Tag-Archive for » statut «

Senatul a adoptat, în şedinţa plenului de luni, în calitate de primă Cameră sesizată, proiectul de lege al Guvernului privind Statutul inspectorului de muncă.

Potrivit actului normativ adoptat de Senat, cu 89 de voturi ‘pentru’, două abţineri şi 7 ‘împotrivă’, inspectorul de muncă exercită prerogativele funcţiei în scopul verificării respectării de către angajatori a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, al securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei şi în scopul luării măsurilor prevăzute de lege, în principal pentru combaterea muncii nedeclarate, prevenirea accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, precum şi restricţionarea introducerii pe piaţă a produselor neconforme”.

Președintele a transmis Curții Constituționale a României o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici.

Actul normativ menține abrogarea prevederii potrivit căreia funcționarii publici sunt suspendați din funcție în cazul în care sunt trimiși în judecată pentru infracțiuni, inclusiv de corupție și de serviciu.

 

Guvernul a adoptat proiectul de lege privind statutul inspectorului de muncă, care reglementează drepturile, îndatoririle specifice și incompatibilitățile funcționarilor publici numiți în funcția publică de inspector de muncă.

Inspectorul de muncă exercită prerogativele funcției în scopul verificării respectării de către angajatori a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă, al securității și sănătății în muncă și al supravegherii pieței și în scopul luării măsurilor prevăzute de lege, în principal pentru combaterea muncii nedeclarate, prevenirea accidentelor de muncă și bolilor profesionale, precum și restricționarea introducerii pe piață a produselor neconforme. Mai mult …

Fiecare acțiune a polițiștilor trebuie să fie cuantificată raportat la relația cu cetățeanul, afirmă ministrul Afacerilor Interne care își dorește ca până în luna noiembrie Statutul polițistului să intre în procedură parlamentară.

Ministrul a declarat: “Când vorbim de Statutul Polițistului nu aș vrea să ne raportăm neapărat la un act normativ care poartă denumirea acestei legi. Aș vrea să ne gândim la un ansamblu de norme care reglementează drepturi și obligații, procedee de intervenție, sancționarea unor fapte care vin să întărească statutul, să întărească autoritatea polițistului în raport de cetățean. (…) Există tendința să ne raportăm la ceea ce vedem în filmele americane. Și asta este o discuție. Este suficient. Toți așteaptă de la polițiști să se comporte ca în filmele americane. Eu îmi doresc ca relația dintre polițist și cetățean să fie o relație bazată pe respect. Nu-mi doresc ca cetățenilor să le fie frică de polițiști, îmi doresc să-i respecte”.

Înființarea Academiei de Ştiinţe Medicale (ASM) a fost un răspuns la nevoia societății românești de a avea for medical academic și un corp profesional de elită format din principalii reprezentanți ai domeniilor medicale.

Principalele scopuri ale Academiei sunt: de a contribui la progresul cunoștințelor științifice în domeniul medicinei umane și altora, care au legătură cu medicina, și a le dezvolta în România, de a studia și a discuta obiectivele științifice ale organizării sanitare, asistenței și asigurărilor sociale și a-și da avizul pe baza concluziilor stabilite.

Recent potrivit ştirilor juridice a fost publicat un proiect de Hotărâre de modificare a Statului acestei instituţii academice. Mai mult …

neconstitutionalitate_articol
Potrivit comunicatului emis de CCR, în Plenul Curții Constituționale a fost dezbătută sesizarea referitoare la neconstituţionalitatea dispoziţiilor Legii pentru interpretarea art. 38 alin. (11) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor. Această sesizare a fost formulată de un număr de 99 de deputaţi.

Conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 96/2006 membrii familiei deputatului sau senatorului ori rudele/ afinii acestuia până la gradul al III-lea nu pot fi angajaţi la respectivul birou parlamentar.

Prin urmare, cu majoritate de voturi, Curtea a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată şi a constatat că Legea pentru interpretarea art. 38 alin. (11) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor este neconstituţională în integralitatea sa.

2165
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a lansat în dezbatere Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului personal profesionist.

Prin proiectul de hotărâre se crează condițiile în vederea aplicării prevederilor art. 4 lit. g) din HG nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi potrivit căruia ANPD acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor cu dizabilităţi, prin dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de zi şi a celor de tip familial. Mai mult …

guvern
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea statutului propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, aprobat prin HG nr. 151/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Prin proiect de HG se are in vedere reglementarea aspectelor privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru pentru Plăţi şi Inspecţie Socială astfel:

 • suplimentarea cu 160 de posturi a numărului maxim de posturi, finanţate de la bugetul de stat, aprobat pentru funcţionarea aparatul central şi a agenţiilor teritoriale din subordine;
 • modificarea structurii organizatorice a aparatului propriu al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi a agenţiilor de plăţi şi inspecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti.

inspectia-muncii-465x215

Pentru realizarea activităţii de inspecţie a muncii, activitate deosebit de complexă prin specificul acesteia şi prin diversitatea entităţilor controlate, este necesar să se asigure un corp de inspectori de muncă bine pregătit profesional, cu competenţe şi abilităţi specifice muncii, capabile să acţioneze ca factor al schimbării şi să contribuie la îmbunătăţirea şi dezvoltarea pieţei muncii, precum şi la armonizarea acesteia cu nevoile reale ale societăţii şi ale cetăţenilor.

Ţinând cont de faptul că, în exercitarea activităţilor de inspecţie, inspectorii de muncă sunt purtători de autoritate de stat iar, în relaţia cu entităţile inspectate, reprezintă interesele statului şi acţionează conform acestor interese pentru îndeplinirea corespunzătoare a activităţii, este necesară crearea unui corp de inspectori de muncă stabil, profesionist, transparent, eficient şi imparţial.

Astfel, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a lansat în dezbatere publică Proiectul de Lege privind Statutul inspectorului de muncă.

Statutul inspectorului de muncă va asigura:

 • cadrul normativ privind îndatoririle, drepturile şi incompatibilităţile specifice inspectorului de muncă;
 • crearea corpului inspectorilor de muncă stabil, profesionist, eficient şi imparţial care să acţioneze în interesul angajaţilor şi care să realizeze actul de inspecţie la cele mai înalte standarde de performanţă;
 • poziţionarea profesională a inspectorilor de muncă în ansamblul funcţiilor publice specifice din administraţia publică;
 • asumarea responsabilităţii inspectorilor de muncă faţă de actul de inspecţie şi motivarea acestora;
 • atragerea şi menţinerea în corpul inspectorilor de muncă a persoanelor cu abilităţi, aptitudini şi competenţe profesionale care să asigure eficienţa şi eficacitatea activităţii de inspecţie;
 • accentuarea aspectelor referitoare la caracterul de serviciu public al activităţii profesionale desfăşurate de inspectorul de muncă, care se exercită numai în slujba persoanei şi în sprijinul instituţiilor statului;
 • stabilirea unor măsuri speciale de protecţie împotriva ameninţărilor, violenţelor sau a oricăror fapte care pun în pericol inspectorii de muncă, familiile şi/sau bunurile lor;
 • alinierea la principiile comune europene de inspecţie stabilite de Comisia Europeană;
 • favorizarea construirii şi dezvoltării unei identităţi profesionale a inspectorului de muncă.

elevii-la-putere-reprezentantul-elevilor-intra-in-consiliul-de-administratie-al-scolii-274927-1
Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Mircea Dumitru, a aprobat prin Ordinul nr. 4.472 din 10 august 2016, Statutul Elevului, document ce reglementează drepturile şi obligaţiile elevilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ de stat, particular sau confesional din România.

Este primul document de acest tip, elaborat în România după 1990, care consacră într-o formă consolidată drepturile şi obligaţiile elevilor.

O componentă majoră a acestui document o reprezintă întărirea rolului elevilor în comunitatea şcolară.
Potrivit documentului, drepturile elevilor sunt structurate în 5 categorii: drepturi educaţionale, drepturi de asociere şi exprimare, drepturi sociale, recompense şi alte drepturi. Documentul prevede deopotrivă îndatoriri, interdicţii şi sancţiuni pentru încălcarea de către elevi, în incinta unităţii de învăţământ, a prevederilor statutului sau a prevederilor explicite din actele normative în vigoare.

Statutul a fost elaborat de Ministerul Educaţiei în colaborare cu Consiliul Naţional al Elevilor şi alte organizaţii reprezentative ale elevilor şi este fundamentat pe respectarea valorilor comunităţii şcolare şi ale sistemului educaţional.