Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

1562 de tineri români au fost selectați să călătorească în întreaga Europă

În prima rundă a acțiunii DiscoverEU din cadrul programului Erasmus+, 1562 de tineri români în vârstă de 18 ani au fost selectați să călătorească în întreaga Europă.

La nivel european, 35.000 de tineri în vârstă de 18 ani au fost selectați să călătorească în întreaga Europă.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Eurobarometrul privind Anul european al tineretului

Comisia Europeană a publicat Eurobarometrul Flash privind tineretul și democrația, realizat între 22 februarie și 4 martie 2022.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Tinerii sunt optimiști în ceea ce privește viitorul Uniunii Europene

Conform unui studiu, 74% dintre tinerii români sunt optimişti în ceea ce priveşte viitorul Uniunii Europene şi arată o mai mare deschidere şi susţinere pentru politicile europene decât alte categorii de vârstă.

Categories
Internaţional Ştiri

Propunere de Recomandare a Consiliului privind voluntariatul în rândul tinerilor

Comisia Europeană ia una dintre primele iniţiative concrete în cadrul Anului european al tineretului 2022: ea a publicat o propunere de Recomandare a Consiliului privind voluntariatul în rândul tinerilor pentru a facilita voluntariatul transnațional al tinerilor în cadrul Corpului european de solidaritate sau al altor programe la nivel naţional.

Categories
Economie Ştiri

Schema de ajutor de minimis VIITOR PENTRU TINERI continuă şi în anul 2022

Schema de ajutor de minimis VIITOR PENTRU TINERII NEETs I, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014 – 2020, axa prioritară 1 “Iniţiativa Locuri de muncă pentru tineri” este aprobată până la data de 31 decembrie 2022, urmând ca plăţile sa fie efectuate până la 31 decembrie 2023.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Va fi acordat sprijin tinerilor şomeri!

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a dat startul semnării contractelor din cadrul Programul Operațional Capital Uman „Viitor pentru tinerii NEETs” în valoare totală de peste 185 de milioane de euro.

Dintre cele 99 de proiecte câștigătoare, 12 au fost semnate astăzi la minister, urmând ca restul să fie semnate în zilele următoare.

Categories
Dreptul proprietăţii Social Ştiri

Tinerii pot primi locuinţe ANL şi după împlinirea vârstei de 35 de ani!

OUG nr. 55/2021 a modificat Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

Categories
Social Ştiri

Tinerii pot beneficia de o schemă de ajutor de minimis “VIITOR PENTRU TINERII”

Ordinul nr. 1200/2020 prevede aprobarea Schemei de ajutor de minimis VIITOR PENTRU TINERII NEETs I, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014 – 2020, axa prioritară 1 “Iniţiativa Locuri de muncă pentru tineri”, obiectivul specific 1.1 “Creşterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile” şi obiectivul specific 1.2 “Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non – formal şi informal al tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile.

Categories
Social Ştiri

Tinerii fermieri beneficiază de ajutor pentru a-şi dezvolta propia afacere

Măsura de sprijin adresată instalării tinerilor fermieri este generată de contextul depopulării şi îmbătrânirii populaţiei din zonele rurale şi al necesităţii încurajării tinerilor cu studii şi/sau experienţă în sectorul agricol care decid să dezvolte propria fermă, facilitând astfel transferul între generaţii.

Categories
Organizare judiciară

A fost aprobată valoarea pentru anul 2020 a Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură

Programul pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară vizează acordarea unui sprijin financiar angajatorilor fermieri din agricultură, acvacultură şi industria alimentară în vederea angajării tinerilor beneficiari ai Programului pe perioadă nedeterminată sau determinată, dar nu mai puţin de 12 luni, cu normă întreagă.