Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Regimul actelor de studii eliberate cadrelor didactice de către inspectoratele şcolare!

Gestionarea actelor de studii care se eliberează cadrelor didactice din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar de către inspectoratele şcolare şi centrele de perfecţionare ale cadrelor didactice este reglementată prin regulament.

În Monitorul Oficial nr. 234/2019 a fost publicat Ordinul nr. 3665/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii eliberate cadrelor didactice de către inspectoratele şcolare şi centrele de perfecţionare.

Categories
Articole Financiar bancar Pensii Social

Știri juridice: utilizarea activului personal net al participantului la fondul de pensii privat

S-ar putea spune că sistemul de pensii publice se bazează pe o schemă financiară prin care orice salariat este obligat prin lege să economisească pentru bătrânețe. O bătrânețe la care n-ajunge toată lumea, din motive arhicunoscute. Se știe, foarte bine, și unde ajung banii care îi sunt reținuți, lună de lună, fiecărui angajat, pentru viitoarea (și ipotetica) sa pensie „publică”: nu sunt depuși, undeva, pe numele angajatului cu pricina, ci sunt dirijați către pensiile aflate în plată.

Categories
Ştiri Taxe/Impozite

Înfiinţarea unei întreprinderi individuale în 2016

contabilitateÎntreprinderea individuală este forma de activitate economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică. Desfăşurarea activităţilor economice de către întreprinderile individuale este reglementată în legislaţie prin Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2008.

Potrivit normelor în vigoare, întreprinzătorii persoane fizice titulari ai unei întreprinderi individuale au obligaţia să ceară înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării, înainte de începerea activităţii economice.

Pentru a înființa o întreprindere individuală, titularul trebuie să întocmească documentația necesară pe care să o depună la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul (ORCT) în raza căruia acesta își stabilește sediul profesional, la ghișeu, prin corespondență sau prin biroul de asistență și reprezentare din cadrul primăriilor.

Prima etapă în procedura de înfiinţare o constituie rezervarea denumirii, prin depunerea la ORCT a cererii de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original), completată cu cel puţin trei denumiri, în ordinea preferinţelor şi achitarea taxei de registru, al cărei cuantum actual este de 72 de lei. 

Categories
Pensii Ştiri

Promulgarea legii privind pensiile speciale pentru jurnaliştii din “uniuni ale creatorilor”

lcPreşedintele a promulgat legea care introduce pensii speciale pentru jurnaliştii care fac parte din “uniuni ale creatorilor recunoscute ca fiind de utilitate publică”.

Astfel, actul normativ stabileşte că “prin uniuni de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică se înţelege persoanele juridice române de drept privat, fără scop patrimonial, din domenii precum cel al creaţiei muzicale, interpretative, cinematografice, literare, arhitecturale, teatrale, jurnalistice şi al artelor plastice care sunt recunoscute ca fiind de utilitate publică”.

Conform Legii nr. 8/2006, “cuantumul indemnizaţiei reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau, după caz, aflată în plată la data solicitării”, iar indemnizaţia nu se acordă persoanelor prevăzute la alin. (1) care beneficiază de indemnizaţia acordată conform Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările ulterioare.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Noutăţi legislative pentru PFA-uri şi întreprinderi individuale

8septfondsotcoleg-1378644658
Legea nr. 4/2014
, publicată în Monitorul Oficial nr. 15 din 10 ianuarie 2014, cu intrare în vigoare din data de 9 februarie 2014, introduce în lista de termeni şi expresii de la articolul 2 al Ordonanţei de urgenţă nr. 44/2008 un nou punct – soţia/soţul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate.

Această modificare prevede că în activitatea desfăşurată de persoanele fizice autorizate şi de titularii întreprinderilor individuale vor fi acceptaţi/acceptate soţii/soţiile acestora.

Această persoană este definită drept cea care, fără a fi înregistrată în registrul comerţului şi autorizată să funcţioneze ea însăşi ca titular al întreprinderii individuale/persoană fizică autorizată sau fără a fi salariată, participă în mod obişnuit la activitatea întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate.

Persoanele fizice autorizate şi titularii întreprinderilor individuale vor avea obligaţia de a menţiona în registrul comerţului participarea în mod obişnuit a soţiei/soţului la activitatea desfăşurată sau încetarea activităţii soţiei/soţului, în termen de 15 zile.

Categories
Legislaţie utilă Ştiri

Regimul eliberării paşapoartelor a fost modificat

download (2)Noutăţi legislative: Hotărârea Guvernului nr. 1087/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 4 din data de 6 ianuarie 2014.

Actul normativ vine cu modificări la unele dispoziții cu privire la procedura de eliberare a paşapoartelor, printre care:

– eliminarea obligativității prezentării de fotocopii ale documentelor solicitate de autorități la momentul depunerii cererilor pentru eliberarea pașapoartelor;
– reglementarea posibilității, în funcție de opțiunea solicitanților, de expediere a pașaportului simplu electronic la domiciliul titularului;

– reglementarea expresă a posibilității de a ridica pașaportul de la orice serviciu public comunitar.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Paşapoartele ar putea fi expediate la domiciliul titularului – proiect

PASAPOARTE - REGLEMENTARI
Potrivit noilor prevederi prevăzute în proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin HG nr. 94/2006, paşapoartele vor putea fi ridicate de la orice serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa acestor documente, respectiv de la orice reprezentanţă diplomatică a României în străinătate, existând şi posibilitatea de a fi expediate la domiciliul solicitanţilor.

Noul proiect de HG a fost lansat în dezbatere publică de către Ministerul Afacerilor Interne.

Proiectul dat oferă posibilitatea ca, în funcţie de opţiunea solicitanţilor, paşaportul simplu electronic să fie expediat la domiciliul titularului, sau după caz, la cel al persoanei care a formulat cererea, sub condiţia ca aceştia să suporte cheltuielile de expediţie aferente.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect: Modificarea OUG nr. 195/2002 – Codul rutier

descărcareConform unei propuneri a Ministerului Public, prelungirea dreptului de a conduce pentru şoferii cu permisul reţinut, cercetaţi sau judecaţi pentru săvârşirea unor infracţiuni sau implicarea în accident, ar urma să fie hotărâtă o singură dată de procuror sau judecător, şi nu din 30 în 30 de zile.
Propunerea de modificare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului (OUG) nr. 195/ 2002 (Codul rutier) a fost trimisă Ministerului Afacerilor Interne de către procurorul general al României Tiberiu Niţu.
Sunt vizate dispoziţiile articolului 111, alineatul 6, din actul normativ, care se referă la prelungirea periodică a dreptului de circulaţie a conducătorului auto care a săvârşit anumite infracţiuni sau a fost implicat într-un accident cu victime.
În forma actuală a actului normativ, prelungirea se face la un interval de 30 de zile de către procuror sau instanţa de judecată, în funcţie de faza procesuală în care se află cauza, până la rezolvarea definitivă a acesteia.
Propunerea de modificare urmăreşte degrevarea procurorului care efectuează urmărirea penală sau exercită supravegherea cercetării penale ori a instanţei de judecată învestită cu soluţionarea cauzei, în sensul de a dispune cu privire la dreptul de circulaţie o singură dată, până la adoptarea unei soluţii în faza de urmărire penală, respectiv rămânerea definitivă a soluţiei, cu posibilitatea reexaminării actului din oficiu, la cererea părţilor sau la sesizarea organelor de poliţie, se arată într-un comunicat al Ministerului Public.
Astfel, articolul 111, alineatul 6, ar urma să aibă, următorul conţinut: “La cererea titularului permisului de conducere reţinut în condiţiile alin. (1) lit. b) sau ale alin. (4), procurorul care efectuează urmărirea penală sau exercită supravegherea cercetării penale ori, în faza de judecată, instanţa de judecată învestită cu soluţionarea cauzei poate dispune prelungirea dreptului de circulaţie până la dispunerea neînceperii urmăririi penale, scoaterii de sub urmărire penală ori încetării urmăririi penale sau, după caz, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. Modul de rezolvare a cererii de prelungire a dreptului de circulaţie se comunică şi şefului poliţiei rutiere pe raza căreia s‐a comis fapta”.