Categories
Comunicaţii Ştiri

A fost îndeplinită şi ultima condiţie pentru eliminarea taxelor de roaming!

Ultima cerință pentru eliminarea taxelor de roaming începând cu data de 15 iunie a fost îndeplinită marți, odată cu adoptarea de către Consiliul European a actului juridic care limitează cât de mult pot percepe reciproc operatorii pentru a permite serviciile de roaming în întreaga Europă.

Statele membre au aprobat acordul care permite consumatorilor să telefoneze, să trimită SMS-uri și să folosească date pe mobil la același cost ca în țara lor atunci când călătoresc în alt stat membru al UE.

Categories
Legislaţie internaţională Proiecte şi propuneri legislative

Acord privind modificarea reglementărilor cu privire la protecţia datelor

lc
La 15 decembrie 2015, Parlamentul European şi statele membre ale Uniunii Europene au încheiat un acord în vederea unei modificări în profunzime a reglementărilor cu privire la protecţia datelor. Documentul urmează să fie validat atât de către Parlamentul European, cât şi de către parlamentele statelor membre.

Potrivit noului regulament întreprinderile vor fi obligate să semnaleze autorităţilor naţionale orice încălcare în termen de 72 de ore şi să introducă reguli stricte cu privire la reutilizarea datelor personale. Astfel autorităţile vor putea sancţiona întreprinderile cu până la 4% din cifra lor de afaceri.

Pe lângă aceasta acordul prevede numirea unui delegat însărcinat cu protecţia datelor salariaţilor în fiecare întreprindere, dar şi cu dreptul la uitare al resortisanţilor UE de a cere suprimarea de pe Internet a unor informaţii vechi care-i privesc.

Categories
Financiar bancar Legislaţie internaţională Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Transpunerea în legislația națională a Directivei europene privind schemele de garantare a depozitelor

lc
La 10 decembrie 2015, Comisia Europeană a solicitat Belgiei, Ciprului, Estoniei, Greciei, Italiei, Luxemburgului, Poloniei, României, Sloveniei și Suediei să pună integral în aplicare Directiva europeană privind schemele de garantare a depozitelor.

Data-limită pentru transpunerea acestei directive în legislația națională a fost 3 iulie 2015. În cazul în care statele membre nu iau măsurile necesare în termen de două luni, Comisia ar putea sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Directiva prevede îmbunătățirea protecției depozitelor, atsfel că deponenții vor putea beneficia de rambursări mai rapide și de un dispozitiv de siguranță mai solid, întrucât cerințele mai uniforme privind finanțarea vor asigura faptul că schemele de garantare a depozitelor sunt prefinanțate și că își vor putea îndeplini mai eficient obligațiile față de deponenți.

Categories
Legislaţie internaţională Ştiri

Posibilitatea statelor membre de a interzice cultivarea OMG

producatori agricoliDirectiva UE 412/2015 a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2001/18/CE în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea organismelor modificate genetic (OMG) pe teritoriul lor, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 68/2015.

Directiva nu aduce atingere obligațiilor statelor membre în ceea ce privește libera circulație a semințelor convenționale, a materialului săditor și a produsului recoltei în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii și în conformitate cu TFUE. Pentru a concilia obiectivele prezentei directive cu interesele legitime ale operatorilor economici în privința OMG-urilor care au fost autorizate sau care sunt în curs de autorizare, înainte de intrarea în vigoare a prezentei directive, ar trebui să se prevadă măsuri tranzitorii corespunzătoare. Măsurile tranzitorii se justifică și prin necesitatea de a evita crearea unor denaturări potențiale ale concurenței prin tratarea în mod diferențiat a titularilor existenți ai autorizației față de viitorii solicitanți ai autorizației. Prin urmare, Directiva 2001/18/CE ar trebui modificată.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

Măsuri decisive în privința managementului spațiului aerian

1

Comisia Europeană a publicat, un comunicat cu privire la măsurile pe care 18 state membre, printre care și România, trebuie să le adopte pentru a îmbunătăți blocurile funcționale de spațiu aerian (FAB) în care activează. Deci, Austria, Bulgaria, Cipru, Cehia, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania și Marea Britanie, țări care formează șase FAB-uri, vor trebui să implementeze noi măsuri pentru a crea un sistem aviatic mai eficient, mai puțin costisitor și mai puțin poluant.

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 550/2004, statele membre în cauză ar fi trebuit să implementeze noile blocuri până pe 4 decembrie 2012, însă progresele efective înregistrate până în prezent au fost lente, ceea ce se traduce în mai multe întârzieri, consum mai mare de combustibil și, prin urmare, emisii sporite de gaze cu efect de seră și facturi mai mari plătite de companiile aeriene.

Vicepreședinte al Comisiei, Siim Kallas, responsabil cu transporturile, a declarat: „Trebuie să depășim, în cele din urmă, frontierele naționale în cadrul spațiului aerian european. FAB reprezintă o componentă necesară și vitală a cerului unic european. În acest moment, aceste spații aeriene comune există doar pe hârtie; ele sunt stabilite în mod oficial, dar nu sunt încă funcționale. Îndemn statele membre să dea dovadă de mai multă ambiție și să accelereze punerea în aplicare a cerului unic european”.