Tag-Archive for » ştiri «

Evaluarea Națională 2018 începe astăzi, cu examenul la Limba și literatura română. Elevii care au terminat clasa a VIII-a trebuie să fie în săli până cel târziu la ora 8:30, examenul scris începe la ora 9:00 și durează 2 ore.

Elevii trebuie să vină cu buletinul sau certificatul de naștere și cu stilouri sau pixuri numai cu pastă albastră, pentru rezolvarea subiectelor. Sălile de examen sunt supravegheate cu camere video. Elevii trebuie să știe că nu au voie în examen cu telefoane mobile, culegeri, caiete sau orice fel de notițe; dacă sunt prinși cu astfel de materiale, sunt dați afară din examen și li se dă nota 1, chiar dacă nu au copiat. Mai mult …

Inspecţia Judiciară a anunţat că efectuează, în perioada 16 mai – 8 iunie, un control tematic privind măsurile luate de procurori şi conducerile Parchetelor din cadrul Ministerului Public în vederea soluţionării dosarelor cu autori cunoscuţi mai vechi de 5 ani de la data sesizării.

Potrivit unui comunicat, în urma controlului va fi verificată activitatea de urmărire penală şi supraveghere a cercetărilor penale efectuate de organele poliţiei judiciare, respectiv verificarea, prin solicitarea de date şi informaţii de la conducătorii Parchetelor, a dosarelor cu autori cunoscuţi, aflate în lucru la procuror ori la organele poliţiei judiciare, mai vechi de 5 ani de la sesizare şi identificarea cauzelor care determină prelungirea în timp a soluţionării dosarelor penale din categoria anterior indicată.

61356581

Potrivit unui proiect de lege, adoptat tacit de către Camera Deputaţilor, televiziunile generaliste şi cele de ştiri trebuie să includă zilnic, în principala emisiune de ştiri, informaţii ştiinţifice şi tehnologice, pe durata a cel puţin un minut.

„Ținând cont de importanţa educaţiei ştiinţifice şi tehnologice a cetăţenilor şi a noilor generaţii pentru dezvoltarea economică a unei ţări şi pentru formarea intelectuală a fiecărui individ, asumând necesitatea de a susţine prin măsuri proactive, acordarea unui statut proeminent pentru ştiinţă în societate şi de a promova corecta informare ştiinţifică şi tehnologică a cetăţenilor, furnizorii de servicii media audiovizuale cu acoperire naţională vor include zilnic, în principala emisiune de ştiri, informaţii ştiinţifice şi tehnologice, pe durata a cel puţin un minut, cu excepţia zilelor în care evenimente de larg interes public ori transmisiunile în direct împiedică difuzarea respectivului jurnal de ştiri. Sunt exceptaţi de la această prevedere furnizorii de servicii media audiovizuale care nu oferă în programele lor jurnale de ştiri”, se arată în proiectul de lege care a fost adoptat tacit miercuri de plenul Camerei Deputaţilor.

În expunerea de motive, se arată că „o societate bazată pe cunoaştere este o societate care ia măsuri proactive pentru ca cetăţenii săi să genereze, să aibă acces la, să proceseze şi să utilizeze cunoaşterea pentru a îmbunătăţi condiţia umană”.

Proiectul de lege a fost iniţiat de deputatul independent Remus Cernea şi a fost semnat de alţi 77 de parlamentari, urmând să fie trimis spre dezbatere şi vot la Senat, care este cameră decizională în acest caz.

televiziune-publimedia-shutterstock

Potrivit unei noi legi publicate în Monitorul Oficial din 4 iulie, care modifică articolul 86 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, toate televiziunile şi radiourile din România şi din UE trebuie să aibă acces corect, rezonabil şi nediscriminatoriu la evenimentele de mare interes pentru public, transmise în exclusivitate de către un radiodifuzor român, „în scopul realizării de reportaje scurte de ştiri”.

Articolul 86 al Legii audiovizualului va avea următorul cuprins:
Art. 86(1) Oricare radiodifuzor aflat sub jurisdicţia României sau a unui alt stat membru al Uniunii Europene are acces, în condiţii corecte, rezonabile şi nediscriminatorii, la evenimente de mare interes pentru public, transmise în exclusivitate de către un radiodifuzor aflat sub jurisdicţia României, în scopul realizării de reportaje scurte de ştiri, cu respectarea prevederilor art. 85.
(2) În cazul radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia aceluiaşi stat membru al Uniunii Europene cu radiodifuzorul care a obţinut drepturi de exclusivitate asupra evenimentului, accesul în scopul realizării de reportaje scurte de ştiri se solicită radiodifuzorului respectiv”.

Proiectul de modificare a Legii audiovizualului a fost iniţiat în 2013 de Ministerul Culturii.

Ministerul Culturii a spus noutatea legislativă adusă prin legea nouă „vizează asigurarea liberului acces la evenimente de mare interes pentru public, al radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia unui stat membru al UE, în scopul realizării de scurte reportaje de ştiri”.

Totodată, evenimentele de importanţă majoră care pot fi difuzate în exclusivitate, dacă difuzarea nu privează o parte importantă a publicului din România de posibilitatea de a le urmări în direct sau în transmisie decalată în cadrul unui serviciu de programe cu acces liber, au fost stabilite prin H.G. nr. 47/2003 privind stabilirea evenimentelor de importanţă majoră difuzate în cadrul programelor de televiziune, publicată în Monitorul Oficial nr. 82 din 10 februarie 2003.

tv1“Ai grijă ce gândeşti, fiindcă gândurile vor deveni cuvinte. Ai grijă ce spui, fiindcă vorbele tale vor deveni fapte. Ai grijă la faptele tale, pentru că ele vor deveni deprinderi. Ai grijă la obiceiurile tale, fiindcă îţi vor intra în fire. Iar cum îţi e firea aşa îţi va fi şi destinul!

Ar fi excelent dacă ne-am aminti de aceste cuvinte de fiecare dată când apăsăm pe butonul telecomenzii. Pentru că televizorul poate fi o adevărată cutie a Pandorei. Imaginile sale, bune sau rele, produc emoţii şi schimbă mentalităţi. Ele se implantează adânc în subconştient, unde cresc pe neştiute, urmând a produce transformări lente dar sigure, întâi la nivel atitudinal şi mai apoi comportamental.

Dacă vă număraţi printre cei care pot rememora vremurile în care micul ecran nu era invadat de vulgaritate şi violenţă, poate că vă mai amintiţi şi că, tot pe atunci, omul simplu, cel fără prea multă şcoală, grăia şi se purta altfel. Respectul pentru bătrâni era lege. Expresiile grosolane, de mahala, erau evitate de către ţăranul autentic (care azi a cam dispărut!) şi rar folosite de către tinerii oraşelor. Cetăţenii se implicau activ în combaterea şi prevenirea actelor antisociale. Nu asistau pasivi la furturi şi agresiuni în plină stradă! Tot pe atunci, numărul de locuri de cazare la penitenciar scădea, nu trebuia crescut, ca acum, la fiecare 2-3 ani!

Desigur, de vină nu sunt doar imaginile televizate ! Însă, la vârsta copilăriei şi adolescenţei, când gândirea critică şi discernământul nu sunt pe deplin cristalizate, apologia agresivităţii sau trivialitatea scenelor de la TV îşi vor pune o neagră pecete asupra viitorului adult.

Interesul superior al… elevilor bătăuşi

Există mari nume ale criminologiei şi psihologiei care nu se sfiesc să susţină rolul unor producţii TV sau cinematografice în creşterea numărului de infracţiuni contra persoanei. N-ar fi deloc exagerat ca un procent din amenzile acordate posturilor de televiziune de către CNA să ajungă direct la bugetele spitalelor de urgenţă şi secţiilor de poliţie, care, şi datorită lor, au mai mult de lucru.

Decizia nr. 141/2013 a CNA pentru modificarea şi completarea Deciziei CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 179/2013.

Conform noii reglementări, ştirile sau relatările privind violenţa din instituţiile de învăţământ vor fi difuzate numai împreună cu punctul de vedere al conducerii unităţii de învăţământ în care s-au produs dar şi cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali ai minorului. Există şi o excepţie! Şi anume situaţia în care cel care transmite ştirea (numit în lege radiodifuzor) acţionează în interesul superior al minorului, fără a fi afectată imaginea publică a minorului sau dreptul său constituţional la o viaţă privată.

Imaginile care prezintă minorii în timp ce participă la acte de violenţă sau de natură sexuală (explicită sau implicită) pot fi difuzate numai dacă: Mai mult …

cooperarePrin proiectul de Lege pentru modificarea art. 86 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sunt preconizate schimbări care se referă la asigurarea liberului acces la evenimente de mare interes pentru public, al radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia unui stat membru al UE, în scopul realizării de scurte reportaje de stiri.

Astfel, potrivit actului normativ, oricare radiodifuzor aflat sub jurisdicţia României sau a unui stat membru al Uniunii Europene are acces, în condiţii corecte, rezonabile şi nediscriminatorii, la evenimente de mare interes pentru public, transmise în exclusivitate de către un radiodifuzor aflat sub jurisdicţia României, în scopul realizării de reportaje scurte de ştiri, cu respectarea prevederilor art. 85.

În cazul radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia aceluiaşi stat membru al Uniunii Europene cu radiodifuzorul care a obţinut drepturi de exclusivitate asupra evenimentului, accesul în scopul realizării de reportaje scurte de ştiri, se solicită radiodifuzorului respectiv.