Tag-Archive for » taxa de timbru «

Atunci când te decizi să îți cauți dreptatea în instanță trebuie să știi că ai obligația de a achita taxa judiciară de timbru în cuantumul stabilit de legiuitor. Sunt și cazuri în care legea a prevăzut posiblitatea scutirii de la plata acestei taxe judiciare de timbru.

Astfel, este scutită de la plata taxei judiciare de timbru orice cerere pentru exercitarea unei căi de atac, ordinare și extraordinare, împotriva hotărârii judecătorești prin care a fost soluționată o acțiune sau cerere scutită, potrivit legii, de taxă judiciară de timbru. În funcție de obiectul pe care îl au o serie de acțiuni sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru, inclusiv în cazul exercitării căii de atac. Mai mult …

Regula este că partea care pierde un proces va suporta cheltuielile de judecată care constau în taxă de timbru, onorariu de avocat și de expert. Sunt situații în care partea care câștigă nu solicită acordarea acestor cheltuieli în litigiul respectiv, ci pe cale separată printr-un alt proces.

Atât vechiul Cod de procedură civilă, cât și actualul Cod acceptă posibilitatea ca, cel care câștigă procesul (fie nu solicită aceste cheltuieli de judecată în cursul procesului, fie, deși le cere, instanța omite să se pronunțe asupra lor) să poată formula o acțiune separată de recuperare a acestora în termen de 3 ani de la soluționarea definitivă a procesului. Mai mult …

Pentru ca orice proces să se desfășoare în condiții de egalitate pentru toate părțile implicate este necesară citarea acestora la domiciliul sau sediul lor urmând să li se comunice data la care va avea loc procesul. Atât în vechea reglementare, cât și în cea actuală legiuitorul a prevăzut că citarea părților sau comunicarea anumitor acte de procedură să se facă prin afișare fie la ușa instanței, fie la domiciliul părților.

Concret, dacă agentul care vine cu citația nu vă găsește acasă, lasă citația fie în cutia poștală, fie o lipește pe ușa casei, consemnând într-un proces verbal că procedura a fost îndeplinită citația fiind afișată la domiciliul părții. Doar că de multe ori citația buclucașă nu ajunge la destinatar din diferite motive (vecini binevoitori, lipsa cutiei poștale etc.) și cel în cauză nu are habar că urmează termenul de judecată, nu se prezintă și nu își poate apăra interesele. Mai mult …

Cererea de reexaminare în cadrul procesului civil poate fi introdusă împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată atunci când reclamantul nu a pus în conformitate cererea cu dispoziţiile legale. Temeiul legal al acestei cereri este art. 200 C. de procedură civilă.

O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru stabileşte de asemenea în art. 39 că împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru, reclamantul poate face cerere de reexaminare, la aceeaşi instanţă, în termen de 3 zile de la data comunicării taxei datorate. Mai mult …

Cererea de chemare în judecată trebuie să fie timbrată conform legii iar în cazul în care nu s-a dispus timbrarea va fi anulată.

Art. 197 C. procedură civilă prevede că în cazul în care cererea este supusă timbrării, dovada achitării taxelor datorate se ataşează cererii. Netimbrarea sau timbrarea insuficientă atrage anularea cererii de chemare în judecată.

Articolul de mai sus, potrivit ştirilor juridice, a făcut obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate. Mai mult …

timbru de mediu
Şoferii care au achitat taxa de timbru îşi pot recupera banii
. Taxa auto nu a avut ca efect reducerea importului de maşini second hand, în schimb a pus statul la plată. În fiecare an, statul încasează aproximativ 600 de milioane de lei din această taxă, iar cei care au achitat-o, pot să ceară în instanţă restituirea banilor, pentru că a fost declarat ilegal de Curtea Europeană de Justiţie.

În cele mai dese cazuri, timbrul de mediu ajunge să coste cât maşina cumpărată. De exemplu pentru o maşină din 2005, pe benzină, şi un motor de 1.600 de centimetri cubi, timbrul de mediu depăşeşte acum 1.000 de euro.

Din cauza deciziei Curţii Europene de Justiţie, autorităţile caută acum soluţii pentru înlocuirea taxei, iar eliminarea ei ar putea produce un gol în buget de 600 de milioane de lei.

despagubiri

Schimbarea Codului penal a adus modificări semnificative asupra anumitor fapte care, potrivit vechii legislații, erau considerate a fi infracțiuni și pedepsite ca atare. Una dintre schimbările majore aduse de legiuitor se referă la infracțiunea de vătămare corporală din culpă, caz întâlnit în special accidentelor rutiere.

Astfel, art. 196 Cod penal prevede că va fi infracțiune fapta care a dus la producerea unor vătămări corporale care au necesitat pentru vindecare cel mult 90 de zile de îngrijiri medicale dacă fapta a fost săvârșită din culpă de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice sau a unei substanțe psihoactive sau în desfășurarea unei activități ce constituie prin ea însăși infracțiune. Legiuitorul a preluat din vechiul cod culpa și urmarea imediată (producerea unor vătămări corporale care au necesitat îngrijiri medicale), dar a mărit numărul de zile de îngrijiri medicale de la 60 de zile la 90 de zile. Mai mult …

descărcare (6)În baza unui proiect de lege adoptat de Guvern, unităţile sistemului administraţiei penitenciare vor fi exceptate de la plata timbrului de mediu pentru autovehiculele folosite.

Astfel, sistemul administraţiei penitenciare în România este alcătuit din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi 47 de unităţi subordonate, considerate instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Este cunoscut faptul că, în prezent, scutirea de la plata timbrului se aplică autovehiculelor folosite de forţele armate, forţele de securitate a statului, de poliţie, de jandarmerie, de poliţia de frontieră, de pompieri, dar şi celor destinate transportului preşcolarilor şi elevilor.

Astfel, Guvernul arată că măsura va duce la degrevarea bugetului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Timbrul de mediu constituie suma datorată de către contribuabili pentru emisiile provenite de la autovehiculele din categoriile M1, M2,M3 (autovehicule cu patru roţi destinate transportului de persoane) şi N1, N2, N3 (autovehicule cu patru roţi destinate transportului de mărfuri). Sumele colectate din timbrul de mediu alimentează bugetul Fondului pentru mediu şi se utilizează de Administraţia Fondului pentru mediu în vederea finanţării programelor şi proiectelor pentru protecţia mediului.

calificare profesionalaUniunea Scriitorilor din România (USR) a dat câteva precizări cu privire la noul proiect de lege a timbrului cultural, contestată de editorii români, precizând că prin modificările acestui act normativ “se înlătură orice posibilitate de evaziune fiscală”.

Conform sursei date, în ceea ce priveşte timbrul literar, “editorii au încasat taxa de timbru, o taxă plătită de cumpărătorii de carte şi inclusă în preţul de vânzare al cărţii, dar, cu unele excepţii, cum ar fi editura Humanitas, n-au virat sumele cuvenite beneficiarilor, adică n-au respectat legea aflată în vigoare. Dacă toţi editorii ar fi respectat legea timbrului cultural din 1994, nu ar mai fi fost nevoie de o nouă lege”, precizează USR.

Totodată, Uniunea Scriitorilor din România afirmă că modificarea actuală a Legii timbrului cultural prevede introducerea unui timbru literar fizic, care să fie aplicat efectiv pe cartea introdusă în circuitul comercial. “Această prevedere a legii înlătură orice posibilitate de evaziune fiscală şi aduce limpezirea situaţiei în privinţa tirajelor reale ale cărţilor editate”, mai subliniază sursa citată.
Proiectul de lege cu privire la instituirea timbrului cultural a fost iniţiat de 84 de deputaţi şi senatori din diverse partide şi a fost adoptat de Senat pe 8 decembrie 2014. În acelaşi timp, pe 15 decembrie 2014, proiectul de lege a fost prezentat în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, iar pe 3 februarie a primit aviz de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.

downloadProgramele legislative pun la dispoziţie prevederile O.U.G. nr. 9/2013 publicată în Monitorul Oficial nr. 119 din 4 martie 2013, care stabileşte cadrul legal privind instituirea timbrului de mediu.

Potrivit actului normativ, obligaţia de plată a timbrului intervine o singură dată: cu ocazia înscrierii în evidenţele autorităţii competente, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul proprietar din România şi atribuirea unui certificat de înmatriculare şi a numărului de înmatriculare; la reintroducerea în parcul auto naţional a unui autovehicul, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul auto naţional, i s-a restituit proprietarului valoarea reziduală a timbrului; cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat şi pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule; cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat în situaţia autovehiculelor pentru care s-a dispus de către instanţe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Valoarea în lei a timbrului se determină pe baza cursului de schimb valutar al monedei euro stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Organul fiscal competent calculează cuantumul timbrului, pe baza documentelor din care rezultă dovada dobândirii dreptului de proprietate asupra autovehiculului şi elementele de calcul ale timbrului, depuse de către contribuabilul care intenţionează să efectueze înmatricularea sau transcrierea dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F), pune la dispoziţia utilizatorului o aplicaţie prin care poate fi calculată suma ce trebuie achitată pentru timbrul de mediu. Aplicaţia poate fi accesată de pe portalul juridic al A.N.A.F.