Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Drept civil

ÎCCJ. Interpretarea dispoziţiilor care reglementează taxele judiciare de timbru

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu soluţionarea recursului în interesul legii vizând interpretarea dispoziţiilor care reglementează taxele judiciare de timbru.

Categories
Drept civil Ştiri

ÎCCJ.Căile de atac nu sunt supuse taxei de timbru dacă vizează soluţiile pronunţate de instanţele anterioare

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov şi a stabilit că:

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 28 raportat la art. 35 alin. (2), art. 9 şi art. 34 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt supuse taxei judiciare de timbru căile de atac atunci când acestea vizează soluţiile pronunţate de instanţele anterioare asupra cererii accesorii formulate în proces de părţi, de acordare a cheltuielilor de judecată.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Taxele judiciare de timbru îngrădesc accesul liiber la justiţie?

Potrivit legislaţiei în materia taxelor judiciare de timbru. în materie contravenţională, plângerea împotriva procesului – verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, precum şi calea de atac împotriva hotărârii pronunţate se taxează cu 20 lei.

Ultimele noutaţi legislative ne arată că acest text de lege au constituit motiv de sesizare a Curţii Constituţionale cu o excepţie de neconstituţionalitate.

Categories
Articole Organizare judiciară

CCR nu are atribuţia de a cenzura aplicarea legii de către instanţele judecătoreşti!

Taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat cu unele excepţii prevăzute de lege.

Potrivit art. 33 alin. 2) din O.U.G. privind taxele judiciare de timbru nr. 80/2013 dacă cererea de chemare în judecată este netimbrată sau insuficient timbrată, reclamantului i se pune în vedere, obligaţia de a timbra cererea în cuantumul stabilit de instanţă şi de a transmite instanţei dovada achitării taxei judiciare de timbru, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării instanţei. Prin aceeaşi comunicare instanţa îi pune în vedere reclamantului posibilitatea de a formula, în condiţiile legii, cerere de acordare a facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru, în termen de 5 zile de la primirea comunicării. 

Categories
Articole Drept civil Taxe/Impozite

Taxele judiciare de timbru. Contestarea şi stabilirea cuantumului acestora

descărcareLegislaţia românească prevede faptul că acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi cererile adresate Ministerului Justiţiei şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sunt supuse taxelor judiciare de timbru prevăzute în Ordonanţă de urgenţă privind taxele judiciare de timbru nr. 80/2013. Taxele judiciare de timbru sunt datorate de către toate persoanele fizice şi juridice şi reprezintă plata serviciilor prestate de către instanţele judecătoreşti, precum şi de către Ministerul Justiţiei şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Se prevede faptul că împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru, reclamantul poate face cerere de reexaminare, la aceeaşi instanţă, în termen de 3 zile de la data comunicării taxei datorate. Cererea de reexaminare este scutită de la plata taxei judiciare de timbru.

Categories
Ştiri Taxe/Impozite

Ordonanţa privind taxele judiciare de timbru – aprobată

descărcareGuvernul a aprobat Ordonanţa de urgenţă cu privire la taxele judiciare de timbru, care reduce numărul categoriilor de taxe fixe de la 15 la 5 şi le actualizează cu costurile reale ale procesului judiciar, informează Ministerul Justiţiei.
Executivul a aprobat actul normativ, la propunerea MJ, fiind simplificate formalităţile premergătoare depunerii cererii de chemare în judecată, prin eliminarea timbrului judiciar, ce era accesoriu taxei judiciare de timbru, care are în acest moment valori modice de 0,15 lei, 0,50 lei, 1 leu, 3 lei, 5 lei şi a cărui achiziţionare presupunea un efort suplimentar din partea justiţiabililor şi a avocaţilor.
“A fost redus numărul categoriilor de taxe fixe de la 15 la 5 categorii, făcând sistemul de taxe mult mai uşor de asimilat şi de aplicat de către practicieni. Prin ordonanţa de urgenţă propusă spre adoptare, MJ a urmărit şi actualizarea taxelor judiciare fixe şi corelarea lor cu costurile reale ale procesului judiciar, în condiţiile în care cele mai multe dintre taxele fixe aveau un cuantum foarte mic, stabilit la nivelul anului 1997, cu o ultimă indexare în anul 2010 (exemple: 4 lei pentru cererea de recuzare sau de strămutare; 10 lei pentru ordonanţă preşedinţială; 19 lei acţiunea în grăniţuire)”, se precizează în comunicat.
MJ susţine că taxele fixe au fost mărite astfel încât veniturile obţinute să acopere, chiar dacă doar parţial, dar în mod real, costurile unui proces, având însă grijă ca acestea să rămână la un nivel corespunzător situaţiei economice generale, să nu împovăreze justiţiabilul şi să nu constituie o piedică în exercitarea liberului acces la justiţie.