Tag-Archive for » teren «

Autoritățile vor redacta un proiect de lege privind tranzacționarea terenurilor agricole, prin care să ajute în primul rând românii să cumpere terenuri, a anunțat liderul PSD, Liviu Dragnea, ministrul Agriculturii adăugând că piața funciară „s-a agitat” în unele județe din vestul și sudul țării, cu peste 2.000 de cereri de terenuri pe județ.

Discuții pe această temă au fost inițiate încă din toamna anului trecut,  atunci s-au prezentat condițiile în care firmele și persoanele fizice din spațiul european vor mai cumpăra terenuri agricole în România.


Legea 112/1995 a stabilit ca chiriașii titulari de contract ai apartamentelor care nu se restituie în natură foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora pot opta pentru cumpărarea acestora cu plata integrală sau în rate  a prețului. În practică, au fost situații în care acești chiriași au dorit să cumpere și terenul aferent construcției, caz în care practica instanțelor a fost neunitară.

În aceste condiții a fost sesizată ÎCCJ care trebuia să stabilească dacă există un drept de creanță al dobânditorului construcției cumpărate în baza legii 112/1995 la perfectarea unui act de vânzare-cumpărare prin care să dobândească și dreptul de proprietate asupra terenului aferent construcției. Mai mult …

monitorul-oficialLegea nr. 228/2016 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului „Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav”, şi pentru abrogarea Legii nr. 297/2015 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului „Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav”, a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 937/2016.

Potrivit actului normativ, după realizarea lucrărilor, pistele de decolare, aterizare, căile de rulare şi platformele pentru îmbarcare-debarcare situate pe acestea, dar şi terenurile pe care sunt amplasate pot intra în domeniul public al statului, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare.

Totodată, se abrogă Legea nr. 297/2015 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului „Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 27 noiembrie 2015.

banci_teren_agricol

Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, a declarat că proiectul de lege privind vânzarea terenurilor, care stabileşte suprafeţele ce vor putea fi achiziţionate a fost definitivat.

Potrivit ministrului, proiectul prevede o limită de 500 de hectare pentru persoanele juridice şi de 150 de hectare în cazul persoanelor fizice.

Totodată, Achim Irimescu a mai precizat că un cumpărător de teren nu poate achiziţiona decât dacă are domiciliul stabilit în România, dacă este de cel puţin cinci ani fermier, iar 75% din veniturile sale provin din agricultură. Excepţie vor face tinerii.

masa-lemnoasaMinisterul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin de Ministru pentru modificarea și completarea  Metodologiei de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici, aprobate prin  Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 884/2016.

Actul normativ aduce clarificări în ceea ce privește procedura de urmat în vederea aprobării depășirii posibilității anuale.

Aprobarea depășirii posibilităţii anuale în cazurile în care factori biotici și/sau abiotici afectează arborete conduse în regimul codru cu vârste mai mari de 60 de ani se realizează diferențiat, în funcție de volumul de masă lemnoasă exploatată în cadrul unității de gospodărire în perioada de timp trecută de la intrarea în vigoare a amenajamentului silvic, de către șeful de ocol silvic sau de către structura de specialitate competentă teritorial a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

A fost introdusă obligativitatea verificării în teren de către un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în a cărei rază teritorială se află ocolul silvic care a solicitat aprobarea, a unui procent de 10% din volumul cumulat al actelor de punere în valoare constituite ca produse accidentale cu care se depășește posibilitatea.

Au fost stabilite procedurile de urmat în situația în care parchetele de exploatare sunt amplasate în arii naturale protejate și condițiile specifice de respectat în asemenea situații.

A fost introdusă restricția interzicerii punerii în valoare în arboretele care sunt incluse în păduri virgine şi cvasivirgine.

Intervenţiile în arborete sunt “tăieri în suprafeţe neamenajate de până la 10 ha”, iar actele de punere în valoare se înscriu în SUMAL ca “tăieri de conservare”.”

download-15Începând cu data de 30 septembrie, contractele de credit pentru cumpărarea de locuințe sau terenuri și creditele ipotecare sunt reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.

Astfel, regulile pe care băncile trebuie să le respecte în relația cu consumatorii sunt:
– Materialele publicitare și de promovare referitoare la credite trebuie să fie corecte și clare, astfel încât consumatorii să nu fie induși în eroare. Totodată, băncile n-au voie să creeze așteptări neîntemeiate cu privire la disponibilitatea sau costul unui credit.
– Atunci când este vorba de evaluarea unui teren sau a unei case, trebuie folosite standardele de evaluare obligatorii ale Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România. Evaluatorii trebuie să fie independenți de procesul de acordare a creditului, pentru a se asigura o evaluare imparțială și obiectivă.
– Comisioanele nu pot fi majorate în timpul derulării contractului.
– În cazul persoanelor care aleg valuta (adică o altă monedă decât moneda națională a țării noastre, leul), contractul încheiat cu banca trebuie să prevadă dreptul de a cere oricând convertirea creditului într-o monedă alternativă. Cursul de schimb folosit este cel comunicat de Banca Națională a României la data cererii de conversie.
– Cei care contractează un credit sunt îndreptățiți în orice moment să apeleze la varianta rambursării anticipate. Concret, dacă reușesc să returneze banii mai repede decât este stabilit în contract, cetățenii trebuie să se bucure de o reducere a costului total al creditului.
– Banca trebuie să ia măsuri ca să prevină declararea scadenței anticipate, inițiereaexecutării silite ori vânzarea datoriilor către recuperatorii de creanțe.
– Dacă se ajunge în situația în care urmează să se declare scadent creditul sau să se apeleze la executarea silită, consumatorul poate cere să-și vândă singur imobilul ipotecat. Dreptul trebuie să fie valabil pentru o perioadă minimă de șase luni, astfel că se poate apela la executarea silită abia după expirarea acesteia.
– Consumatorii trebuie să știe că un contract de credit sau creanțele rezultate din acesta pot fi cesionate către un alt creditor.

terenuri agricoleMinistrul Agriculturii, Achim Irimescu, consideră că o eventuală creștere a redevenței plătită de fermierii care arendează pământurile statului ar putea a ajuta la acordarea de terenuri gratuite tinerilor de până în 40 de ani.

”Noi ne-am fi dorit să creștem redevența pentru că sunt fermieri care plătesc doar 400 de kilograme echivalent pe hectar iar la privat a ajuns în multe locuri și la 1500 de kilograme pe hectar. Eu am spus să creștem redevența și din banii pe care îi obținem în plus să cumpărăm terenuri agricole și dăm tinerilor cu titlu gratuit, câte 5 hectare așa cum a adoptat Parlamentul”, a precizat ministrul.

Ministrul crede că ajutorul ar fi doar un prim impuls pentru tineri având în vedere că deținând această suprafață pot depune mai departe proiecte pentru sub-măsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” prin care își pot înființa ferme în zonele rurale și pot să primească un sprijin nerambursabil de până la 50.000 de euro.

Totuşi, Achim Irimescu nu a precizat o dată exactă pentru mărirea redevenței și nici când această măsură ar putea fi pusă în aplicare.

treeSunt zone în România, în care, la actuala viteză a defrișărilor, pare să nu mai fie mult până ce pădurile vor deveni la fel de rare precum sunt oazele în pustia sahariană. Dintre județele țării, Timișul nu mai are decât 12,5% pădure, Tulcea are doar 12% suprafață împădurită, Botoșaniul numai 11,7% și… lunga listă a județelor despădurite poate continua. Situația cea mai nefericită se află în Teleorman, cu 5,1% păduri și în Călărași, cu doar 4,4% suprafață împădurită. Mai mult …

prima-casa-300x193Potrivit legislaţiei în vigoare, tinerii care vor să-şi construiască o casă în 2016 pot primi un ajutor de la stat, prin acordarea la cerere a unui teren gratuit.

Astfel, în Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală sunt incluse regulile pentru acordarea gratuită de teren pentru construirea unei case.

Persoanele care au o vârstă cuprinsă între 18 şi 35 de ani au posibilitatea de a solicita autorităţilor locale atribuirea unei suprafeţe de teren, în vederea construirii unei locuinţe proprii.

De asemenea, normele pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 stabileşte că fiecare localitate trebuie să inventarieze anual terenurile ce pot fi atribuite tinerilor, să le valideze prin hotărâre a consiliului local şi apoi să informeze cetăţenii cu privire la acestea, prin afişare la sediul consiliului local.

Potrivit Legii nr. 15/2003, cererea de atribuire a terenului se poate depune la consiliul local al comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti în care îşi are domiciliul solicitantul. Ea trebuie să conţină prenumele, numele şi domiciliul acestuia. Pe lângă acest act, persoanele mai trebuie să depună:

  • o copie a certificatului de naştere;
  • o copie a cărţii de identitate;
  • o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul nu deţine/n-a deţinut în proprietate o locuinţă/un teren destinat construirii unei locuinţe;
  • o declaraţie similară, însă care se depune la data rezolvării cererii.