Categories
Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

A fost aprobată Strategia naţională pentru Pactului în domeniul politicii de securitate

Hotărârea nr. 40/2021 are în vedere aprobarea Strategiei naţionale pentru implementarea Pactului civil în domeniul politicii de securitate şi apărare comună a Uniunii Europene.

Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Strategie naţională pentru reducerea sărăciei în perioada 2021-2027

Potrivit unui proiect se are în vedere aprobarea unei Strategii naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2021-2027.

Strategia abordează măsurile de combatere a sărăciei, dreptul la asistenţă socială, accesul la servicii de interes public general, oportunitate de participare socială şi economică a grupurilor vulnerabile, din perspectiva respectării drepturilor omului.

Primul obiectiv strategic vizează asigurarea unui trai decent pentru toţi şi combaterea situaţiilor tranzitorii de sărăcie a resurselor pentru ca acestea să nu se transforme în probleme structurale de sărăcie şi excluziune socială.

Al doilea obiectiv are în vedere investiţiile sociale, intervenţii directe asupra principalelor cauze de transmitere a sărăciei pe mai multe generaţii.

Al treilea obiectiv strategic are în vedere modernizarea sistemului de protecţie socială.

Al patrulea obiectiv are în vedere îmbunătăţirea capacităţii administrative pentru coordonarea acestor măsuri.

Categories
Protecţie socială Ştiri

A fost aprobată Strategia naţională de reintegrare socială a persoanelor private de libertate

În Monitorul Oficial nr. 494/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 430/2020 privind aprobarea Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2020 – 2024.

Strategia se aplică şi în perioada postdetenţie, raportat la persoanele care au executat o pedeapsă sau o măsură privativă de libertate.