Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Contractele de distribuție se modifică pentru deţinătorii staţilor electrice

Contractul – cadru pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuţie concesionar şi furnizor a fost modificat de Ordinul nr. 5/2023.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Economie Transporturi

Se acordă ajutor de stat pentru construirea staţiilor de reîncărcare!

A fost aprobată Schema de ajutor de stat “Sprijin acordat pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilientă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Domeniul energetic Economie Ştiri Transporturi

Programul de finanţare a staţiilor de reîncărcare

Ghidul de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi a fost modificat de Ordinul nr. 2346/2021.

Se redefineşte staţie de reîncărcare ca o unitate formată din minimum două puncte de reîncărcare, alimentate de acelaşi punct de livrare din reţeaua publică de distribuţie, dintre care un punct de reîncărcare permite încărcarea în curent continuu la o putere > 50 kW şi un punct de reîncărcare permite încărcarea în curent alternativ la o putere > 22 kW a vehiculelor electrice. Staţia de reîncărcare va permite încărcarea simultană la puterile declarate.