Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia propune sprijin suplimentar din partea Frontex pentru gestionarea migrației în Moldova

Comisia a recomandat Consiliului să deschidă negocieri pentru un acord privind statutul dintre Frontex şi Republica Moldova.

Categories
Articole Persoane juridice. Societăţi

Noutăţi privind constituirea asociaţiilor!

Persoanele fizice şi persoanele juridice care urmăresc desfăşurarea unor activităţi de interes general sau în interesul unor colectivităţi ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociaţii ori fundaţii.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

A fost elaborat un nou proiect de lege care să reglementeze statutul magistraţilor

A fost lansat în dezbatere publică Proiectul de Lege privind statutul magistraţilor din România.

A fost elaborat un nou proiect de lege care să reglementeze statutul magistraţilor, în acord cu dispoziţiile cuprinse în Legea nr. 24/2004 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,  care prevede, la art. 61, că: “Modificarea sau completarea unui act normativ este admisă numai dacă nu se afectează concepţia generală ori caracterul unitar al acelui act sau dacă nu priveşte întreaga ori cea mai mare parte a reglementării în cauză; în caz contrar actul se înlocuieşte cu o nouă reglementare, urmând să fie în întregime abrogat”.

Categories
Ştiri Transporturi

A fost aprobat statutul personalului feroviar

Legea nr. 195/2020 reglementează statutul personalului feroviar şi cuprinde prevederi referitoare la:
a) raporturile de muncă ce se stabilesc între unitatea cu specific feroviar şi personalul feroviar angajat în cadrul acesteia, inclusiv drepturile, obligaţiile şi răspunderile acestora;
b) formarea iniţială şi continuă a personalului feroviar;
c) condiţiile specifice şi modalităţile de ocupare a funcţiilor, precum şi condiţiile specifice şi modalităţile de eliberare din aceste funcţii, de încetare a activităţii şi de pensionare a personalului feroviar;
d) criteriile de acordare a distincţiilor.

Categories
Articole Sănătate

Ce prevede Statutul Colegiului Dieteticienilor din România?

Profesia de dietetician are caracter umanitar fiind de interes public, cu statut de profesie reglementată prin normele legale curente privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale.

În Monitorul Oficial nr. 670/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1268/2020 pentru aprobarea Statutului Colegiului Dieteticienilor din România.

Colegiul Dieteticienilor din România este organizaţie profesională, neguvernamentală, apolitică şi îşi desfăşoară activitatea la nivel naţional şi teritorial.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

CCR. Statutul judecătorilor şi procurorilor se reglementează prin lege organică

Plenul Curţii Constituţionale s-a pronunţat asupra excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilorart.106 lit.a) și d) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

Curtea a admis excepţia de neconstituşionalitate şi a constatat că dispoziţiile art.106 lit. d) din Legea nr. 303/2004 sunt neconstituţionale.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

CCR a admis o excepţie de neconstituţionalitate cu privire la aplicarea sancţiunilor disciplinare cadrelor militare

Statutul cadrelor militare a constituit potrivit noutăţilor legislative motiv de sesizare a Curţii Constituţionale cu o excepţie de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 34 şi ale art. 35 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, care au următorul cuprins:

Categories
Funcţionari publici Ştiri

Statutului poliţistului i-au fost aduse unele modificări!

Recent, a fost publicată Hotărârea nr. 893/2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor.

Au fost aduse modificări în ce privește drepturile anumitor persoane în cadrul procedurii de atragere la răspundere disciplinară a polițistului.

Categories
Administraţie publică locală Funcţionari publici Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Statutul aleşilor locali a fost modificat!

Senatul României a adoptat, în calitate de Cameră decizională, cu 71 de voturi „pentru” şi 17 abţineri, o propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

Printre altele, propunerea prevede că „Fapta aleşilor locali de a încălca legislaţia în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni.”

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost adoptate modificări Legii privind organizarea Curţii Constituţionale!

Judecătorii Curţii Constituţionale nu pot fi reţinuţi, arestaţi, percheziţionaţi sau trimişi în judecată decât cu încuviinţarea plenului Curţii, la cererea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a decis Camera Deputaţilor.

Deputaţii au adoptat, în acest sens, cu 171 de voturi „pentru”, 91 „împotrivă” şi 9 abţineri, mai multe amendamente la proiectul de modificare a Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, reexaminată ca urmare a deciziei Curţii, eliminând din textul adoptat iniţial prevederea potrivit căreia judecătorii Curţii Constituţionale nu pot fi urmăriţi penal fără încuviinţarea plenului Curţii.