Categories
Articole Dreptul proprietăţii

ICCJ. Termenul privind formularea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate

Conform Legii nr. 18/1991 proprietarii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate vor putea cere prefectului, prin comisiile de fond funciar, titluri de proprietate conform prezentei legi.

Categories
Articole Economie Fiscalitate

Procedura eşalonării la plată. Noutăți

Procedura eşalonrii la plată se aplică obligaţiilor fiscale principale şi accesorii administrate de organul fiscal central a căror scadenţă/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgenţă şi nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, pentru care debitorii pot depune cereri de eşalonare la plată.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Noutăţi privind termenul pentru depunerea declaraţiei privind beneficiarul real!

Termenul până la care se depune declaraţia privind beneficiarul real, prevăzut la art. 344 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă, declarată, în condiţiile legii, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID – 19.

Categories
Articole Persoane juridice. Societăţi

Termenul de 10 zile începe să curgă de la data la care convocarea adunării generale prin scrisoare recomandată a ajuns la destinatari!

Legea societăţilor comerciale prevede că, convocarea adunării se va face în forma prevăzută în actul constitutiv, iar în lipsa unei dispoziţii speciale, prin scrisoare recomandată, cu cel puţin 10 zile înainte de ziua fixată pentru ţinerea acesteia, arătându-se ordinea de zi.

Categories
Medici/personal medical Ştiri

Evaluarea activităţii managerului spitalului public pentru anul calendaristic 2019 se realizează până la data de 31 decembrie 2020!

În Monitorul Oficial nr. 891/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1667/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen.

Prin excepţie, evaluarea activităţii managerului spitalului public pentru anul calendaristic 2019 se realizează până la data de 31 decembrie 2020.

Categories
Fiscalitate Ştiri

A fost prelungit termenul de depunere a declaraţiei privind beneficiarul real de către asociaţii şi fundaţii!

Termenul până la care se depune declaraţia privind beneficiarul real de către asociaţii şi fundaţii a fost prelungit până la data de 1 noiembrie 2020.

OUG nr. 142/2020 prevede prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor.

Categories
Fiscalitate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Conform unui proiect de modificare a Codului de procedură fiscală mai multe termene vor fi prorogate

Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi pentru prorogarea unor termene.

Categories
Articole Drept penal

ÎCCJ.Actul de procedură trimis prin email în ultima zi a termenului este socotit a fi făcut în termen chiar dacă se înregistrează după expirarea termenului!

Modalitatea de calculare a termenelor prevăzute de Codul de procedură penală a condus la interpretări diferite în practica judiciară, astfel potrivit ultimelor noutăţi legislative Înalta Curte de casaţie şi Justiţie a fost sesizată pentru a se pronunţa asupra acestei chestiuni de drept.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Depunerea situaţiilor financiare anuale a fost amânată până la data de 31 iulie!

În Monitorul Oficial nr. 319/2020 a fost publicată OUG nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar – fiscale.

Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Termenul biletelor de trimitere de la medic a fost prelungit!

Prin Hotărârea nr. 252/2020 a fost prelungit termenul de valabilitate a unor documente.

Atfel se prelungeşte cu 90 de zile termenul de valabilitate de la data eliberării/aprobării/transmiterii a următoarelor documente aflate în termen de valabilitate sau care îşi pierd valabilitatea în perioada stării de urgenţă, precum şi a celor care sunt emise pe perioada stării de urgenţă, respectiv: