Tag-Archive for » statutul alesilor locali «

Preşedintele a trimis Curţii Constituţionale o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

Potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale  se încalcă dispoziţiile art. 1 alin. (5), art. 121 alin. (1) şi (2) şi art. 122 alin. (2) din Constituţie. Mai mult …

Nu ne mirăm că de foarte multe ori practica judiciară este una neunitară datorită intrepretărilor diferite ale dispoziţiilor legale.

Potrivit noutăţilor legislative, un caz recent este interpretarea prevederilor art. 9 alin. (3) şi (4) şi art. 12 alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

Art. 9 alin. 3) din actul normativ prevede că încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, respectiv de consiliul judeţean, prin hotărâre, la propunerea primarului ori, după caz, a preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui consilier. Iar alin. 4) din acelaşi articol prevede că hotărârea consiliului poate fi atacată de consilier, la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanţa se va pronunţa în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă. Mai mult …

Aleşii locali trebuie să se supună dispoziţiilor speciale cuprinse în Statul aleşilor locali prevăzut în Legea nr. 393/2004.

Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales. Potrivit art. 9 alin. 2 lit. h indice 1 din actul normativ menţionat mai sus, calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului la pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales.

Potrivit ştirilor juridice, dispoziţia de mai sus a făcut obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate. Mai mult …