Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Transferul Muzeului Mineritului Aurifer din Roșia Montană în administrarea Ministerului Culturii

muzeuMinisterul Culturii (MC) a inițiat un parteneriat cu Ministerul Economiei (MECRMA) în vederea transferului în domeniul public și în administrarea MC a Muzeului Mineritului Aurifer din Roșia Montană și a Muzeului Aurului din Brad, astfel încât colecțiile și vestigiile celor două muzee să fie protejate optim și pe termen lung.

Acest fapt este o acțiune prioritară, având scopul să asigure protejarea patrimoniului excepțional al muzeului — atât expoziția subterană, alcătuită din galerii și alte elemente ale exploatării romane, cât și expoziția supraterană, alcătuită din instalații de exploatare, piese epigrafice romane sau moderne și clădirile valoroase din perioada secolelor XVIII — XIX.

Astfel, transferul muzeului în patrimoniul Ministerului Culturii urmărește relansarea acestuia ca punct de atracție principal al Roșiei Montane, ceea ce va duce la crearea de noi locuri de muncă şi creșterea numărului de turiști.

Ministrul Culturii, Corina Șuteu, a informat că situl Roșia Montană a fost inclus pe lista indicativă a UNESCO, adăugând că acesta este un prim pas către lista, mult mai restrânsă, a Patrimoniului UNESCO.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Bugete Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional

OUG 42/2016: un transfer de competențe către autoritățile locale. Descentralizarea avansează!

gov1Istoria ne-a dovedit că statul, oricât de bine ar fi condus, nu trebuie să dețină puteri absolute și nici să ajungă să dirijeze absolut totul în viața cetățenilor ori a comunităților. Trebuie păstrat un echilibru la nivel decizional. Individul este cel mai capabil să ia deciziile potrivite pentru sine însuși, după cum și hotărârile ce privesc o proprietate privată trebuie lăsate în sarcina celor care o stăpânesc.

Categories
Ştiri Taxe/Impozite

MFP lucrează la un proiect de OUG pentru modificarea Codului Fiscal

lege darea in plataMinistrul Finanțelor Publice, Anca Dragu a declarat că Ministerul Finanțelor Publice lucrează la un proiect de OUG pentru modificarea Codului Fiscal astfel încât debitorii care apelează la darea în plată să fie scutiți de impozitul aferent transferului de proprietate.

Potrivit declaraţiilor ministrului finanţelor, se ia în calcul aplicarea scutirii pentru o singură locuință, și nu o triere a beneficiarilor în funcție tranșe de venit sau alte criterii.

De asemenea, ministrul a mai spus că se analizează și cazul celor care au fost deja executați silit și figurează cu datorii la stat în contul impozitului datorat pentru transferul de proprietate de la momentul executării.

Categories
Financiar bancar Ştiri

Legea cedării imobilului pentru stingerea creanţei – un mijloc de a face banca să negocieze

descărcareAvocatul Gheorghe Piperea a afirmat că legea care permite persoanelor care nu îşi mai pot plăti creditul să cedeze băncii imobilul ipotecat pentru stingerea creanţei, pune la dispoziţia consumatorului „lipsit de putere”, un mijloc de a determina banca să negocieze cu debitorul.

Astfel, iniţiatorul proiectului de lege deputatul PNL Daniel Zamfir a precizat că legea dării în plată se aplică contractelor de credit aflate în derulare, cât şi contractelor încheiate după această dată, iar cei care au ajuns în situaţia de a nu-şi mai putea achita creditul la bancă trebuie să notifice banca de acest lucru în termen de 15 zile.

Conform legii, în situaţia în care banca nu ar fi de acord să primească imobilul debitorului pentru stingerea creanţei, debitorul poate da în judecată banca, obligând-o să preia bunul în proprietate, ocazie cu care este stinsă creanţa şi se suspendă orice procedură de executare.

Potrivit avocatului, legea dării în plată nu îşi propune să creeze “un aflux enorm de transferuri de proprietate, îşi propune să creeze un levier pentru acele persoane, ca ele să poată să negocieze” cu băncile, care au la dispoziţie un termen rezonabil de 15 zile în care pot evita să devină agenţii imobiliare.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Financiar bancar Internaţional Legislaţie internaţională Persoane juridice. Societăţi Protecţia consumatorului Sancţiuni

Operatorii de transfer de credit şi debitare directă în euro au comis abateri? BNR îi sancţionează!

SEPA - Single Euro Payments Area - ButtonIstoria, inclusiv cea financiar-bancară, abundă în paradoxuri. Unul dintre ele este legat de apariţia întâiului sistem de transfer al banilor la distanţă. Un destin ironic a făcut ca tocmai Templierii (ordin apărut în sec. XII), supranumiţi şi nevoiaşii ostaşi ai lui Hristos şi ai templului lui Solomon, să născocească mecanismul graţie căruia niciun pelerin nu mai era nevoit să poarte cu sine, spre Ţara Sfântă, mari sume de bani, riscând să fie tâlhărit.

Categories
Legislaţie internaţională Ştiri

Decizie privind informarea persoanelor despre transmiterea şi prelucrarea datelor sale personale

lc
La 1 octombrie Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a adoptat o decizie potrivit căreia persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul transmiterii şi prelucrării între două autorităţi ale administraţiei publice a unui stat membru vor fi informate în prealabil.

Decizia a fost luată după ce Curtea Europeană a fost sesizată de Curtea de Apel Cluj, în dosarul Smarandei Bara şi altor cetăţeni români şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Persoanele vizate, respectiv Smaranda Bara şi mulţi alţi cetăţeni români au contestat legalitatea transferului de date personale efectuat de către administraţia fiscală română, care a transmis datele privind veniturile cetăţenilor către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, aceasta din urmă solicitând persoanelor plata restanţelor contribuţiilor la sistemul de asigurări de sănătate.

Categories
Ştiri Turism

Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc respinge trecerea birourilor de promovare externă la Institutul de Comerţ

turismFederaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) solicită Guvernului să fie consultată atunci când se iau decizii în legătură cu turismul, cum ar fi în cazul transferul birourilor de promovare externă de la Autoritatea Naţională pentru Turism (ANT) la Institutul de Comerţ Exterior, măsură pe care Patronatele din turism o resping.

Potrivit unui comunicat, preşedintele FPTR, Mohammad Murad, precizează că trecerea birourilor externe de promovare turistică de la Autoritatea Naţionale de Turism la nou înfiinţatul Institut de Comerţ Exterior este o măsură greşită, luată fără ca aceştia să fie consultaţi.

Transferul reprezenţantelor de la ANT la IRCE va îngreuna, cu siguranţă, şi activitatea de promovare pe piaţa externă a firmelor româneşti de turism, care vor trebui, de exemplu pentru a participa la târgurile internaţionale de turism de la Berlin sau Londra, să discute cu ANT, care decide unde şi cum se participă la târgurile internaţionale, dar şi cu IRCE, care va răspunde de modul de organizare a standului. Asta în cazul în care cele doua instituţii se vor înţelege şi vor colabora“, a mai declarat preşedintele FPTR.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica Kazahstan

lc
Ministerul Justiţiei a supus dezbaterii publice proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica Kazahstan privind asistenţa judiciară în materie penală, proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica Kazahstan privind extrădarea şi proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate.

Potrivit expunerii de motive a proiectului de Lege pentru ratificarea Tratatului privind asistenţa judiciară în materie penală între România şi Republica Kazahstan, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014, dispoziţiile tratatului vor reglementa: notificarea actelor de procedură, pentru comunicarea citaţiilor partea română propunând transmiterea acestora cu cel puţin 40 de zile înainte de data stabilită pentru înfăţişare; localizarea sau identificarea persoanelor şi a obiectelor; efectuarea de comisii rogatorii, inclusiv audierea prin videoconferinţă, transferul temporar al persoanelor deţinute; executarea cererilor de percheziţie, sechestru şi confiscare; transmiterea de documente, materiale de probă şi obiecte; restituirea bunurilor; transmiterea spontană de informaţii; livrările supravegheate, anchete sub acoperire şi echipele comune de anchetă, suportarea cheltuielilor decurgând din executarea unei cereri de asistenţă, funcţie de obiectul acesteia.

Cu privire la proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica Kazahstan privind extrădarea, tratatul reglementează: “obligaţia de extrădare”, “infracţiuni extrădabile”, “motivele obligatorii şi opţionale de refuz”, “extrădarea propriilor cetăţeni”, “cererea de extrădare şi documentele aferente, informaţii suplimentare, admisibilitatea acestora şi decizia de a extrăda”, “regula specialităţii”, “arestarea provizorie în vederea extrădării”, “cereri de extrădare sau de predare formulate de mai multe state”, “predarea persoanei extrădate şi amânarea sau extrădarea temporară”, “indisponibilizarea şi remiterea de bunuri”, ş.a., se arată în expunerea de motive a proiectului.

Categories
Articole Asigurări sociale Dreptul muncii Pensii Social

Eşti nemulţumit de fondul de pensii la care ai aderat? Cotizează în altă parte!

business graph with arrow and coins showing profits and gainsLa momentul introducerii pensiilor private în România, prea puţini au fost capabili să anticipe cum va evolua, pe viitor, fondul ales. Fiecare negustor şi-a lăudat marfa! Unii s-au lăsat convinşi, semnând un contract de aderare la vreun fond ce, ulterior, nu s-a vădit foarte performant.

Unii participanţi constată că, deşi au trecut ani de zile de când tot cotizează, sumele din conturile lor sunt de-a dreptul ridicole iar evoluţia valorii unităţilor de fond li se pare demnă de jale, comparativ cu alte fonduri. Să nu-ţi treacă prin minte, în aşa condiţii, să-ţi transferi banii la un alt administrator de fond, mai priceput într-ale investiţiilor?!

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Economie Transporturi

Acţiunile portului Constanţa nu pot fi deţinute de către consiliul local. Află de ce!

portUnde-i lege, nu-i tocmeală! Dar legile nu cad din cer.  Nu sunt croite de către fiii zeilor. Sunt alcătuite de către oameni.  Încă de pe vremea lui Adam şi-a Evei, omul e supus greşelii. Legea, ca orice creaţie umană, poate conţine o doză variabilă de eroare. În legislaţia românească şi de pretutindeni, erorile ce sfidează Constituţia se cer îndreptate. Dar până la rectificare, trebuie declarată neconstituţionalitatea prevederilor în cauză. Vom examina, acum, o situaţie cu miză importantă!