Categories
Articole Notari Profesii juridice

Examenul pentru obținerea calității de notar stagiar. Cum se organizează și cum decurge?

Unii oameni au impresia că după ce vor isprăvi studiile și vor sui ghiozdanul și manualele în pod, nu vor mai trebui să mai participe la niciun examen. Nu va trece prea mult până să afle că n-a fost decât o simplă impresie!

Viața (mai ales cea profesională) ne supune la o sumedenie de examene. Și – surpriză – descoperim, cu timpul, că examinările din anii de școală au fost, în majoritatea lor, floare la ureche, față de testele și probele la care ne supune viața.

Categories
Articole Legislaţie rutieră

În ce condiții pot fi atestați auditorii de siguranță rutieră?

auditor siguranta rutiera
Legiuitorul a stabilit că persoana care întrunește în mod cumulativ anumite condiții: nu are mențiuni înscrise în cazierul judiciar, îndeplinește condiția de a avea competență profesională în vederea admiterii la cursurile de formare profesională a auditorilor (are studii superioare dovedite cu diplomă de licență și de master recunoscute în domeniul construcției și proiectării de drumuri și poduri, construcții civile, ingineria transporturilor sau cea a autovehiculelor rutiere sau are studii echivalente și o experiență profesională de cel puțin 3 ani dovedită în unul sau mai multe dintre domeniile menționate sau a activat ca polițist rutier în grad de ofițer având o experiență de cel puțin 10 ani în sistematizarea traficului rutier) poate deveni auditor de siguranță rutieră.

Acest statut nu se dobândește automat, ci presupune urmarea unui curs de formare profesională finalizat printr-un examen. Legiuitorul a stabilit modul în care se vor desfășura cursurile de formare profesională, cum se va desfășura examenul și ce punctaj trebuie obținut pentru a obține atestatul de auditor de siguranță rutieră în Ordinul Ministerului Transporturilor 656/2016 pentru aprobarea metodologiei de atestare a auditorilor de siguranță rutieră. Acest Ordin a fost publicat în Monitorul Oficial 656 din 26 august 2016 și a intrat în vigoare chiar de la publicare.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Noi reguli pentru admiterea în Corpul diplomatic și consular al României

diplomatie
Abraham Lincoln definea diplomația ca fiind „arta de a-i lăsa pe alții să facă de bună voie…ceea ce le spui tu.” Adevărul este că diplomația este o artă pe care unii o învață în timp urmând școli de specialitate, trecând examene și doar cei mai buni dintre cei buni ajung la final să facă parte din Corpul diplomatic și consular al României.

Mulți veniți puțini aleși și aceia sunt selectați pe sprânceană, pentru că un diplomat trebuie să aibă anumite calități care îi permit să poarte negocieri cu alte state, să stăpânească arta conversației, să dea dovadă de tact și de flexibilitate. Sunt aleși cei care știu că  „arta diplomației constă în a-l ține pe adversar în expectativă” (Paulo Colho) și pot transpune în practică acest lucru.

Categories
Articole

Noi reguli pentru ocuparea funcțiilor de execuție de specialitate criminalistică

expert criminalist
Institutul Național de Expertize Criminalistice (INEC)  funcționează ca o instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiției fiind finanțată din venituri proprii, dar și din subvenții acordate de la bugetul de stat. INEC este organizat la nivel central și teritorial și are ca obiect activitatea de efectuare a expertizelor criminalistice. La nivel teritorial funcționează laboratoare în București, Brașov, Cluj, Craiova, Iași și Timișoara.

Pentru că apar posturi vacante și este nevoie în permanență de persoane specializate în cadrul INEC, legiuitorul a elaborat Ordinul MJ 2724/C/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor de execuţie de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi laboratoarelor de expertize criminalistice, care a fost publicat în Monitorul Oficial 582 din 1 august 2016, dată la care prevederile sale au intrat în vigoare.

Categories
Articole Drept penal

Noi reguli privind desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din sistemul de probațiune

probatiune
Serviciul de probațiune este format din consilieri de probațiune care activează în domeniul justiției penale. Acest serviciu are ca scop supravegherea modului în care persoanele condamnate respectă măsurile și obligațiile impuse de către instanța de judecată. Practic, aceștia verifică dacă sunt respectate măsurile educative în cazul celor condamnați sub supraveghere.

Având în vedere importanța activității acestui serviciu, nu oricine poate îndeplini funcția de consilier de probațiune. Legea prevede anumite condiții care trebuiesc îndeplinite cumulativ: să aibă capacitate deplină de exercițiu, să nu aibă antecedente penale, să nu aibă cazier fiscal, să cunoască limba română, să fie apt din punct de vedere medical, să se bucure de o bună reputație, să fie licențiat în asistență socială, psihologie, sociologie, pedagogie sau drept și să promoveze concursul organizat pentru ocuparea funcției pentru care candidează.

Categories
Articole Sănătate

Rezidențiatul bate la ușă! Cum se va desfășura examenul anul acesta?

medic rezident(1)

Ca în fiecare an, rezidențiatul dă posibilitatea celor care promovează acest concurs să încheie contract de muncă cu un spital și să își desăvârșească practica în specialitatea aleasă sub îndrumarea unui medic. Ca de fiecare dată, speranțele sunt mari și este bine ca cei care vor susține acest concurs în 2015 să cunoască data la care are loc, modul de desfășurare și notare a lucrărilor.

Astfel, în Monitorul Oficial 751 din 8 octombrie 2015 a fost publicat Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1195/5414/2015 privind aprobarea metodologiei pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2015.

Categories
Articole Medici/personal medical Sănătate

Aspiranți la titlul de medic rezident, examenul bate la ușă!

drEste binecunoscut faptul că atunci când cineva se decide să devină medic, are în față un drum lung și anevoios, presărat cu ani de studiu, de practică. Este o meserie nobilă și frumoasă. Adesea, oamenii își pun speranța în doctor, crezând cu tărie că acolo vor găsi vindecarea. Ceea ce puțini știu este că „medicul îngrijește, dar natura vindecă.” (Hipocrate).

Fericiții absolvenți licențiați ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie nu-şi pot desăvârşi pregătirea dacă nu susțin examenul de rezidențiat, având apoi asigurată instruirea profesională necesară pentru a putea obține specializarea mult dorită. Ca la orice examen, miza este mare şi există un număr limitat de locuri. Cei care promovează acest examen vor fi medici rezidenți timp de 3-6 ani, în funcție de specialitatea pe care o urmează.

Legiuitorul a stabilit prin