Categories
Fiscalitate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Conform unui proiect de modificare a Codului de procedură fiscală mai multe termene vor fi prorogate

Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi pentru prorogarea unor termene.

Categories
Articole Drept penal

ÎCCJ.Actul de procedură trimis prin email în ultima zi a termenului este socotit a fi făcut în termen chiar dacă se înregistrează după expirarea termenului!

Modalitatea de calculare a termenelor prevăzute de Codul de procedură penală a condus la interpretări diferite în practica judiciară, astfel potrivit ultimelor noutăţi legislative Înalta Curte de casaţie şi Justiţie a fost sesizată pentru a se pronunţa asupra acestei chestiuni de drept.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Depunerea situaţiilor financiare anuale a fost amânată până la data de 31 iulie!

În Monitorul Oficial nr. 319/2020 a fost publicată OUG nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar – fiscale.

Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Termenul biletelor de trimitere de la medic a fost prelungit!

Prin Hotărârea nr. 252/2020 a fost prelungit termenul de valabilitate a unor documente.

Atfel se prelungeşte cu 90 de zile termenul de valabilitate de la data eliberării/aprobării/transmiterii a următoarelor documente aflate în termen de valabilitate sau care îşi pierd valabilitatea în perioada stării de urgenţă, precum şi a celor care sunt emise pe perioada stării de urgenţă, respectiv:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Termenul de prezentare a raportului anual ANRE a fost prelungit!

În Monitorul Oficial nr. 242/2020, a fost publicată Legea nr. 26/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Categories
Internaţional Ştiri

Termenul de depunere a cererilor de plăţi directe de către fermieri va fi prelungit!

Ca urmare a unei prime solicitări din partea autorităţilor italiene, care se confruntă cu o criză fără precedent cauzată de epidemia de coronavirus (COVID-19) şi legată de situaţia dificilă cu care se confruntă Uniunea Europeană, Comisia Europeană a decis să le permită statelor membre să acorde prelungirea cu o lună a termenului de depunere, de către fermieri, a cererilor de plăţi directe şi de anumite plăți referitoare la dezvoltarea rurală.

Categories
Achiziţii publice Articole

Noi reguli în procedura achiziţiilor publice!

Procedura achiziţiilor publice a suferit recent unele modificări având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfecţionarea şi flexibilizarea sistemului achiziţiilor publice, în caz contrar existând riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene, consecinţa cea mai gravă în acest caz reprezentând-o întârzierea implementării unor proiecte de investiţii majore, cu impact social şi economic la nivel naţional sau local.

Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Alocaţiile vor fi majorate din luna august! Termenul a fost prorogat!

Având în vedere necesitatea încadrării în limita de deficit bugetar, instituită prin reglementări europene (Sistemul European de Conturi – deficit ESA), care nu trebuie să depăşească 3% din PIB şi ţinând cont de cheltuielile suplimentare de aproximativ 6,6 miliarde lei rezultate din aplicarea prevederilor Legii nr.14/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost prorogat termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 14/2020.

Categories
Drept penal Ştiri

CCR.Termenul de introducere a recursului în casaţie este unul prohibitiv?

Art. 435 din Codul de procedură penală prevede că “Recursul în casaţie poate fi introdus de către părţi sau procuror în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei instanţei de apel.”

Potrivit ultimelor ştiri juridice, acest text de lege a făcut obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ce proiecte de acte normative au fost incluse în şedinţă Guvernului?

Guvernul României a publicat lista cu proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinţei Guvernului României de ieri.

I. PROIECTE DE ORDONANŢE DE URGENŢĂ
1. Proiect de Ordonanţă de Urgenţă privind prorogarea termenului prevăzut de art. III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Control în Transportul Rutier.
2. Proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane.