Categories
Ştiri Transporturi

Programul “Rabla 2016”, suplimentat

rabla
Programul “Rabla” a fost suplimentat cu 3.538 de tichete, în valoare de aproximativ 23 de milioane de lei
, exclusiv pentru persoanele fizice, iar termenul de înscriere şi de depunere a dosarelor a fost prelungit până la data de 15 decembrie 2016, au anunţat reprezentanţii Ministerului Mediului, aceasta fiind a treia suplimentare a programului din 2016.

Această nouă suplimentare, în valoare de aproximativ 23 de milioane de lei, confirmă succesul istoric pe care l-a înregistrat, anul acesta, programul Rabla. Cumulând bugetul iniţial al Programului şi suplimentările din iulie şi octombrie, ne aşteptăm să depăşim 25.000 de beneficiari, până la sfârşitul anului. Interesul faţă de Programul Rabla continuă să fie foarte ridicat şi mă bucur că am reuşit să identificăm resursele pentru a înlocui şi mai multe maşini vechi cu autovehicule noi, mai puţin poluante“, a precizat Cristiana Paşca Palmer.

Notele de înscriere vor putea fi introduse de către producătorii validaţi începând cu 23 noiembrie, iar facturile aferente vor fi emise numai începând cu data de 9 decembrie 2016, potrivit ministerului.

AFM a lansat “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” pentru persoanele fizice în 14 iunie 2016.

Categories
Medici/personal medical Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de modificare a Hotărârii privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

doctor_71548500

Ministerul Sănătăţii doreşte suplimentarea cu 700 de posturi pentru unităţile finanţate integral de la bugetul de stat, dintre care 500 pentru serviciile de ambulanţă şi 200 pentru medicii rezidenţi.

Prevederile sunt cuprinse într-un proiect de modificare a Hotărârii de Guvern nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii. Proiectul a fost pubicat pe site-ul instituţiei şi se va afla în consultare publică până pe 23 decembrie.

Impactul financiar determinat de majorarea numarului maxim de posturi pentru medicii rezidenţi este de 501.600 de lei lunar, fără cote şi de 615.000 de lei lunar, inclusiv cote. Impactul financiar determinat de creşterea cu 500 a numarului de posturi pentru serviciile de ambulanţă este de 2.158.000 de lei lunar, fără cote şi de 2.645.700 de lei lunar, inclusiv cote.

Dacă proiectul va fi aprobat, numărul maxim de posturi la unităţile finanţate integral de la bugetul de stat ar urma să fie de 18.196.

Totodată, în nota de fundamentare a proiectului este menționată și suplimentarea cu 108 posturi pentru Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București (SNSPMPDSB).

Categories
Legislaţie internaţională Ştiri

Suplimentarea investițiilor pentru crearea locurilor de muncă

Euro

Pentru crearea locurilor de muncă și creșterea investiţiilor, Comisia Europenă a discutat despre extinderea, majorarea și consolidarea Fondului european pentru investiții strategice (FEIS), pilonul central al Planului de investiții pentru Europa.

Astfel se propune un nou Plan european de investiții externe (European External Investment Plan – EIP) pentru încurajarea investițiilor în Africa și în vecinătatea UE.

În ceea ce privește FEIS, Comisia a prezentat propuneri privind prelungirea juridică a perioadei inițiale de la 3 ani (2015-2018) la 5 ani, precum și modificarea obiectivului de investiții de la 315 la cel puțin 500 miliarde euro. Fondul va pune accentul pe finanțarea mai multor proiecte sustenabile și transfrontaliere pentru implementarea obiectivelor ambițioase din acordul COP21. De asemenea, se va avea în vedere sporirea gradului de transparență, furnizarea de asistență pentru mărirea acoperirii geografice și facilitarea combinării cu alte surse de finanțare. Se urmărește și potențarea componentei pentru IMM-uri, precum și consolidarea dimensiunii sociale.

Categories
Bugete Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2016, proiect

pib-1370591249Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2016 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016.

Astfel, potrivit proiectului de act normativ, se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, la capitolul 54.01 “Alte Servicii Publice Generale”, titlul “Alte transferuri”, cu suma de 550 mii lei în vederea acordării unui ajutor umanitar de urgenţă pentru programele coordonate la nivelul Organizaţiei Naţiunilor Unite, respectiv Planul pentru Răspuns Umanitar în Siria (HRP) şi Planul Regional pentru Refugiaţi şi Rezilienţă (3RP), instrumente instituţionale, de cooperare inter-agenţii ONU, instituite ca urmare a amplificării crizei refugiaţilor.

Categories
Bugete Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

OUG privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, în dezbatere publică

noua_rectificare_bugetara_07386700

În data de 21 octombrie 2015, Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbtere publică proiectul de OUG pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2015.

Actul normativ prevede modificarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului general consolidat pe anul 2015. Astfel, veniturile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 2.624,2 milioane lei, cheltuielile bugetare se majorează, pe sold, cu suma de 2.632,6 milioane lei, iar deficitul bugetului general consolidat se menține la – 13.004,0 milioane lei respectiv 1,85% din PIB.

De asemenea, din bugetul de stat, sume suplimentare au fost propuse a fi alocate pentru mai multe ministere, printre care: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (+769,5 milioane lei), Ministerul Fondurilor Europene (+729,6 milioane lei), Ministerul Apărării Naţionale (+558,1 milioane lei), Ministerul Justiţiei (+245,0 milioane lei) ş.a.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Creşterea numărului elevilor înscriși în învățământul profesional

lc
La 19 octombrie 2015, la deschiderea lucrărilor conferinței internaționale “Învățarea la locul de muncă: provocări și oportunități”, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat că numărul elevilor înscriși în învățământul profesional a crescut considerabil în ultimul an școlar.

Potrivit statisticilor în anul școlar 2012 — 2013 au fost înscrişi peste 12.000 de elevi în învățământul profesional, în anul școlar trecut numărul acestora a crescut de circa 4 ori, respectiv 47.600 de elevi, iar pentru anul școlar curent este estimat un număr suplimentar cu circa 20.000 de elevi care intră în învățământul profesional.

În opinia ministrului Educației, creșterea interesului elevilor pentru învățământul profesional s-a datorat, în primul rând, unei implicări crescute a companiilor în a furniza locuri de practică pentru elevi, anul trecut peste 5.500 de companii, de la IMM-uri până la mari firme, fiind parte activă în pregătirea profesională a elevilor.

Categories
Agricultură şi silvicultură Bugete Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Legea irigațiilor a fost adoptată

i1

Cu 307 pentru şi un singur vot împotrivă, deputaţii au adoptat proiectul legislativ privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aşa-numita Lege a irigaţiilor, prin care se alocă peste un miliard de euro în perioada 2016-2020 pentru reabilitarea sistemului naţional de irigaţii.

Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, precum şi alţi oficiali ai MADR au precizat că adoptarea Legii irigaţiilor este de importanţă capitală inclusiv pentru continuarea investiţiilor în infrastructura secundară de irigaţii.

Noua lege prevede introducerea abonamentului de irigaţii şi desecare pentru a se întreţine sistemele de irigat, pentru paza lor, pentru modernizări. Federaţiile care au preluat infrastructura pot încasa abonamentul şi vor trebui să justifice cum cheltuiesc banii. Cuantumul abonamentului va fi public, va fi afişat în Monitorul Oficial şi va trebui fixat până la 30 decembrie. Banii colectaţi care nu se folosesc se reportează pe anul următor.

De asemenea, prin proiectul legislativ se suplimentează cu 995 numărul angajaţilor Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF).

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Suplimentarea bugetului pentru plata titlurilor executorii

ccHotărârea Guvernului nr. 803/2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare celei de-a treia tranşe aferente anului 2016, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 739/2015.

Hotărârea aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, pe anul 2015, cu suma de 4.290 mii lei, pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, ale OG nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, ale OUG nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013, ale OUG NR. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015.

Categories
Bugete Proiecte şi propuneri legislative Protectia mediului Ştiri

Proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

lc
Potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern, lansat în dezbatere publică, bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor va fi suplimentat cu 2.405.000 de lei pentru combaterea efectelor secetei în Delta Dunării, ce includ îngrădirea accesului pentru localnici şi turişti şi punerea în pericol a unor specii de animale.

Banii vor fi alocaţi din Fondul de Intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015 şi vor fi utilizaţi pentru lucrări de decolmatare a canalelor, japşelor şi gârlelor, pe o lungime de peste 33 de kilometri.

Lucrările sunt necesare pentru a asigura atât accesul şi aprovizionarea populaţiei din Delta Dunării, cât şi pentru a se evita reducerea unor zone de reproducere naturală pentru specii de peşti din familia ciprinidelor, alterarea regimului de alimentare cu apă a habitatelor natural acvatice, scăderea capturilor de peşte în special din speciile valoroase, diminuarea alarmantă a populaţiilor unor specii protejate.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Suplimentarea bugetului Ministerului Muncii pentru plăţi restante

lcProiectul de hotărâre pus în dezbatere publică, pe site-ul Ministerului Muncii, prevede suplimentarea bugetului cu aproape 4,3 milioane lei pentru achitarea datoriilor către salariaţi stabilite prin titluri executorii aferente celei de-a treia tranşe corespunzătoare anului 2016.

Astfel Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), cere suplimentarea bugetului  pe anul 2015, cu suma de 4.290.000 lei, la capitolul 68.01 “Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice – “Acţiuni generale”.

În nota de fundamentare a proiectului se menţionează că: “Cuantumul fondurilor necesare pentru achitarea sumelor prevăzute în titlurile executorii care cad sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, care reprezintă tranşa a III-a, este de 4.290.000 lei”.