Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Statutul poliţistului va fi modificat!

Guvernul României a adoptat proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, potrivit unei informări.

Principalele modificări vizează, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne:
– reevaluarea prevederilor referitoare la încetarea raporturilor de serviciu pentru a limita cazurile de accesare excesivă a mecanismelor de ieșire timpurie la pensie, prin utilizarea opțiunii de încetare a raporturilor de serviciu în caz de reorganizare a unității;
– dreptul la avocat și la decontarea cheltuielilor judiciare pentru polițiști;
– gradele de ofițer acordate de către șefii unităților;
– clarificarea unor prevederi referitoare la plata școlarizării;
– calificarea „refuzului nejustificat de a îndeplini o atribuție de serviciu cuprinsă în fișa postului” drept abatere disciplinară.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

CCR a admis o excepţie de neconstituţionalitate cu privire la Legea statutului poliţistului

Plenul Curţii Constituţionale a admis, cu unanimitate de voturi, o excepție de neconstituționalitate constatând că dispoziţiile art.10 alin.(5) teza a doua din Legea nr.360/2002 privind statutul polițistului sunt neconstituționale.

Potrivit unui comunicat al CCR, plenul a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.10 alin.(5) din Legea nr.360/2002 privind statutul polițistului (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.440 din 24 iunie 2002), modificate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.144 din 25 februarie 2016), având următorul conținut: „Recrutarea şi selecţionarea candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ proprii şi la ocuparea funcţiilor de poliţist în condiţiile art.9 alin. (21), (22) şi (3) se realizează potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.” Întrucât, în speță, se critică reglementarea privind ocuparea funcţiilor de poliţist în condiţiile art. 9 alin. (21), (22) şi (3), Curtea a reținut ca obiect al excepției dispozițiile art.10 alin.(5) teza a doua din Legea nr.360/2002.

Categories
Ştiri

Noua formă a proiectului legislativ privind autoritatea poliţistului a fost aprobată de Guvern

Noua formă a proiectului legislativ privind autoritatea poliţistului a fost aprobată de Guvern, după patru luni de dezbatere publică, informează Ministerul Afacerilor Interne.

Proiectul instituie reguli clare referitoare la procedurile de legitimare, control corporal, al bagajelor şi al vehiculului persoanei, conducerea persoanei la sediul poliţiei şi utilizarea forţei.

De asemenea, prin proiect se propune majorarea cuantumului amenzilor pentru refuzul de a da relaţii cu privire la identitate (de la 100 – 500 lei, limitele cuantumului devin 500 – 1.500 lei) având în vedere că refuzul de legitimare presupune deplasarea persoanei şi identificarea la sediul poliţiei, timp în care poliţistul nu poate interveni la alte cazuri ce reclamă prezenţa sa în teren. De multe ori, refuzul de legitimare stă la baza escaladării unor situaţii tensionate în interacţiunea poliţist-cetăţean, precizează sursa citată.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici Ştiri

Prevederea conform căreia poliţistul poate fi asistat de un coleg a fost declarată neconstituţională

Prevederea conform căreia polițistul poate fi asistat de un coleg și nu de un avocat în comisia de disciplină este neconstituțională, a decis Curtea Constituțională a României (CCR).

Potrivit unui comunicat al CCR, Plenul Curții Constituționale a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.59 alin.(7) din Legea 360/2002 privind Statutul polițistului, care prevede că „în fața consiliilor de disciplină polițistul are dreptul de a fi asistat de un alt polițist, ales de către acesta sau desemnat de Corp”.

În urma deliberării, Curtea Constituțională a admis, cu unanimitate de voturi, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului în cauză.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Noul statut al poliţistului ar putea intra în procedură parlamentară până în luna noiembrie!

Fiecare acțiune a polițiștilor trebuie să fie cuantificată raportat la relația cu cetățeanul, afirmă ministrul Afacerilor Interne care își dorește ca până în luna noiembrie Statutul polițistului să intre în procedură parlamentară.

Ministrul a declarat: “Când vorbim de Statutul Polițistului nu aș vrea să ne raportăm neapărat la un act normativ care poartă denumirea acestei legi. Aș vrea să ne gândim la un ansamblu de norme care reglementează drepturi și obligații, procedee de intervenție, sancționarea unor fapte care vin să întărească statutul, să întărească autoritatea polițistului în raport de cetățean. (…) Există tendința să ne raportăm la ceea ce vedem în filmele americane. Și asta este o discuție. Este suficient. Toți așteaptă de la polițiști să se comporte ca în filmele americane. Eu îmi doresc ca relația dintre polițist și cetățean să fie o relație bazată pe respect. Nu-mi doresc ca cetățenilor să le fie frică de polițiști, îmi doresc să-i respecte”.

Categories
Articole Funcţionari publici

Legea privind statutul poliţistului, subiect de sesizare CCR

Statutul poliţistului este stabilit prin Legea nr. 360/2002, unde se prevede că poliţistul este funcţionar public civil, cu statut special, înarmat, ce poartă, de regulă, uniformă şi exercită atribuţiile stabilite pentru Poliţia Română prin lege, ca instituţie specializată a statului.

Potrivit ştirilor juridice, întregul act normativ menţionat mai sus, a fost criticat pe motive de neconstituţionalitate, fiind sesizată în acest sens şi Curtea Constituţională cu o excepţie de neconstituţionalitate.

Categories
Articole Funcţionari publici

Motivul de neconstituţionalitate a fost admis. Ce va decide CCR în cazul invocării aceleiaşi excepţii?

Legea privind statutul poliţistului nr. 360/2002, prevedea în art. 78 alin. 1) faptul că procedura şi cazurile de modificare şi/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale poliţistului se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

Conform Deciziei C.C.R. nr. 244/2016 s-a admis excepţia de neconstituţionalitate şi se constată că dispoziţiile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului sunt neconstituţionale.

Însă potrivit noutăţilor legislative acest articol de lege a fost din nou contestat pe motiv de neconstituţionalitate.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Excepţia de neconstituţionalitate nu are legătură cu soluţionarea cauzei. Ce va decide CCR?

Poliţistul este învestit cu exerciţiul autorităţii publice, pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu, în limitele competenţelor stabilite prin lege.

Funcţiile poliţiştilor se diferenţiază prin categorie, grad profesional şi coeficient de ierarhizare. Mai mult, art. 22 alin. 7) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului prevede că, competenţele emiterii actelor administrative privind naşterea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu al poliţistului se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, în condiţiile legii.

Potrivit ştirilor juridice, dispoziţia normativă de mai sus a fost considerată că încalcă dispoziţiile constituţionale, invocându-se o excepţie de neconstituţionalitate în acest sens.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Legea privind statutul poliţistului a suferit modificări!

images 478

Activitatea poliţistului este reglementată de dreptul intern şi actele normative internaţionale. Principalele sarcini ale poliţiei sunt asigurarea respectării legii, menținerea liniștii și ordinii publice în societate, garantarea protecției și respectarea libertăților și drepturilor fundamentale ale omului, combaterea criminalității, acordarea asistenței și serviciilor populației în conformitate cu legislația în vigoare.

Recent a fost modificată legislaţia în ceea ce priveşte statutul poliţistului. Atât Legea 152/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului publicată în Monitorul Oficial nr. 540/2016 cât şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 3/2016 publicată în Monitorul Oficial nr. 144/2016, au adus modificări în ceea ce priveşte statutul poliţistului.

În ceea ce priveşte Legea nr. 152/2016, aceasta îşi propune să clarifice anumite situaţii referitoare la evaluarea activităţii profesionale individuale şi a conduitei poliţistului.

Ce noutăţi se aduc?

Categories
Administraţie publică centrală Executori judecătoreşti Ştiri

Admiterea neconstituționalităţii a unora dintre prevederile din Legea 360/2002 privind Statutul polițistului

justitie1Curtea Constituțională a României (CCR) a admis excepția de neconstituționalitate a unora dintre prevederile cuprinse într-un articol din Legea 360/2002 privind Statutul polițistului.

“În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.18 din Legea 360/2002 privind Statutul polițistului sunt neconstituționale. Curtea a constatat că aceste dispoziții contravin art.73 alin.(3) lit.j) din Constituție, deoarece aspectele esențiale privind ocuparea posturilor de conducere țin de statutul polițistului și trebuie reglementate prin lege organică, respectiv Legea 360/2002 privind Statutul polițistului”, se menţionează într-un comunicat al CCR.

De asemenea, Curtea Constituțională a mai constatat încălcarea dispozițiilor art.1 alin.(4) din Constituție cu privire la principiul separației și echilibrului puterilor în stat, fiindcă prevederile art.18 din Legea 360/2002 “deleagă reglementarea acestor aspecte esențiale ministrului de resort care este abilitat să adopte ordine”.