Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Noi condiţiile de recrutare a candidaţilor la profesia militară

Condiţiile şi criteriile de recrutare a candidaţilor la profesia militară au suferit recent modificări aduse de Ordinul nr. 52/2022.

Printre criteriile specifice de recrutare a candidaţilor la programele de studii postliceale militare pentru formarea maiştrilor militari şi a subofiţerilor în activitate de numără şi să fie posesori de permis de conducere auto valabil, categoriile B şi C – candidaţii pentru subofiţeri în armele «auto», «geniu» sau «tancuri».

Categories
Articole Drept penal

ICCJ. Cum interpretăm sintagma “dacă îşi continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi”?

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată să se pronunţe asupra unei chestiuni de drept care a condus la interpretare neunitară în practica judiciară.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Modificări privind metodologia de şcolarizare a cetăţenilor străini

Metodologia de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini a fost modificată de Ordinul nr. 4151/2020 privind modificarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017 – 2018, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.473/2017.

Se prevede că înscrierea în învăţământul liceal secundar superior a elevilor străini, absolvenţi ai învăţământului secundar inferior, în România, se realizează prin eliberarea unei noi aprobări din partea MEC – DGRIAE. MEC transmite aprobările de înscriere la studii atât în format fizic; cât şi electronic.

Menționăm că cetăţenii străini sunt persoanele care au cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene, dovedită prin deţinerea unui paşaport valabil.

Şcolarizarea în România a cetăţenilor străini se realizează astfel:
a) pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare şi fără bursă în învăţământul obligatoriu în România;
b) pe locuri de studii cu plata taxelor de şcolarizare în valută, în învăţământul preuniversitar secundar superior, în învăţământul terţiar nonuniversitar şi în învăţământul superior de stat şi particular acreditat din România;

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Ce procedură trebuie urmată pentru eliberarea adeverinței de conformitate a studiilor?

Cetăţenii care au studiat în România şi doresc desfăşurărea activităţii didactice la nivel preuniversitar în străinătate pot solicita eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic în învăţământul preuniversitar.

Categories
Organizare judiciară

ÎCCJ a admis sesizarea privind o sintagmă din Legea protecţiei şi promovării drepturilor copilului

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recent o sesizare privind modul de interpretare a sintagmei „dacă îşi continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învăţământ de zi” din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Pentru a deveni asistent personal profesionist trebuie să faceţi dovada studiilor gimnaziale!

Asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată în condiţiile prezentei hotărâri, care asigură, prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia, în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Acordarea de îngrijire şi protecţie adultului cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist reprezintă un serviciu social acordat pentru prevenirea instituţionalizării, respectiv în vederea dezinstituţionalizării.

Categories
Sănătate Ştiri

Competenţele profesionale ale psihologilor!

În acord cu literatura de specialitate în domeniu, competenţele profesionale pot fi definite în două sensuri, de atribuţii sau activităţi care revin unei persoane ca urmare a unui rol sau statut sau de sumă a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor care contribuie la capacitatea unei persoane de a-şi îndeplini eficient rolul.

În Monitorul Oficial nr. 173/2019 a fost publicată Hotărârea nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competenţele profesionale, educaţia, formarea şi atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Piaţa muncii Salarizare Ştiri

Ce preconizează Ministrul Muncii pentru anul 2019?

Ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale a făcut mai multe declaraţii despre legea salarizării şi despre ce ne rezervă anul 2019 din acest punct de vedere. Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 114 din 2018, sute de mii de români vor avea salarii mai mari în acest an.

„Se observă cum am preluat din 2016. În 2022, vrem să ajungem la masa salarială 40,1%. Se observă creştere de la an la an. Încercăm pe cât posibil să continuăm aşa cum am promis. Noutatea vine în 2019, unde de la 1 ianuarie, am făcut trei categorii pentru salarii minime, pentru construcţii, pentru studii superioare şi pentru studii medii. În februarie, vom face la Milano sau Torino, o bursă de lucru pentru românii care lucrează acolo”, a explicat ministrul.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Pot fi accesate creditele din cadrul programului “Investeşte în tine” începând de luni

Prim-ministrul a anunţat că, începând de luni, pot fi accesate creditele din cadrul programului “Investeşte în tine”.

“Un alt proiect ajuns la maturitate este ‘Investeşte în tine’. Vor fi semnate astăzi toate documentele necesare pentru începerea efectivă a acestui program destinat românilor care au nevoie de finanţare pentru o mai bună pregătire profesională. Este un proiect adresat, în primul rând, tinerilor cu vârsta între 16 şi 26 de ani, care pot accesa un credit de până la 40.000 de lei, dar şi celor cu vârste între 26 şi 55 de ani, care pot lua credite de până la 35.000 de lei. Dacă persoana care apelează la acest împrumut este salariat, poate contracta încă 20.000 de lei”, a declarat premierul.

Categories
Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie

Centrele comunitare de învățare permanentă. Ce rol au, cum funcționează, cum sunt organizate?

Cu ani în urmă, scriitorul și filosoful american Vernon L. Howard a lansat, către semenii săi, îndemnul de a umbla pe cărările vieții ca și cum ar avea întotdeauna ceva nou de învățat, în scopul de a învăța necontenit. Îndemnul său amintește de mai vechea observație autohtonă conform căreia „omul cât trăiește învață”.

În „Monitorul Oficial” 693/2017 a văzut lumina tiparului HG 598/2017 privind aprobarea metodologiei de acreditare, evaluare periodică, organizare și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă.