Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Taxe/Impozite

Acțiuni ANAF pentru colectarea veniturilor în luna iunie 2023

Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală sunt angajate într-o cursă de modernizare și digitalizare, făcând pași semnificativi în această direcție, pentru a crește eficiența în asigurarea resurselor pentru cheltuielile publice ale societăţii prin colectarea şi administrarea eficace şi eficientă a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Se propune prelungirea suspendării tarifelor și contingentelor pentru importurile din Moldova

Comisia Europeană a propus reînnoirea și prelungirea cu un an a suspendării taxelor la import și a contingentelor (cunoscute sub denumirea de „măsuri comerciale autonome”) aplicabile exporturilor din Moldova către Uniunea Europeană.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Procedura de administrare a creanţelor Comitetului Olimpic şi Sportiv Român

A fost aprobată Procedura de administrare a creanţelor Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şl ale Comitetului Naţional Paralimpic.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Cuantumul taxei privind accesul la registru central organizat la nivelul ONRC

Ordinul nr. 35/2022 prevede aprobarea cuantumului taxei administrative prevăzute la art. 19 alin. (82) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Categories
Medici/personal medical Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Taxa de participare la concursul de rezidenţiat 2021 este de 500 lei!

Cuantumul taxei de participare la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 21 noiembrie 2021, se stabileşte la suma de 500 lei/participant.

Categories
Ştiri Taxe/Impozite

Noi formulare pentru declararea impozitelor şi taxelor

Ordinul nr. 51/2021 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Categories
Medici/personal medical Ştiri

Cuantumul taxelor pe care le încasează Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. Noutăţi

A fost completată Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 31/2017 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru, respectiv cotizaţiei de membru asociat al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi a unor taxe încasate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

Acordul comercial între UE-Vietnam intră în vigoare

Exporturile UE către Vietnam vor fi supuse unor taxe mai mici începând cu 1 august.

Acesta este efectul imediat al intrării în vigoare a acordului comercial UE-Vietnam, care, în ultimă instanţă, va elimina taxele vamale pentru 99 % din mărfurile comercializate între cele două părţi. Totodată, desfăşurarea activităţilor comerciale în Vietnam se va simplifica pentru întreprinderile europene: acestea vor fi acum în măsură să investească şi să depună oferte pentru contracte publice, beneficiind de şanse egale în raport cu concurenţii lor locali.

Categories
Fiscalitate Ştiri Taxe/Impozite

Se prorogă termenul de plată a impozitelor pe clădiri, teren şi mijloace de transport

Ministerul Finanţelor Publice a informat că pentru a veni în sprijinul contribuabililor, în contextul riscului de răspândire a epidemiei cu COVID-19, se prorogă primul termen de plată a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport, aferente acestui an de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Se analizează posibilitatea eliminării taxelor pe subvenţie!

Ministrul Finanţelor Publice a declarat că se analizează posibilitatea îngheţării, începând de anul viitor, a taxelor pe proprietate.

De asemenea, ministrul Finanţelor a anunţat că este în analiză şi posibilitatea eliminării taxelor pe subvenţie pentru fermieri.