Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Ministrul Educaţiei şi Cercetării a semnat ordinul privind înfiinţarea programelor universitare de master didactic

Ministrul Educaţiei şi Cercetării a semnat ordinul privind înfiinţarea şi organizarea programelor universitare de master didactic.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Au fost eliminate taxele de recunoaştere a studiilor universitare pentru cetăţenii Spaţiului Economic European

Ministrul Educaţiei şi Cercetării a emis Ordinul nr. 3.193/2020 privind eliminarea şi actualizarea unor taxe pentru serviciile prestate de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED).

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Absolvenţii facultăţilor intrate în lichidare pot susţine examenul de licenţă şi la alte facultăţi!

Metodologia – cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.125/2016 a fost modificată de Ordinul nr. 5664/2019.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost stabilită Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat

Ordinul nr. 5403/2018 stabileşte Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare.

Ordinul menționează că în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin se vor elabora, de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), ghidul de evaluare a studiilor universitare de doctorat, respectiv fișele vizitei, adoptate prin hotărâri ale Consiliului ARACIS.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Hotărârea care reglementează programele de studii universitare de master a suferit modificări

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 782 din data de 12 septembrie 2018, a fost publicată Hotărârea nr. 691/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2018 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2018-2019.

Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Domeniile și studiile universitare de master pentru 2016-2017

guvern-master

În data de 2 iunie 2016, Guvernul a adoptat o Hotărâre în care sunt incluse domeniile și programele de studii universitare de masterat organizate în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat și particular acreditate, locațiile geografice de desfășurare a acestora, forma de învățământ, limba de predare, numărul de credite de studii transferabile, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2016-2017.

Noile reglementări au fost stabilite la propunerea Senatelor universităţilor și sunt în concordanță cu angajamentele internaţionale pe care România şi le-a asumat în cadrul Strategiei Europa 2020 și cu recomandările Cadrului strategic de cooperare în domeniul educației și formării profesionale ET 2020.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Cum se va desfășura examenul de licență și de disertație?

licentiat
Desăvârșirea anilor de studiu are loc prin susținerea examenului de licență și a celui de disertație. Toți candidații și-ar dori să treacă cu brio aceste examene, să aibă puterea de a muta munții din loc, însă, vor reuși doar cei care s-au antrenat de-a lungul anilor de școală. „Nu există secrete ale succesului. Succesul este rezultatul pregătirii, muncii grele și a învățării din eșecuri.”  (Colin Powell)

Nu există vreo rețetă secretă a reușitei la examen, iar cei care vor miza mai mult pe noroc și mai puțin pe cunoștințe s-ar putea să eșueze. Având în vedere că pregătirea unui examen este foarte importantă, era esențial ca viitorii candidați să cunoască din timp modul în care se va desfășura examenul de licență și de disertație, unde se va susține și în ce vor consta probele, dar și care va fi nota care îi va trece în rândul admișilor.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Cum se recunosc și se echivalează în România diplomele obținute în străinătate la absolvirea studiilor universitare?

acte studii

Mulți dintre tinerii care aleg calea străinătății pentru a-și desăvârși studiile, ajung să spună după câțiva ani petrecuți în învățământul străin cât de bine pregătiți sunt și ce decizie bună au luat că au plecat din școala românească. Dacă ar fi obiectivi și-ar da seama că rezultatele pe care le obțin în universitățile din străinătate au la bază ceea ce au învățat în anii petrecuți în școala românească.

Unii dintre românii care au diplome obținute în străinătate au recunoscut într-un final că ceea ce i-a ajutat să fie cei mai buni în multe domenii, a fost modul în care i-a format școala românească. Păcat că o dată ajunși pe meleaguri străine, mulți uită atunci când își desăvârșesc studiile, că cel mai bun antrenor al actualei lor performanțe a fost școala românească.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Noutăţi de la Ministerul Educaţiei

descărcareNoutăţi legislative: Ordinul MEN nr. 5578/2013 privind transferul de locuri intre cicluri de studii universitare, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 843 din 30 decembrie 2013.

Actulu normativ precizează că se aproba transferul locurilor disponibile de la ciclul de studii universitare de licenţă şi de la ciclul de studii universitare master la ciclul de studii universitare de doctorat, dupa cum urmează:

  • 700 de locuri de la ciclul de studii universitare de licenţă se transformă în 107 locuri pentru ciclul de studii universitare de doctorat;
  • 370 de locuri de la ciclul de studii universitare de master se transformă în 114 locuri pentru ciclul de studii universitare de doctorat.

Conform actului menţionat, transformarea se realizează raportat la costul mediu per student echivalent pe cicluri şi domenii de studii.