domiciliul în alt judeţ decât cel al adoptatorului sau familiei adoptatoare se decontează în mod unitar, la nivelul întregii țări.

Categories
Economie Ştiri Transporturi

Se dorește creșterea competitivității transportului feroviar pe piața internă a serviciilor de transport

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative a fost recent modificată de OUG nr. 107/2022.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri Transporturi

Autovehiculele electrice vor beneficia de „numere verzi”

În urma publicării în Monitorul Oficial a Ordinului comun al ministrului Afacerilor Interne, viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și ministrului mediului, apelor și pădurilor, care reglementează acordarea de numere de înmatriculare cu litere și cifre de culoare verde, pentru mașini pur electrice sau cu pilă de combustie cu hydrogen, începând de astăzi, 27 iunie a.c., la nivel național, serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor vor elibera ,,numere verzi”, pentru autovehiculele cu ZERO emisii de CO2.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Economie Transporturi

Inspecţia de siguranţă a navigaţiei la navele de transport

Ordinul nr. 245/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 261/2022, prevede inspecţiile de siguranţă a navigaţiei la navele de transport şi terminalele de operare a mărfurilor periculoase (produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate) şi inspecţiile pentru emiterea certificatelor de gas free şi hot work în apele naţionale navigabile şi în porturile româneşti.

Inspecţiile de siguranţă şi supravegherea respectării procedurilor de operare se efectuează de către Autoritatea Navală Română prin personalul propriu de specialitate.

Categories
Economie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Transporturi

Un proiect prevede restricţii de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare cu 7,5 tone

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor şi ministrului afacerilor interne nr. 1249/132/2018.

Categories
Articole Domeniul energetic

Un nou standard de performanţă pentru serviciul de transport al gazelor naturale

Standardul de performanţă pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale a fost aprobat de Ordinul nr. 140/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 16/2022.

Operatorii de transport şi de sistem prestează serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale cu respectarea prevederilor legislaţiei europene şi naţionale aplicabile, în condiţii de siguranţă, de eficienţă şi de protecţie a mediului.

Categories
Economie Ştiri Transporturi

Proiect. Emiterea certificatelor tehnice pentru vehiculele care efectuează transport rutier internațional

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a lansat în dezbatere publică Proiectul Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind emiterea certificatelor tehnice pentru vehiculele rutiere care efectuează transport rutier internaţional de mărfuri, în vederea acordării autorizaţiilor CEMT.

Categories
Protectia mediului Ştiri

Modificări legislative privind protecţia mediului

Este important să se organizeze şi să se reglementeze supravegherea şi controlul transferurilor de deşeuri astfel încât să se ţină seama de necesitatea de a conserva, proteja şi îmbunătăţi calitatea mediului şi a sănătăţii oamenilor.

În acest sens a fost modificată Hotărârea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri.

Categories
Pensii Protecţie socială Social Ştiri

Până la data de 31 decembrie 2024 pensionarii trebuie să intre să intre în posesia legitimaţiei de transport tip card

Ordonanţa Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război a fost modificată de Legea nr. 275/2021.