Categories
Achiziţii publice Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ordonatorii de credite din sistemul național de apărare pot utiliza fonduri publice pentru achiziții de bunuri!

OUG nr. 17/2023 prevede modificarea art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal – bugetare.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Reguli generale privind pieţele organizate de energie electrică la termen

Ordinul nr. 134/2022 prevede aprobarea Regulilor generale privind pieţele organizate de energie electrică la termen.

Prezentele reguli au drept scop stabilirea principiilor şi cerinţelor care se aplică pieţelor organizate de energie electrică la termen, pieţelor pentru ziua următoare şi pieţelor intrazilnice, în vederea tranzacţionării energiei electrice în condiţii concurenţiale. Prezentele reguli nu se aplică pieţei de echilibrare.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Un nou Regulament de organizare şi funcţionare a pieţei contractelor la termen de energie electrică

Ordinul nr. 117/2022 prevede aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei contractelor la termen de energie electrică, organizată de Societatea Bursa Română de Mărfuri – S.A.

Categories
Articole Drept penal

RIL admis. O nouă contestaţie nu poate fi formulată în termenul stabilit în vederea finalizării urmăririi penale

ÎCCJ a soluţionat recent un recurs în interesul legii prin Decizia nr. 7/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 484/2022.

Recursul în interesul legii a fost promovat ca urmare a constatării unei practici neunitare vizând interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 4886 alin. (1) din Codul de procedură penală raportat la art. 285 din acelaşi cod şi art. 154 din Codul penal, în cauzele având ca obiect contestaţii privind durata procesului în cazul faptelor ai căror autori nu au fost identificaţi (sau identificabili), deşi organele de urmărire penală au depus diligenţele necesare în acest scop.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Termenul de depunere a situaţiilor pentru exerciţiile financiare ale anilor 2020, 2021 şi 2022

Norma nr. 7/2022 prevede modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către societăţile de asigurare, asigurare – reasigurare şi de reasigurare.

Categories
Economie Ştiri

Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat lansate în perioada 18 noiembrie – 10 decembrie 2021

Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 18 noiembrie – 10 decembrie 2021 au fost aprobaţi de Ordinul nr. 1427/2021.

Categories
Ştiri Transporturi

Noi reguli privind autorizarea şcolilor de conducători auto

Ordinul nr. 1123/2021 prevede modificarea şi completarea anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a Programei de şcolarizare, precum şi privind condiţiile şi obligaţiile pentru pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Modificări privind funcţionarea Institutului Cultural Român

Legea nr. 194/2021 prevede aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2021 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

În cadrul MAI detaşările în curs încetează până la data de 31 august 2021!

Conform OUG nr. 216/2020 în cazul Ministerului Afacerilor Externe, detaşările în curs încetează până la data de 31 august 2021, termen până la care Ministerul Afacerilor Externe iniţiază concursuri pentru ocuparea posturilor astfel vacantate, în condiţiile legii.

Categories
Articole Dreptul proprietăţii

ICCJ. Termenul privind formularea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate

Conform Legii nr. 18/1991 proprietarii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate vor putea cere prefectului, prin comisiile de fond funciar, titluri de proprietate conform prezentei legi.