Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Regulament privind acordarea dreptului de a exploata instalaţii de stocare a energiei electrice

Ordinul nr. 99/2023 prevede aprobarea Regulamentului privind acordarea operatorului de transport şi de sistem şi operatorilor de distribuţie a dreptului de a deţine, dezvolta, administra sau exploata instalaţii de stocare a energiei electrice care sunt componente de reţea complet integrate.

Categories
Ştiri Transporturi

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească subsistemul de semnalizare terestru feroviar

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească subsistemul de control – comandă şi semnalizare terestre al sistemului feroviar din România au fost aprobate de Ordinul nr. 1825/2023.

Categories
Agricultură şi silvicultură Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Economie Internaţional Ştiri

Procedura de evaluare a transportatorilor maritimi şi a navelor de transport animale vii

Ordinul nr. 100/2023 aduce modificări Procedurii de evaluare a transportatorilor maritimi şi a navelor de transport animale vii în vederea autorizării sau operării de pe teritoriul României şi pentru modificarea unor acte normative.

Categories
Economie Ştiri Transporturi

Au fost actualizate sancţiunile contravenţionale pentru depăşirea maselor admise!

Au fost actualizate sancţiunile contravenţionale pentru depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise se clasifică gradual, în funcţie de gravitatea contravenţiei, în contravenţii minore, grave şi foarte grave.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici

Plafonul maxim al cheltuielilor decontate prefecților și subprefecților

A fost stabilit plafonul maxim al cheltuielilor privind locuinţa de serviciu şi al cheltuielilor de cazare şi deplasare a prefecţilor şi subprefecţilor, aferente anului 2023.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Elevii beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport

Ordinul nr. 6376/2022 prevede aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare şi de decontare a sumelor forfetare pentru elevii care sunt şcolarizaţi în altă localitate decât localitatea de domiciliu.

Categories
Articole Economie Fiscalitate

Noi reglementări privind RO e – Transport!

OUG nr. 132/2022 prevede modificarea şi completarea unor acte normative.

Se prevede modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e – Transport.

Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect prevede modificarea Legii educaţiei

Ministerul Educației a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Categories
Achiziţii publice Articole

Normele metodologice privind Registrul utilajelor au fost aprobate!

Au fost aprobate Normele metodologice privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Registrului utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor de care pot dispune operatorii economici în vederea participării la procedurile de achiziţie publică/sectorială din domeniul proiectelor de infrastructură de transport.

Categories
Economie Ştiri Transporturi

Taxarea vehiculelor pentru utilizarea anumitor infrastructuri

Ordonanţa nr. 24/2022 pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică şi facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii cu privire la neplata tarifelor rutiere a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 837/2022.