Categories
Fiscalitate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect de OUG prevede modificări fiscale!

Proiect important pe masa Guvernului. Din dispoziția prim-ministrul României, Ministerul Finanțelor Publice a inițiat un proiect de OUG, care este în curs de finalizare, și care vizează trei măsuri legislative, de importanță majoră atât pentru cetățeni, cât și pentru mediul economic. După finalizarea proiectului de act normativ, MFP îl va publica pe site-ul propriu spre consultare publică.

Categories
Formulare/declaraţii Legislaţie utilă Ştiri

Declarațiile fiscale pentru noiembrie pot fi depuse până la 22 decembrie 2014

lc-olesea
Guvernul a decis prelungirea cu 3 zile a termenului de depunere a declaraţiilor fiscale
pentru obligaţiile aferente lunii noiembrie 2014 şi a termenului de plată al acestor, respectiv temenul-limită este 22 decembrie 2014.

Decizia a fost inclusă într-o ordonanță de guvern și a fost luată în scopul sprijinirii mediului de afaceri.

Printre declarațiile şi plăţile ce urmează a fi efecutate se enumeră:
– Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, formular 100
– Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular 112
– Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301
– Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc aferentă trimestrului următor
– Plata impozitului pe reprezentanţă, tranşa a II-a
– Plata taxei pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale etc.

Categories
Ştiri Taxe/Impozite

31 martie 2013 – termenul limită pentru plata taxelor locale

download (2)Data de 31 martie 2013 este ultima zi până la care obligaţiile fiscale către bugetul local pot fi achitate fără penalizări.

După această dată vor fi calculate majorări de întârziere de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neplătite în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună. Pentru plata completă a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la 31 martie, persoanele fizice vor beneficia de o bonificaţie de 10% (cu excepţia taxei de habitat), iar persoanele juridice de o bonificaţie de 5% la impozitul pe clădiri, teren şi mijloacele de transport. ”Impozitele şi taxele locale se pot plăti şi în 2 rate semestriale egale, până la 31 martie, respectiv 30 septembrie, în acest caz însă contribuabilii nu mai beneficiază de bonificaţie”, a afirmat Virginia Uzun, directorul executiv al Serviciului Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa. Sumele de până la 50 lei, inclusiv, se achită integral până la primul termen de plată, 31 martie 2013. În cazul în care contribuabilul are în proprietate mai multe clădiri, terenuri, mijloace de transport etc., suma de 50 lei se referă la impozitul cumulat.