Categories
Dreptul muncii Piaţa muncii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Strategie națională pentru formarea adulților 2023-2027

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naționale pentru formarea adulților 2023-2027.

Obiectivul general al strategiei este creșterea ratei de participare a adulților la învățarea pe tot parcursul vieții astfel încât până la sfârșitul anului 2027 aceasta să ajungă la 12% (față de 5,9% cât este în prezent), prin intensificarea și îmbunătățirea furnizării de oportunități de învățare formală, nonformală și informală.

Categories
Protecţie socială Social Ştiri

A fost înfiinţat Comitetul interministerial pentru elaborarea Strategiei naţionale pentru prevenirea antisemitismului

Prin Decizia nr. 317/2023 a fost înfiinţat Comitetul interministerial pentru elaborarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi a discursului instigator la ură, aferentă perioadei 2024 – 2027, şi Planul de acţiune.

Categories
Achiziţii publice Ştiri

Strategia naţională în domeniul achiziţiilor publice 2023 – 2027

Hotărârea nr. 554/2023 prevede aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice 2023 – 2027.

Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale au obligaţia de a duce la îndeplinire acţiunile specifice domeniului lor de activitate prevăzute în Planul de acţiune care face parte integrantă din Strategia naţională în domeniul achiziţiilor publice 2023 – 2027.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Strategia naţională de management integrat al frontierei de stat a României 2023 – 2027

Hotărârea nr. 522/2023 prevede aprobarea Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a României 2023 – 2027.

Ministerul Afacerilor Interne, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţia prefectului, precum şi autorităţile administraţiei publice locale sunt responsabile pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului lor de activitate prevăzute în strategie.

Categories
Economie Ştiri

Strategie naţională privind dezvoltarea pieţei de capital din România

Strategia naţională privind dezvoltarea pieţei de capital din România pentru perioada 2023 – 2026 a fost aprobată de Hotărârea nr. 506/2023.

Pe termen lung, dezvoltarea pieţei locale de capital poate avea o contribuţie amplă la creşterea bunăstării şi a economiei în general, în special prin sporirea şi diversificarea surselor de finanţare ca o alternativă la sectorul bancar.

Categories
Internaţional Ştiri

Strategia naţională privind imigraţia pentru perioada 2021 – 2024

Hotărârea nr. 402/2023 prevede modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 884/2021 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2021 – 2024, a Planului de acţiune pe perioada 2021 – 2022 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2021 – 2024.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost aprobat Planul de integritate pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie

Ordinul nr. 191/2022 prevede aprobarea Planului de integritate pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în perioada 2022 – 2025 a Strategiei naţionale anticorupţie.

Evaluarea incidentelor de integritate la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne se realizează conform procedurii elaborate de către Direcţia Generală Anticorupţie.

Categories
Medicamente Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Un comitet național are ca scop monitorizarea activităţii de aplicare a Strategiei naţionale privind utilizarea prudentă a antibioticelor

Comitetului Naţional pentru Limitarea Rezistenţei la Antimicrobiene are ca scop elaborarea şi monitorizarea activităţii de aplicare a Strategiei naţionale privind utilizarea prudentă a antibioticelor, limitarea creşterii rezistenţei microbiene la antibiotice a populaţiei şi animalelor şi prevenirea răspândirii microorganismelor rezistente la nivel naţional.

Categories
Social Ştiri

Strategie naţională privind promovarea egalităţii de șanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

Hotărârea nr. 1547/2022 prevede aprobarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2022 – 2027.

Categories
Medicamente Medici/personal medical Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

A fost aprobată Strategia naţională pentru prevenirea cazurilor de infecţie cu HIV/SIDA

A fost aprobată Strategia naţională pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie cu HIV/SIDA pentru perioada 2022 – 2030.

Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, precum şi autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a duce la îndeplinire măsurile specifice domeniului lor de activitate.