Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici

Noutăți privind recrutarea polițiștilor și ocuparea posturilor vacante

politistiMeseria de polițist presupune o viață supusă unor reguli stricte, care trebuie urmate întocmai! Regulile guvernează viața acestor oameni înainte de a deveni polițiști, chiar de la momentul susținerii probelor și examenelor obligatorii pentru a obține slujba mult râvnită. Cine reușește, își începe cariera în această branșă și, în cazul în care va dori să avanseze în carieră sau să ocupe un alt post, vacant, va trebui să urmeze regulile specifice stabilite prin ordin al Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Categories
Articole Dreptul muncii Învăţământ şi educaţie

Cum se poate transfera personalul didactic și nedidactic la o altă unitate școlară?

profesorDe multe ori, elevii încep să studieze o materie cu un profesor pe care îl îndrăgesc și care îi face să pătrundă uşor în tainele cunoașterii, pentru ca anul următor să fie preluați de către alt cadru didactic. Pentru majoritatea elevilor acest fapt reprezintă un disconfort, mai ales că se obișnuiesc cu modul de predare al acelui profesor.

Categories
Pensii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat

vrfAutoritatea de Supraveghere Financiară a supus dezbaterii publice un proiect de Normă privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat.

Potrivit actului normativ, norma reglementează procedura care trebuie îndeplinită de către administratorii de fonduri de pensii administrate privat şi de către participantul la un fond de pensii administrat privat în vederea realizării transferului activului personal de la un fond de pensii administrat privat la un alt fond de pensii administrat privat.

Astfel, un participant se poate transfera de la un fond de pensii administrat privat la un alt fond de pensii administrat privat dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
– a semnat actul individual de aderare la fondul de pensii administrat privat la care doreşte să se transfere, marcând opţiunea referitoare la transfer;
– a notificat administratorul de la care se transferă, conform modelului din anexa nr. 1 în termenul prevăzut la art. 39 alin. (1) din Legea nr. 411/2004.

Categories
Ştiri Transporturi

Acţiuni de la Portul Constanţa date în mod neconstituţional

1

Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat că premierul Victor Ponta şi ministrul Transporturilor, Dan Şova, doresc să transfere către “clanul Mazăre”, printr-o Hotărâre de Guvern, o cotă parte din acţiunile de la Portul Constanţa, ceea ce nu poate fi reglementat decât printr-o lege.

Preşedintele PNL a susţinut că în timpul guvernării USL liberalii s-au “opus categoric” şi au reuşit să împiedice trimiterea porturilor, inclusiv sau în primul rând a Portului Constanţa către autorităţile locale, şi de asemenea anumite structuri din Ministerul Muncii.

Categories
Executori judecătoreşti Ştiri

Neconstituţionalitatea Legii descentralizării

331656-ciocanNoutăţi legislative: Curtea Constituţională a hotărât că Legea descentralizării este neconstituţională, admiţând sesizarea formulată de parlamentarii PDL.

Astfel, organul de stat a decis, prin justiţie, neconstituţionalitatea Legii descentralizării în principal în raport cu competenţele descentralizate şi bunurile transferate autorităţilor locale, judecătorii constatând inadvertenţe privind competenţele transferate, dar şi statutul juridic al bunurilor.

Principalele probleme constatate în cazul Legii descentralizării au privit competenţele reglementate şi transferate autorităţilor locale, dar şi regimul juridic al bunurilor.

Conform surselor din cadrul CC, descentralizarea priveşte 3 aspecte, respectiv competenţe, bunuri şi bani transferate autorităţilor locale.

În cazul competenţelor, judecătorii organului de stat au constatat că acestea au fost păstrate în unele cazuri şi la nivel central şi la nivel local, fiind o suprapunere de competenţe.

Totodată, în cazul bunurilor s-a menţinut faptul că acestea nu au un statut juridic clar, întrucât legea reglementează transferul bunurilor din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a autorităţilor locale, respectiv din cea privată a statului în cea privată a autorităţilor locale.

Pe lângă aceasta, judecătorii au constatat că singurul caz în care se face referire la datele de carte funciară a imobilelor este cel al plajelor.

În cazul acestora, reprezentanţii CC au afirmat faptul că prin lege se reglementează administrarea plajelor de autoritatea locală, însă prin efectul anexelor se ajunge la transferul de proprietate.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Transferul de deşeuri

images

Ministerulu Mediului şi Schimbărilor Climatice a supus consultării publice proiectul de Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri.

Potrivit proiectului schimbările preconizate se referă  la crearea unui sistem eficient mai uşor de monitorizat şi controlat în ceea ce priveşte transferul deşeurilor, această activitate revenind în exclusivitate Gărzii Naţionale de Mediu care poate încheia protocoale de colaborare cu alte instituţii publice. Această concentrare va reduce povara în cazul operatorilor economici şi va realiza o optimizare a repartizarii responsabilităţilor de supraveghere.

De asemenea, acest act normativ introduce ca şi măsură complementară confiscarea mijlocului de transport destinat sau folosit la săvârşirea contravenţiilor menţionate în proiect. Astfel, sunt descurajate transferurile ilegale de deşeuri, cuantumul maxim posibil al sancţiunii principale fiind mai mic comparativ cu costurile care derivă din activităţile de eliminare/neutralizare a deşeurilor. Mentionăm ca aceasta sancţiune a fost preluată din HG nr. 1061/2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 672/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, prin extinderea domeniului de aplicare la toate transferurile care circulă fără documentele solicitate de Regulament, în speţă formularul de notificare şi circulaţie.

Proiectul de act normativ contribuie la o protejare mai bună a sănătăţii populaţiei, dar şi un impact pozitiv deoarece operatorii economici vor avea reglementate proceduri clare şi transparente de efectuare a transferurilor de deşeuri.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Substanţe periculoase/interzise

Adoptarea proiectului de lege cu privire la gospodărirea deşeurilor radioactive

downloadGuvernul a aprobat un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive, care prevede printre altele obligaţia de consultare şi participare a publicului în adoptarea deciziilor referitoare la managementul deşeurilor radioactive.

“Principalele modificări şi completări pe care actul normativ le aduce actualului cadru legislativ aplicabil managementului deşeurilor radioactive vizează, în special, aspecte referitoare la: regimul exportului şi transferului intracomunitar de deşeuri radioactive şi combustibil uzat, rolul şi responsabilităţile autorităţii de reglementare competente, răspunderea titularilor de autorizaţii nucleare şi a statului, autoritatea naţională responsabilă pentru depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, programul naţional de gospodărire a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, obligaţia de consultare şi participare a publicului în adoptarea deciziilor referitoare la managementul deşeurilor radioactive, principiile care stau la baza gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat”, informează Guvernul într-un comunicat de presă.

Proiectul de lege va fi înaintat Parlamentului pentru dezbatere şi adoptare în procedură de urgenţă.

Categories
Internaţional

Legea armelor din America

La câteva zile după atacul armat care a avut loc într-o şcoală din statul Connecticut, Casa Albă a anunţat că preşedintele Statelor Unite, Barack Obama va susţine proiectul de lege elaborat de senatoarea democrată, Dianne Feinstein, privind interzicerea vânzărilor, transferurilor, fabricării şi importului a 100 de modele de arme de foc.
27 de persoane, dintre care 20 de copii au fost ucişi în atacul armat care a avut loc în şcoala din statul Connecticut. Autorul atacului a fost Adam Lanza, un copil crescut în suburbii şi ai cărui părinţi erau divorţaţi.