Categories
Articole Persoane juridice. Societăţi

Termenul de 10 zile începe să curgă de la data la care convocarea adunării generale prin scrisoare recomandată a ajuns la destinatari!

Legea societăţilor comerciale prevede că, convocarea adunării se va face în forma prevăzută în actul constitutiv, iar în lipsa unei dispoziţii speciale, prin scrisoare recomandată, cu cel puţin 10 zile înainte de ziua fixată pentru ţinerea acesteia, arătându-se ordinea de zi.

Categories
Medici/personal medical Ştiri

Evaluarea activităţii managerului spitalului public pentru anul calendaristic 2019 se realizează până la data de 31 decembrie 2020!

În Monitorul Oficial nr. 891/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1667/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen.

Prin excepţie, evaluarea activităţii managerului spitalului public pentru anul calendaristic 2019 se realizează până la data de 31 decembrie 2020.

Categories
Fiscalitate Ştiri

A fost prelungit termenul de depunere a declaraţiei privind beneficiarul real de către asociaţii şi fundaţii!

Termenul până la care se depune declaraţia privind beneficiarul real de către asociaţii şi fundaţii a fost prelungit până la data de 1 noiembrie 2020.

OUG nr. 142/2020 prevede prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor.

Categories
Fiscalitate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Conform unui proiect de modificare a Codului de procedură fiscală mai multe termene vor fi prorogate

Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi pentru prorogarea unor termene.

Categories
Articole Drept penal

ÎCCJ.Actul de procedură trimis prin email în ultima zi a termenului este socotit a fi făcut în termen chiar dacă se înregistrează după expirarea termenului!

Modalitatea de calculare a termenelor prevăzute de Codul de procedură penală a condus la interpretări diferite în practica judiciară, astfel potrivit ultimelor noutăţi legislative Înalta Curte de casaţie şi Justiţie a fost sesizată pentru a se pronunţa asupra acestei chestiuni de drept.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Depunerea situaţiilor financiare anuale a fost amânată până la data de 31 iulie!

În Monitorul Oficial nr. 319/2020 a fost publicată OUG nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar – fiscale.

Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Termenul biletelor de trimitere de la medic a fost prelungit!

Prin Hotărârea nr. 252/2020 a fost prelungit termenul de valabilitate a unor documente.

Atfel se prelungeşte cu 90 de zile termenul de valabilitate de la data eliberării/aprobării/transmiterii a următoarelor documente aflate în termen de valabilitate sau care îşi pierd valabilitatea în perioada stării de urgenţă, precum şi a celor care sunt emise pe perioada stării de urgenţă, respectiv:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Termenul de prezentare a raportului anual ANRE a fost prelungit!

În Monitorul Oficial nr. 242/2020, a fost publicată Legea nr. 26/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Categories
Internaţional Ştiri

Termenul de depunere a cererilor de plăţi directe de către fermieri va fi prelungit!

Ca urmare a unei prime solicitări din partea autorităţilor italiene, care se confruntă cu o criză fără precedent cauzată de epidemia de coronavirus (COVID-19) şi legată de situaţia dificilă cu care se confruntă Uniunea Europeană, Comisia Europeană a decis să le permită statelor membre să acorde prelungirea cu o lună a termenului de depunere, de către fermieri, a cererilor de plăţi directe şi de anumite plăți referitoare la dezvoltarea rurală.

Categories
Achiziţii publice Articole

Noi reguli în procedura achiziţiilor publice!

Procedura achiziţiilor publice a suferit recent unele modificări având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfecţionarea şi flexibilizarea sistemului achiziţiilor publice, în caz contrar existând riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene, consecinţa cea mai gravă în acest caz reprezentând-o întârzierea implementării unor proiecte de investiţii majore, cu impact social şi economic la nivel naţional sau local.