Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Strategia naţională de control al tuberculozei în România pentru perioada 2022 – 2030

În Monitorul Oficial nr. 889/2022 a fost publicat Ordinul nr. 1102/2022 privind aprobarea Strategiei naţionale de control al tuberculozei în România pentru perioada 2022 – 2030.

Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, precum şi autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a duce la îndeplinire măsurile specifice domeniului lor de activitate.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Strategia Națională a Pădurilor 2022-2031 trebuie să parcurgă procedura de evaluare de mediu

În vederea adoptării Strategiei Naţionale a Pădurilor 2022-2031, prin hotărâre a Guvernului, document strategic ce reprezintă un jalon în implementarea PNRR – Partea II Componenta 2 – Păduri şi protecţia biodiversităţii, Strategia trebuie să parcurgă procedura de evaluare de mediu conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1076/2004.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect. Mecanismului de colectare și monitorizare a datelor pentru implementarea Convenției ONU

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat în dezbatere publică Hotărârea de Guvern pentru aprobarea Mecanismului de colectare și monitorizare a datelor pentru implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Categories
Economie Ştiri

Strategia naţională privind siguranţa rutieră pentru perioada 2022 – 2030

Hotărârea nr. 682/2022 prevede aprobarea Strategiei naţionale privind siguranţa rutieră pentru perioada 2022 – 2030.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie

Ministerul Educației lansează în consultare publică Strategia Națională de Educație Parentală „Părinți educați, copii fericiți”

În vederea asigurării egalității de șanse a tuturor copiilor, indiferent de statutul socio-economic sau educațional al familiei, mediu de rezidență, etnie, sex, Ministerul Educației este dator să creeze un cadru de pregătire, consiliere și educare a părinților și a viitorilor părinți, astfel încât persoanele vulnerabile, copii, tineri și părinți, să fie protejate, consiliate și ajutate.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Avem o nouă Strategie naţională privind gestionarea în siguranţă a combustibilului nuclear

În Monitorul Oficial nr. 89/2022 a fost publicată Hotărârea nr. 102/2022 pentru aprobarea Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung privind gestionarea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

În cadrul aparatului de lucru al Guvernului funcţionează Departamentul pentru responsabilitate socială comunitară

Hotărârea nr. 104/2022 privede organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru responsabilitate socială comunitară şi grupuri vulnerabile, precum şi pentru modificarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018 – 2022, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 861/2018.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Strategia naţională împotriva criminalităţii organizate 2021 – 2024

Strategia se implementează prin intermediul planului de acţiune care stabileşte activităţi şi proiecte specifice, cu precizarea bugetelor şi a surselor de finanţare, precum şi a termenelor şi responsabilităţilor instituţionale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Planul de acţiune pe perioada 2021 – 2022 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia

Recent, a fost aprobat Planului de acţiune pe perioada 2021 – 2022 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2021 – 2024.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Drept penal Ştiri

A fost aprobată Strategia naţională privind recuperarea creanţelor provenite din infracţiuni

A fost aprobată Strategia naţională privind recuperarea creanţelor provenite din infracţiuni pentru perioada 2021 – 2025 “Criminalitatea nu este profitabilă!”