Tag-Archive for » studii «

Ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale a făcut mai multe declaraţii despre legea salarizării şi despre ce ne rezervă anul 2019 din acest punct de vedere. Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 114 din 2018, sute de mii de români vor avea salarii mai mari în acest an.

„Se observă cum am preluat din 2016. În 2022, vrem să ajungem la masa salarială 40,1%. Se observă creştere de la an la an. Încercăm pe cât posibil să continuăm aşa cum am promis. Noutatea vine în 2019, unde de la 1 ianuarie, am făcut trei categorii pentru salarii minime, pentru construcţii, pentru studii superioare şi pentru studii medii. În februarie, vom face la Milano sau Torino, o bursă de lucru pentru românii care lucrează acolo”, a explicat ministrul. Mai mult …

Prim-ministrul a anunţat că, începând de luni, pot fi accesate creditele din cadrul programului „Investeşte în tine”.

„Un alt proiect ajuns la maturitate este ‘Investeşte în tine’. Vor fi semnate astăzi toate documentele necesare pentru începerea efectivă a acestui program destinat românilor care au nevoie de finanţare pentru o mai bună pregătire profesională. Este un proiect adresat, în primul rând, tinerilor cu vârsta între 16 şi 26 de ani, care pot accesa un credit de până la 40.000 de lei, dar şi celor cu vârste între 26 şi 55 de ani, care pot lua credite de până la 35.000 de lei. Dacă persoana care apelează la acest împrumut este salariat, poate contracta încă 20.000 de lei”, a declarat premierul.

Mai mult …

Cu ani în urmă, scriitorul și filosoful american Vernon L. Howard a lansat, către semenii săi, îndemnul de a umbla pe cărările vieții ca și cum ar avea întotdeauna ceva nou de învățat, în scopul de a învăța necontenit. Îndemnul său amintește de mai vechea observație autohtonă conform căreia „omul cât trăiește învață”.

În „Monitorul Oficial” 693/2017 a văzut lumina tiparului HG 598/2017 privind aprobarea metodologiei de acreditare, evaluare periodică, organizare și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă. Mai mult …

Trei parlamentari au depus un proiect de lege care prevede că şi studiile postuniversitare, de master şi de doctorat vor fi asimilate stagiului de cotizare în sistemul de pensii, nu doar cele universitare, indiferent de numărul de ani şi de instituţii absolvite.

Inițiatorii motivează că munca intelectuală este tratată „superficial” în România şi „dusă la derizoriu”.

Potrivit legii pensiilor, în acest moment se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, precum studiile la zi în învăţământul universitar. Mai mult …

Era cândva o vreme, cu vreo două-trei secole în urmă, când recrutările pentru oastea țării se făceau simplu: cu arcanul! Astăzi nimeni nu mai dă buzna la hore sau la șezători ca să prindă flăcăii îngroziți cu arcanul, spre a-i duce la oaste și a-i transforma în vrednice cătane. În prezent, horele nu le mai vedem decât la posturile TV de folclor, dar mulți români ar sări bucuroși în calea arcanului, numai să fie recrutați (jinduind la soldele pe care le consideră consistente, în baza zvonurilor). Acum, criteriile de selecție a militarilor sunt dure. Mulți doritori, puțini selectați!

Mai mult …

Proiect de act normativ Legea privind stagiile de adaptare profesională pentru absolvenţii de învăţământ superiorCadrul normativ privind organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional dual a fost completat, de Guvern, printr-o ordonanţă de urgenţă. Noile modificări se referă la accesul gratuit la programe de pregătire şi persoanelor în vârstă de maximum 26 de ani, absolvente ale învăţământului obligatoriu, care au întrerupt studiile.

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS) a declarat că se redefineşte statutul învăţământului profesional dual ca formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic, desfăşurat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică, pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, în contextul asigurării de către operatorii economici a unor burse suplimentare pentru elevi.

Altfel spus, persoanele în vârstă de maximum 26 de ani, absolvente ale învăţământului obligatoriu, care au întrerupt studiile, din anul şcolar 2017-2018, vor avea acces la programe de pregătire profesională de tip dual, prin unităţile de învăţământ de stat, în mod gratuit.

educatie-structura-300x168
Guvernul a modificat şi completat H.G. nr. 577/2015 privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor şi personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar.

Astfel, potriivt noilor modificări, certificatele de calificare şi calificare profesională ce vor fi eliberate absolvenţilor din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar vor fi însoţite de un Supliment descriptiv, în format Europass, care va atesta dobândirea de competenţe specifice unei calificări profesionale pentru un anumit nivel de pregătire profesională.

De asemenea, persoanele care au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta de şcolarizare şi care au finalizat învăţământul primar în cadrul Programului „A doua şansă” vor primi un certificat care să ateste absolvirea acestui nivel de studii.

stdntsUmblă vorba că omul care are dragoste de carte va ajunge departe. E adevărat. Doar că, pentru unii, dragostea de învățătură vine la pachet cu… dorul de ducă.

Așa ajung ei să-și desăvârșească pregătirea școlară peste mări și țări. Nu-s puține cazurile în care școlarizarea efectuată „printre străini” furnizează „tineretului studios” beneficii superioare celor oferite de instituțiile de învățământ din patria mamă! Mai mult …

universitate-studenti-600x400
Guvernul a aprobat Nomenclatorul domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare, cât şi structura instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017.

Astfel, au fost modificate unele structuri ale instituţiilor de învăţământ superior, la solicitarea acestora, rectificate specializări de şcolarizare şi introduse noi specializări evaluate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

Printre cele mai importante modificări faţă de anul universitar anterior se numără:

  • înfiinţarea unei noi ramuri de ştiinţă, cu denumirea „Informatică”, în cadrul domeniului fundamental Matematică şi ştiinţe ale naturii;
  • introducerea în Nomenclatorul domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare, a trei specializări noi, care au în vedere corelarea cunoştinţelor absolvenţilor cu cerinţele şi tendinţele actuale de pe piaţa muncii, respectiv: „Drumuri, poduri şi infrastructuri militare” în cadrul domeniului de licenţă Inginerie civilă, „Materiale energetice şi apărare CBRN” în cadrul domeniului de licenţă Inginerie de armament, rachete şi muniţii şi „Design aeronautic” în cadrul domeniului de licenţă Inginerie aerospaţială;
  • modificarea denumirii specializării „Transmisiuni”, din cadrul domeniului de licenţă Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, în „Comunicaţii pentru apărare şi securitate”, cu încadrarea în acelaşi domeniu de licenţă.

Documentul adoptat menţionează şi cele 26 de specializări/programe de studii, din cadrul unor universităţi de stat şi private, care intră în lichidare şi pentru care nu se mai organizează admitere începând cu anul universitar 2016-2017. Intrarea în lichidare are loc fie la propunerea instituţiilor de învăţământ superior, fie ca urmare a evaluării externe a calităţii, efectuate de ARACIS, din care rezulta neîndeplinirea standardelor de calitate sau depăşirea termenului de evaluare periodică.

invsttConform proiectului de lege privind salarizarea, statul român plătește șefilor cultelor, preoților, preoților din sistemul de învățământ sume sub formă de indemnizații sau salarii, stabilite pe criterii de funcție, gradație, studii, experiență.

Astfel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române are cel mai mare venit – 13.706 lei pe lună, fiind urmat de Mitropoliții BOR și cei ai Bisericii Romano-Catolice cu 12.124 lei pe lună. 1.893 de lei este cel mai mare salariu pe care îl poate primi un preot.

De asemenea, un sprijin sub formă de contribuţii de la bugetul de stat şi de la bugetele locale vor primi  unităţile aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, precum şi unităţile şi instituţiile de învăţământ teologic autorizate şi acreditate potrivit legii, aflate în subordinea acestora şi neintegrate în învăţământul de stat.