Categories
Achiziţii publice Articole

Noi reguli în procedura achiziţiilor publice!

Procedura achiziţiilor publice a suferit recent unele modificări având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfecţionarea şi flexibilizarea sistemului achiziţiilor publice, în caz contrar existând riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene, consecinţa cea mai gravă în acest caz reprezentând-o întârzierea implementării unor proiecte de investiţii majore, cu impact social şi economic la nivel naţional sau local.

Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Alocaţiile vor fi majorate din luna august! Termenul a fost prorogat!

Având în vedere necesitatea încadrării în limita de deficit bugetar, instituită prin reglementări europene (Sistemul European de Conturi – deficit ESA), care nu trebuie să depăşească 3% din PIB şi ţinând cont de cheltuielile suplimentare de aproximativ 6,6 miliarde lei rezultate din aplicarea prevederilor Legii nr.14/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost prorogat termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 14/2020.

Categories
Drept penal Ştiri

CCR.Termenul de introducere a recursului în casaţie este unul prohibitiv?

Art. 435 din Codul de procedură penală prevede că “Recursul în casaţie poate fi introdus de către părţi sau procuror în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei instanţei de apel.”

Potrivit ultimelor ştiri juridice, acest text de lege a făcut obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ce proiecte de acte normative au fost incluse în şedinţă Guvernului?

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinţei Guvernului României de ieri.

I. PROIECTE DE ORDONANŢE DE URGENŢĂ
1. Proiect de Ordonanţă de Urgenţă privind prorogarea termenului prevăzut de art. III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Control în Transportul Rutier.
2. Proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane.

Categories
Fiscalitate Organizare judiciară Ştiri

A fost adoptată o ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unor termene!

În Monitorul Oficial nr. 945/2019, a fost publicată Legea nr. 227/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2019 pentru prorogarea unor termene.

OUG prevede:
-În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, în situaţiile reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul fiscal, se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost prorogat termenul pentru restituirea unor sume donatorilor!

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 106/2018 privind prorogarea unor termene a fost aprobată de Legea nr. 225/2019.

Categories
Drept civil Ştiri

ICCJ. Curgerea termenului de perimare

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că sunt lipsite de efecte juridice, în ceea ce privește curgerea termenului de perimare, cererile de repunere pe rol, neurmate de repunerea efectivă pe rol şi lipsite de intenţia continuării judecăţii prin neformularea unei cereri de judecată în lipsă şi neachitarea în termenul legal a taxei judiciare de timbru corespunzătoare.

Categories
Fiscalitate Formulare/declaraţii Ştiri

Atenţie la termenul limită de depunere a Declaraţiei Unice!

Persoanele care realizează venituri din activități economice sau alte categorii de venituri trebuie să le declare prin intermediul Declarației Unice. De anul acesta, declarația se va depunde diferit.

Potrivit legislaţiei fiscale în vigoare, depunerea Declaraţiei Unice, care este obligatorie, se va face doar online din acest an. Depunerea Declaraţiei Unice se face pe site-ul ANAF.RO.

Categories
Articole Dreptul muncii

Termenul de contestare a deciziei de concediere – dilemă juridică

Încetarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului are loc prin concediere. Fie că este vorba despre o concediere din motive care țin de persoana angajatului sau despre o concediere determinată de motive independente de persoana angajatului, angajatorul este obligat la emiterea unei decizii de concediere în scris, cu motivarea acesteia în fapt și în drept.

Categories
Articole Drept penal

ICCJ a admis un recurs în interesul legii cu privire la verificarea măsurilor preventive în camera preliminară

Codul de procedură penală prevede că atunci când procurorul dispune trimiterea în judecată a inculpatului faţă de care s-a dispus o măsură preventivă, rechizitoriul, împreună cu dosarul cauzei, se înaintează judecătorului de cameră preliminară de la instanţa competentă, cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea duratei acesteia.

În practica judiciară s-a pus problema naturii termenului prevăzut mai sus şi reglementat de art. 207  C. procedură penală, fiind sesizată ÎCCJ cu un recurs în teresul legii.