Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Modul de contestare a deciziei de returnare a străinilor încalcă dispoziţiile constituţionale?

Pentru străinii aflaţi pe teritoriul româniei se poate emite o decizie de returnare împotriva străinilor pentru care se constată şederea ilegală, dispusă de Inspectoratul General pentru Imigrări.

Potrivit art. 83 din OUG nr. 194/2002 decizia de returnare constituie actul administrativ prin care Inspectoratul General pentru Imigrări constată şederea ilegală pe teritoriul României a străinului şi stabileşte obligaţia acestuia de returnare, precum şi termenul pentru plecarea voluntară.

Categories
Piaţa muncii Ştiri

Guvernul a stabilit numărul cetăţenilor străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă

cautare-loc-de-munca1
Executivul a stabilit pentru anul 2016 un contingent de 5.500 de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din România, respectiv cetăţeni ai altor state decât cele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene sau cetăţenii străini al căror acces liber pe piaţa muncii este stabilit prin acorduri şi tratate încheiate de România cu alte state.

În acest sens, Guverul a aprobat, printr-o Hotărâre, numărul şi tipurile de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din România, după cum urmează:

  • lucrători permanenţi – 3.500,
  • lucrători stagiari – 200,
  • lucrători sezonieri – 200,
  • lucrători transfrontalieri -100,
  • lucrători înalt calificaţi – 800,
  • lucrători detaşaţi – 700.

Prin actul normativ aprobat de Guvern se asigură un control al numărului străinilor care intră pe teritoriul României şi se limitează numărul lucrătorilor străini detaşaţi pentru care se plătesc contribuţii de asigurări sociale în statul de origine.

Categories
Ştiri Taxe/Impozite

Au scăzut taxele pentru documentele emise cetăţenilor străini

1359_stampila-taxe-dosar-9627868_ml
Inspectoratul General pentru Imigrări a informat că, începând cu 1 ianuarie, taxele percepute pentru documentele de şedere şi călătorie emise cetăţenilor străini au scăzut ca urmare a modificării cotei de TVA de la 24% la 20%.

Astfel, conform legislaţiei în vigoare, contravaloarea permisului de şedere temporară sau permanentă este de 252 de lei.

Pentru paşaportul eliberat persoanelor fără cetăţenie şi pentru documentul de călătorie emis beneficiarilor unei forme de protecţie internaţională în România solicitanţii vor achita suma de 260 de lei.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional

Cetăţenia română se poate obţine mai uşor, acum. Sunt doritori?

romaniaValul de imigranţi ce a pătruns în Europa ne-a arătat, printre altele, cam cât îşi doresc străinii să vieţuiască pe meleagurile noastre. Au “năvălit” şi pe-aici câţiva “turişti” rătăciţi. Când au aflat unde-au nimerit… i-a podidit plânsul! Oricum, cetăţenia română nu s-a obţinut, vreodată, prea lesne.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect: Modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor

678_51e53b311a77cMinisterul Afacerilor Interne a supus spre dezbatere publică proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor.

Conform actului normativ, Legea nr.122/2006 se modifică şi se completează, sens în care este avută în vedere reglementarea, în principal, a următoarelor aspecte:

– reglementarea, la nivel de lege, a posibilităţii ca Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI), în calitate de autoritate naţională responsabilă, să poată folosi servicii specializate furnizate de interpreţi şi traducători, să solicite efectuarea de expertize medico-legale sau de altă natură, precum şi să consulte specialişti;
– instituirea obligaţiei de pregătire, în domeniul azilului, pentru autorităţile responsabile cu examinarea cererii de protecţie internaţională, precum şi pentru autorităţile competente în primirea cererilor de azil;
– stabilirea obligaţiei de informare a minorului neînsoţit cu privire la numirea reprezentantului legal; de altfel, în ceea ce priveşte numirea reprezentantului legal, este adaptat actualul cadru normativ reprezentat de Legea nr.122/2006, în sensul că această obligaţie subzistă inclusiv pe perioada derulării procedurii primei ţări de azil, a procedurii ţării terţe sigure şi a procedurii ţării terţe europene sigure, concepte nou introduse prin proiectul de lege;