Tag-Archive for » sumă «

Actele administrative pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ iar în urma admiterii acţiunii autoritatea publică este obligată să încheie, să înlocuiască sau să modifice actul administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze anumite operaţiuni administrative, executarea hotărârii definitive se face de bunăvoie în termenul prevăzut în cuprinsul acesteia, iar în lipsa unui astfel de termen, în termen de cel mult 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii.

Iar, dacă în termen de 3 luni de la data comunicării încheierii de aplicare a amenzii şi de acordare a penalităţilor debitorul nu execută obligaţia prevăzută în titlul executoriu, instanţa de executare, la cererea creditorului, va fixa suma definitivă ce se va datora statului şi suma ce i se va datora lui cu titlu de penalităţi, prin hotărâre dată cu citarea părţilor. Totodată, prin aceeaşi hotărâre, instanţa va stabili, în condiţiile art. 891 din Codul de procedură civilă, despăgubirile pe care debitorul le datorează creditorului pentru neexecutarea în natură a obligaţiei. Mai mult …

„Meseria-i brățară de aur” iar „cine are carte are parte”. Parte de meserie! Ani de zile, învățământul profesional a fost ținut la colț, privit cu dispreț. Inclusiv de către guvernanți. Aparent, spre deosebire de toate celelalte state ale mapamondului, România nu prea mai avea nevoie de meseriași, de muncitori calificați. Cei mai mulți dintre părinți voiau, pentru copiii lor, doar licee și facultăți.

În același timp, meseriașii care erau cu adevărat „meseriași” au început să ia calea străinătății, unde erau plătiți pe măsura muncii și priceperii lor. Consecința? În eterna și fascinanta Românie a început să fie resimțită, tot mai acut, lipsa muncitorilor calificați. Uneori, este neașteptat de greu să găsești un electrician priceput, un tinichigiu serios sau un zidar destoinic. Mai mult …

Suma pe care societăţile de recuperare a creditelor o pot solicita debitorilor ar putea să fie plafonată la dublul sumei pentru care a fost preluată creanţa de la bănci, potrivit unui proiect de lege iniţiat de un grup de senatori, care a primit marţi raport favorabil în comisiile reunite de buget-finanţe şi cea economică din Senat.

Cesionarul nu va putea pretinde de la debitorul care are calitatea de consumator mai mult decât dublul sumei plătite de acesta pentru a cumpăra creanţa de la cedent’, se arată în proiectul de lege pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.

Această prevedere, dacă va fi votată de Parlament, se va aplica inclusiv contractelor aflate în derulare la data intrării în vigoare.

Comisia Europeană (CE) a inclus alte cinci state, printre care și România, pe lista celor care pot crește suma plătită în avans fermierilor afectați de condițiile climatice dificile din prima jumătate a acestui an.

În urma acestei decizii, fermieri din 15 state membre sunt acum eligibili pentru a primi în avans plăți mai mari. Mai mult …

La originea oricărei invenții se află necesitatea. Acolo unde absentează metoda, mai intervine și creativitatea iar atunci când, aparent, lipsește soluția, te mai învață și nevoia. Dincolo de realizarea unei invenții, în ziua de azi se pune, la modul cel mai serios, și problema protejării sale, a procedurilor legale prin care este împiedicată utilizarea, aplicarea sau valorificarea unei invenții de către cei ce n-au aceste drepturi.

Mai mult …

daune moratoriiConform unui proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, organizaţiile date vor fi obligate să afişeze, lângă lista de plată a cheltuielilor acesteia, modalitatea de calcul ce stă la baza sumelor lunare de achitat ce revin proprietarilor.

Actul normativ  figurează pe ordinea de zi de astăzi a Camerei Deputaţilor.

Astfel, în cazul în care modalitatea de calcul a sumelor lunare de plată ce revin fiecărui proprietar nu va fi afişată, amenda va fi cuprinsă între 500 şi 3.000 de lei.

Iniţiatorul proiectului legislativ precizează că introducerea acestei obligaţii va impune un plus de transparenţă în repartizarea şi stabilirea cheltuielilor asociaţiilor de proprietari.

Orice persoană interesată poate să facă sesizări referitor la faptele ce constituie contravenţii. De constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se ocupă persoanele împuternicite de Inspectoratul de Stat în Construcţii şi de Ministerul Afacerilor Interne, primarii sau împuterniciţii acestora.

ccProiectul de lege prin care recuperatorii de creanţe cesionate pot obţine de la datorinici maximum dublul sumei pentru care au cumpărat creanţele, fără să depăşească valoarea debitului principal, a fost adoptat de Senat.

Astfel creanţele cesionate pot fi valorificate până la un prag maxim reprezentând dublul sumei din valoarea de cesiune a creanţei, prevăzută în contract, dar fără a depăşi valoarea debitului principal restant, iar recuperarea creanţei se poate face şi în rate, în urma negocierii dintre debitor şi creditorul cedent, respectiv cesionarul.

Pe de altă parte Guvernul declară că nu susţine proiectul de lege pentru că afectează patrimoniul privat, dar și  pentru faptul că dreptul de creanţă şi drepturile litigioase, care şi ele fac obiectul acestei iniţiative, sunt bunuri patrimoniale, sunt drepturi patrimoniale care aparţin unui partrimoniu pivat.

schoolŞcolile şi-au deschis, larg, porţile! Cu deplină încredere în viitor sau cu sfială, după fire, toţi elevii şi-au ocupat locurile în bănci. Dacă, cel puţin în prima zi, mai toţi elevii s-au prezentat la şcoală, gândurile unora deja colindă prin alte direcţii, prea puţin legate de mediul didactic.

Cum putem cunoaşte cam pe unde le umblă mintea anumitor elevi? Păi, oricine deţine o cafenea ori comercializează bere şi tutun poate relata, mai pe ferite, cum i-au crescut vânzările în prima zi de şcoală. Desigur, nu părinţii sunt cei cuprinşi subit de sete sau de poftă pentru tabac. Să nu generalizăm, există şi numeroşi elevi însetaţi de carte! Rezultatele obţinute la Bac ne arată şi care-i proporţia lor, an de an. Mai mult …

lc+oleseaAdministratorii de imobile vor fi obligaţi să înştiinţeze trimestrial, în scris sau prin e-mail, proprietarii din cadrul asociaţiei despre cheltuielile, încasările, veniturile şi plăţile realizate de asociaţie, au stabilit deputaţii care au adoptat o propunere legislativă în acest sens.

Proiectul de lege completează Legea nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, în sensul stabilirii unei atribuţii în sarcina administratorilor de imobile, conform căreia aceştia au obligaţia de a înştiinţa, trimestrial, proprietarii din cadrul asociaţiei de care răspund, referitor la situaţia financiară cu privire la toate elementele de cheltuieli, venituri, încasări şi plăţi aferente asociaţiei de proprietari.

Parlamentarii consideră că proiectul ar soluţiona situaţiile a mii de acţiuni în instanţă care au ca obiect recuperarea prejudiciilor aduse de administratorii de blocuri care au utilizat banii locatarilor în interes personal, iar locatarii au fost puşi în situaţia de a plăti de mai multe ori sumele aferente întreţinerii sau au suportat consecinţele opririi furnizării apei potabile sau căldurii deşi şi-au achitat dările.