Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative

Cum oprim declinul învăţământului românesc? Un nou proiect de lege vine cu răspunsuri!

La şcoalăÎn ultimii 15-20 de ani, şcoala românească a trecut printr-o lungă serie de experimente, pe care guvernanţii ce s-au perindat au preferat să le boteze “reformă”. De la reformă, însă, te aştepţi la rezultate. Unele pozitive! Ca şi în alte domenii, de pildă în cel economic, s-a purces la reformă cu intenţii bune. Numai că rezultatele sunt… după cum le vedeţi.

Performanţa s-a lăsat aşteptată! Dar lipsurile şi defectele s-au accentuat. Nivelul de pregătire şcolară al multor absolvenţi ar putea concura cu ridicolul, de n-ar fi numai bun de jelit. Odinioară ne făleam cu rata mare de alfabetizare. Acum ne terorizează spectrul analfabetismului şi al abandonului şcolar!

Categories
Administraţie publică locală Articole Bugete Învăţământ şi educaţie Sănătate Unităţi sanitare/spitale

Medicina şcolară – extrem de necesară!

medcPentru orice părinte care-şi merită pe deplin acest nume, educaţia şi sănătatea copilului său reprezintă preocupări de prim rang. Totodată, orice stat guvernat în mod responsabil ar trebui să manifeste un viu şi neîncetat interes faţă asigurarea sănătăţii şi educării tinerei generaţii!

Nu se poate vorbi despre o strategie naţională de sănătate, fără a acorda atenţia cuvenită medicinei şcolare, graţie căreia se pot preveni, diagnostica şi chiar trata numeroase afecţiuni, se poate face o educaţie sanitară corespunzătoare şi se pot promova obiceiurile sănătoase.

Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect privind consilierea și orientarea profesională a studenţilor de la ASE

lc+olesea
La 31 octombrie Academia de Studii Economice din București a găzduit prima Conferinţă de Management al Carierei, organizată de partenerul ASE în cadrul 
proiectului „Studenţii de azi profesioniştii de mâine”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investește în oameni”.

Programul legislativ se bazează pe participarea studenţilor la un program integrat de consiliere și orientare profesională şi a fost lansat de către Universitatea de Vest din Timișoara în parteneriat cu S.C. Gi Group Staffing Company S.R.L, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Oradea, etc.

La evenimentul din 31 octombrie au participat studenţi de la ciclurile de licenţă şi masterat din cadrul mai multor facultăţi ale Academiei de Studii Economice din Bucureşti, exceptând studenţii înscrişi în ani terminali.

Categories
Administraţie publică centrală Învăţământ şi educaţie Ştiri

Programul de internship la nivelul Administrației Publice centrale – ediția a 2-a

LC -Olesea

În 16 martie 2014, Guvernul României a lansat, la inițiativa premierului Victor Ponta, cea de-a doua ediție a Programului de internship la nivelul Administrației Publice centrale.

Programul se va desfășura pe parcursul a două luni, 15 iulie – 15 septembrie, perioadă în care candidații vor participa la activitățile desfășurate la Cancelaria Prim-Ministrului și la Secretariatul General al Guvernului.

În acest an, inițiatorii au decis să extindă programul de Internship la nivelul tuturor ministerelor și departamentelor din cadrul Executivului.  Astfel, studenții și tinerii absolvenți pot opta pentru peste 170 de poziții de stagiar disponibile.

Pentru a putea aplica la acest program potențialii candidați trebuie să întrunească următoarele condiții: să dețină cetățenia română; să aibă cel mult 24 de ani la momentul debutului programului (15 iulie 2014); să fie studenți ori tineri absolvenți ai programelor universitare de licență; să cunoască bine cel puțin o limbă străină de circulație internațională și să aibă cunoștințe de bază în domeniul IT. Pe lângă aceste condiții generale se adaugă și condițiile specifice înaintate de fiecare minister și departament.

Persoanele interesate  își pot înainta candidatura exclusiv online, termenul limită pentru depunerea acestora fiind 31 mai.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Învăţământ şi educaţie Ştiri

Program pentru educaţie, formare profesională, tineret şi sport – aprobat de Parlamentul European

erasmusNoutăţi legislative: Parlamentul European a aprobat noul program al UE pentru educaţie, formare, tineret şi sport – “Erasmus+”, planificat să înceapă în ianuarie 2014. Programul, care se va desfăşura pe o perioadă de şapte ani şi care are ca scop stimularea dezvoltării competenţelor şi a capacităţii de inserţie profesională şi sprijinirea modernizării sistemelor de învăţământ, de formare profesională şi pentru tineret, va beneficia de un buget de 14,7 miliarde euro, cu 40% mai mare decât nivelurile actuale.

Peste 4 milioane de persoane vor beneficia de sprijin pentru a studia, pentru a urma cursuri de formare profesională, pentru a munci sau pentru a desfăşura activităţi de voluntariat în străinătate, printre acestea numărându-se 2 milioane de studenţi din învăţământul superior, 650.000 de ucenici şi de elevi din învăţământul profesional, precum şi peste 500.000 de tineri implicaţi în programe de schimb de experienţă sau de voluntariat în străinătate.

Studenţii care intenţionează să urmeze un program complet de studii de masterat în străinătate, pentru care rareori sunt disponibile granturi sau împrumuturi naţionale, vor beneficia de o nouă schemă de garantare a împrumuturilor, gestionată de Fondul european de investiţii. Erasmus+ va oferi, de asemenea, finanţare pentru personalul din educaţie şi formare, pentru lucrătorii din domeniul tineretului şi pentru parteneriate între universităţi, colegii, şcoli, întreprinderi şi organizaţii non-profit.

În cadrul Programului, două treimi din buget se alocă pentru oportunităţi de studiu în străinătate, atât pe teritoriul UE, cât şi în afara sa, iar din restul bugetului se vor sprijini parteneriate între instituţii de învăţământ, organizaţii pentru tineret, întreprinderi, autorităţi locale şi regionale şi ONG-uri, precum şi reforme de modernizare a educaţiei şi a formării profesionale şi de promovare a inovării, a spiritului antreprenorial şi a capacităţii de inserţie profesională.

Erasmus+ urmează să fie lansat într-un moment în care aproape şase milioane de tineri din UE sunt şomeri – cu niveluri care depăşesc 50% în Spania şi în Grecia. În acelaşi timp, există peste 2 milioane de locuri de muncă vacante, iar o treime dintre angajatori declară că întâmpină dificultăţi în angajarea de personal cu competenţele necesare. Aceasta demonstrează existenţa unei lacune semnificative în materie de competenţe în Europa. Erasmus+ va aborda problema acestei lacune oferind cetăţenilor oportunităţi de studiu, de formare profesională sau de acumulare a experienţei în străinătate.

Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de lege privind practica studenţească

1333968877771Potrivit declaraţiilor deputatului PSD, Mihai Sturzu, membru al Comisiei de Cultură, Arte şi Mijloace de Informare în Masă, se lucrează la un proiect de lege prin care perioadele de practică şi de voluntariat ale studenţilor, din timpul facultăţii, să fie considerate experienţă profesională.

“Chiar în acest moment, şi sper ca după Paşti să depunem un proiect legislativ, prin care perioadele de practică şi de voluntariat ale studenţilor, din timpul facultăţii, să fie considerate experienţă profesională. Astfel încât la absolvirea facultăţii, studenţii să nu se mai afle în situaţia foarte delicată în care-şi caută un job, îşi caută un serviciu şi angajatorul le cere deja experienţă, pentru că nu ai cum să ai experienţă de muncă, alta, la finalul absolvirii studiilor, decât cea din timpul facultăţii”, a spus Mihai Sturzu.

Deputatul PSD a precizat că printr-o astfel de lege s-ar responsabiliza foarte mult angajatorii, care în prezent se limitează la a semna doar adeverinţe de practică, fără ca studenţii să efectueze practica respectivă.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Ministrul Educaţiei Naţionale vrea să reintroducă instituţia dialogului în sistemul de învăţământ din România

În cadrul Conferinţei Extraordinare a Federaţiei Sindicatelor din Învăţământ “Spiru Haret” şi a Federaţiei Educaţiei Naţionale, care a avut loc la Sinaia, Ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie a vorbit despre necesitatea cultivării unui dialog constant cu sindicatele, care să conducă la decizii comune privind calea pe care trebuie să o ia sistemul de educaţie din România.
Potrivit demnitarului dialogul şi consensul dintre actorii implicaţi este forte important atunci când se decid schimbări structurale în sistem, la fel şi înţelegerea de către profesori a acestor schimbări.
“E important să reintroducem instituţia dialogului în sistemul de învăţământ. Ministrul e doar un actor, el nu ia decizii de unul singur, fără să se consulte cu sindicatele, cu universitarii, cu părinţii, elevii şi studenţi”, a declarat ministrul Educaţiei Naţionale.
De asemenea ministrul şi-a arătat îngrijorarea pentru nivelul ridicat al ratei de părăsire timpurie a educaţiei (18-19%) în rândul tinerilor cu vârsta de 16 ani, care nu se pot integra social şi profesional, din cauza lipsei unei specializări.

Categories
Învăţământ şi educaţie

Suspendarea cursurilor universitare pentru o zi

În data de 10 decembrie 2012, conform unei propuneri a Ministerul Educaţiei, şi aprobată de către Guvern, va avea loc suspendarea cursurilor universitare, urmând ca centrele de învăţământ să stabilească procedura de recuperare a cursurilor, în baza autonomiei universitare.
Astfel, studenţii care învaţă în alte zone decât cele de domiciliu să aibă posibilitatea să voteze la alegerile parlamentare în localităţile lor şi să poată reveni în timp util, la cursuri.
Totodată, Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) a transmis, un comunicat în care arată că studenţii cer gratuitate pe mijloacele de transport în comun în perioada 7-10 decembrie.
Ei declară că prevederile legii electorale “îngrădesc posibilitatea de exercitare a dreptului de vot pentru sute de mii de studenţi români care studiază în altă localitate sau au venit la studii din altă ţară”.
Solicitările de acest gen din partea studenţilor vin din cauza că chiar dacă au viză de flotant, ei nu pot  vota acolo unde studiază.