Categories
Dreptul muncii Ştiri

Buget suplimentat pentru Ministerul Muncii!

Bugetului Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale a fost suplimentat din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiectul privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii se află în dezbatere publică

Ministerul Culturii a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru finanţarea unor proiecte culturale.

Categories
Organizare judiciară

Bugetul Ministerului Afacerilor Interne a fost suplimentat

A fost aprobată suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2020, la capitolul 61.01 “Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 71 “Active nefinanciare”, articolul 71.01.02 “Maşini, echipamente şi mijloace de transport”, cu suma de 343.263 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, în vederea achiziţionării de autovehicule cu dotări specifice necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor structurilor ministerului.