Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Instituţiile de învăţământ superior de stat vor fi finanţate suplimentar

A fost aprobată Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2020 prin Ordinul nr. 3116/2020.

Categories
Fiscalitate Ştiri Taxe/Impozite

ANAF a distribuit un ghid privind dobânzile şi penalităţile în caz de neplată la termen

ANAF anunță măsuri drastice care îi vizează pe pe toți românii. Instituția a distribuit, deja, un nou ghid prin care informează  firmele, dar și populația despre dobânzi şi penalităţi în caz de neplată la termen, nedeclarare sau declarare incorectă a obligaţiilor fiscale. Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor fiscale principale se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere.

Categories
Economie Fiscalitate Ştiri

Ministerul Finanțelor Publice se va împrumuta de la populaţie!

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) lansează de luni emisiuni de titluri de stat cu scadențe în 2, 3 și 5 ani, la dobânzi anuale de 4%, 4,5%, respectiv 5%, reiese dintr-un comunicat al instituției. Acest anunț vine la scurt timp după ce au anunțat că nu mai vor să se împrumute de la bănci.

De fapt, băncile au refuzat să împrumute statul în ianuarie, din cauza taxei pe active. Practic, fiecare cumpărare de titluri de stat ar fi taxată, așa că în mod normal băncile au transmis oferte care includeau acest cost.

Categories
Dreptul muncii Piaţa muncii Ştiri

E oficial! 24 si 31 ianuarie sunt zile libere!

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1061 din data de 14 decembrie 2018, a fost publicată Hotărârea nr. 983/2018 privind stabilirea zilelor de 24 și 31 decembrie 2018 ca zile libere.

Pentru personalul instituțiilor și autorităților publice, zilele de 24 și 31 decembrie 2018 se stabilesc ca zile libere. Pentru recuperarea zilelor de muncă stabilite ca zile libere instituțiile și autoritățile publice își vor prelungi corespunzător timpul de lucru până la data de 31 ianuarie 2019, potrivit planificărilor stabilite, pentru această muncă nu se acordă timp liber corespunzător.

Categories
Asigurări sociale Social Ştiri

Indemnizaţia pentru creşterea copilului pentru mamele cu venituri din drepturi de autor va fi recalculată

Un proiect de OUG al Ministerului Muncii prevede că agenţiile de plăţi şi indemnizaţii din toată ţara vor fi obligate să introducă în calculul indemnizaţiei pentru creşterea copilului drepturile de autor. Şi să plătească sumele cuvenite până la sfârşitul anului.

Pentru persoanele ale căror drepturi de indemnizație lunară prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, cu modificările și completările ulterioare, au fost stabilite fără a fi luate în calcul veniturile din drepturi de proprietate intelectuală obținute începând cu 23 martie 2018, agențiile pentru plăți și inspecție socială, au obligația de a stabili noul cuantum în termen de 60 zile de la depunerea documentelor sau, după caz, în termen de 60 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență, în cazul în care aceste documente sunt deja depuse, arată proiectul de OUG.
Categories
Dreptul muncii Proiecte şi propuneri legislative Salarizare Ştiri

Costurile salariale aferente zilelor libere de sărbători legale ar trebui să fie suportate de la bugetul de stat

Costurile salariale aferente zilelor libere de sărbători legale ar trebui să fie suportate de la bugetul de stat, consideră iniţiatorii unui proiect de modificare a Codului Fiscal depus în Parlament. Impactul măsurii ar fi de 1,5 miliarde de lei pe an, estimează ei.

 “Valoarea cheltuielilor salariale prilejuite de zilele libere stabilite prin lege ca zile de sărbătoare legală să fie deduse din contribuţiile şi impozitele reţinute şi plătite de angajatori, astfel încât nici plătitorul de salarii şi nici salariatul să nu fie afectaţi de o decizie etatică subiectivă privind instituirea de noi zile libere, de sărbătoare legală, în cursul anului”, se arată în expunerea de motive a proiectului de modificare a Codului Fiscal depus recent la Parlament.
Categories
Fiscalitate Ştiri Taxe/Impozite

Ne pregătim pentru aplicarea TVA-ului split!

Începând cu data de 1 octombrie 2017 intră în vigoare opțional plata defalcată de TVA, urmând ca de la 1 ianuarie 2018, aşa-numitul split-TVA sa fie obligatoriu. Dacă propunerile de schimbare a legii priveau doar firmele înregistrate ca plătitori de TVA, aria plăţilor în contul special a fost extinsă. În plus, statul şi-a rezervat dreptul să folosească banii din contul de TVA al firmelor să stingă alte datorii fiscale.

Persoanele impozabile, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, au obligația să plătească contravaloarea TVA aferente achizițiilor de bunuri și servicii într-un cont de TVA al furnizorului.

Nu plătesc în conturi separate persoanele fizice impozabile care nu sunt înregistrate și nu au obligația să se înregistreze în scopuri de TVA.

Categories
Domeniul energetic Ştiri

Utilizarea sumelor obținute din comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

download (2)

Guvernul a decis ca sumele obținute din comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră să fie utilizate pentru proiecte urgente şi anume pentru celea ce se  încadrează în prevederile Directivei 2003/87/CE.

Printre aceste proiecte sunt incluse:
implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiului București: 44.630 mii lei;
– trecerea autobuzelor pentru transportul în comun din municipiul Ploiești pe funcționare cu GPL: 22.315 mii lei;
– achiziționarea de microbuze și autobuze pentru transportul elevilor din comunitățile rurale și a sportivilor din unitățile din învățământul preuniversitar la competițiile interne și internaționale: 90.300 mii lei;
– alocarea către MTS şi MEN a sumei de 40.700 mii lei (20.600, respectiv 20.100) pentru achiziționarea în condițiile legii a unor microbuze și autocare”.

 

Categories
Dreptul proprietăţii Ştiri

Completarea normelor de aplicare a Legii privind exproprierea

download (2)Noutăţi legislative: Un comunicat de presă al Guvernului informează că a fost aprobată o hotărâre care completează normele metodologice de aplicare a Legii privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local.

Potrivit actului normativ, sumele aferente despăgubirilor pentru proiectele de infrastructură din domeniul transporturilor – finanţate din fonduri structurale, înregistrate de către expropriator la unităţile bancare, se consideră efectiv achitate, dacă în termen de 30 de zile de la data consemnării sumelor către proprietar acestea nu sunt contestate la instanţele de justiţie, conform legii.