Tag-Archive for » transplant de organe «

Transplantul țesuturi şi celule de origine umană este un domeniu din medicină care oferă posibilități importante de tratament al unor boli considerate incurabile până în prezent. Pentru a proteja sănătatea publică și pentru a preveni transmiterea bolilor infecțioase prin țesuturi și celule de origine umană,  trebuie luate toate măsurile de securitate necesare la donarea, obținerea, controlul, prelucrarea, conservarea, stocarea, distribuirea și utilizarea acestora.

Potrivit ştirilor juridice, s-a evidenţiat necesitatea elaborării unui cadru unificat şi a unor dispoziții comunitare care să garanteze că țesuturile și celulele de origine umană, indiferent de utilizarea căreia îi sunt destinate, au un nivel comparabil de calitate și de securitate, în vederea asigurării populației cu privire la faptul că țesuturile și celulele de origine umană obținute în alt stat membru prezintă același garanții ca și cele provenind din țara lor. Mai mult …

computerMinisterul Sănătății a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin privind aprobarea Fişei de monitorizare a cheltuielilor din cadrul Programului național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană.

Potrivit proiectului de act normativ, începând cu data de 1 iulie 2015 unităţile de specialitate incluse în Programul national de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană, respectiv Subprogramul de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană și Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice şi centrale au obligația de a întocmi Fişa de monitorizare a cheltuielilor din cadrul activităţilor de transplant.

Fişa de monitorizare a cheltuielilor se întocmeşte în trei exemplare, pentru fiecare activitate de transplant realizată în cadrul unității de specialitate, din care un exemplar rămâne anexat la foaia de observaţie clinică generală, un exemplar se transmite şi se păstrează la compartimentul financiar-contabil, iar un exemplar se transmite Agenţiei Naţionale de Transplant, până cel târziu la data de 5 a lunii în curs pentru activitățile realizate în luna precedentă, mai arată proiectul.

lc
La data de 25 mai Ministerul Sănătăţii a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei (Convenţia de la Oviedo), referitor la transplantul de organe şi ţesuturi de origine umană.

Protocolul adiţional al acestei Convenţii, semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015, este conceput pentru a reglementa aspecte juridice şi bioetice din domeniul transplantului. Semnarea sa presupune cooperare cu statele membre ale Consiliului Europei pentru prevenirea comercializării elementelor corpului uman şi alinierea României la progresele ştiinţelor medicale din spaţiul european.

Prevederile din actul normativ privind combaterea traficului de organe şi ţesuturi, şi anume: protejarea minorilor, a persoanelor defavorizate, respectarea tuturor prevederilor naţionale privind acordul pentru donare, prevenirea recoltărilor şi a procedurilor de transplant ilicite, se regăsesc în legislaţia naţională, şi anume Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – Titlul VI.

sursa-google16-638x330

Ministerului Sănătăţii a supus dezbaterii publice un proiect de Ordin privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 95/2006 privind activitatea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic.

Potrivit proiectului, prelevarea se poate face fără consimţământul membrilor familiei dacă, în timpul vieţii, persoana decedată şi-a exprimat acordul printr-un act notarial şi a fost înscrisă în Registrul naţional al donatorilor de organe, ţesuturi şi celule.

Noutatea legislativă arată că donatorul şi primitorul vor semna un înscris autentic prin care declară că donarea se face în scop umanitar, are caracter altruist şi nu constituie obiectul unor acte şi fapte juridice în scopul obţinerii unui folos material sau de altă natură.

De asemenea, proiectul prevede că prelevarea de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, în cazuri medico-legale, se face numai cu consimţământul medicului legist şi nu trebuie să compromită rezultatul autopsiei medico-legale.

organdonorIată un lucru demn de mirare, pentru unii! În ţara noastră există activităţi în domeniul medical ce se desfăşoară, momentan, într-un mod demn de toată lauda. Aşa se petrec lucrurile la Centrul de Chirurgie Generală şi Transplant Hepatic al Institutului Clinic Fundeni.

Numărul beneficiarilor de transplant hepatic ce supravieţuiesc după intervenţia chirurgicală (peste 90 din 100!), tehnicile chirurgicale aplicate la Fundeni, ca şi numărul de transplanturi efectuate anual stârnesc admiraţie inclusiv peste hotarele ţării. Dar, la nivelul programului naţional de transplant problemele nu lipsesc. Şi sunt grave… Despre ele, însă, vom discuta spre finalul articolului!

Deocamdată, aducem în atenţia cititorului subiectul acreditării structurilor implicate în activitatea de transplant. Este de-o mare importanţă. Pentru că nu se ştie cine şi când s-ar putea să aibă nevoie de un transplant… Boala soseşte cu carul şi pleacă prin urechile acului. Viaţa oferă multe şi neprevăzute!

Dacă stăm să ne gândim, ne vom da seama că rigoarea criteriilor de acreditare a unităţilor de transplant e direct proporţională cu rata de reuşită a intervenţiilor chirurgicale şi de supravieţuire a pacienţilor. Nu mai departe de finele lunii trecute vedea lumina tiparului, în paginile Monitorului Oficial, Ordinul 860/2013 pentru aprobarea criteriilor de acreditare în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană.

În primele 6 articole ale reglementării menţionate sunt aprobate criterii de acreditare pentru:

– centrele de prelevare de organe;

– centrele de transplant de organe;

– centrele de transplant de ţesuturi;

– centrele de transplant de celule stem hematopoietice;

– laboratoarele HLA pentru transplanturi (unde se verifică dacă organele prelevate sunt compatibile cu organismul posibilului beneficiar);

– activităţile de ambalare, etichetare şi transport organe;

Toate aceste criterii au scopul de a asigura un nivel optim de performanţă, atât în activitatea de prelevare, transplant şi monitorizare posttransplant, cât şi pentru a limita pe cât posibil disfuncţiile care-ar putea duce la afectarea calităţii şi integrităţii materialului biologic transplantabil, indiferent că ne referim la celule, ţesuturi sau organe. Acum, să vedem criteriile de acreditare!

 

 Atenţie! Aici se prelevează organe Mai mult …