Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Actele de studii vor fi însoţite de un supliment descriptiv

download (24)

Executivul a modificat și completat Hotărârea Guvernului nr. 577/2015 privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților și personalului didactic din sistemul național de învățământ preuniversitar. Actul normativ aprobat astăzi de Guvern menține formatul actelor de studii care au fost eliberate absolvenților din sistemul românesc de învățământ agreate pe piața muncii din ţările Uniunii Europene, armonizând totodată conținutul documentelor respective cu nivelurile de calificare ale Cadrului Național al Calificărilor și cu nivelurile de referință ale Cadrului European al Calificărilor în raport cu sistemul actual de formare profesională inițială.