Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Consiliul UE salută evaluarea a încă patru planuri naționale

Consiliul UE a transmis într-un comunicat că miniştrii economiei şi finanţelor au salutat evaluarea planurilor naţionale de redresare şi rezilienţă pentru Croaţia, Cipru, Lituania şi Slovenia.

Categories
Internaţional Ştiri

Sistemul de informații privind vizele: Bulgaria și România vor avea acces pentru citire din luna iulie

Comisia a adoptat o decizie prin care stabileşte că, începând din iulie 2021, Bulgaria şi România vor avea acces numai pentru citire la Sistemul de informaţii privind vizele, baza de date care conectează poliţiştii de frontieră de la frontierele externe ale UE cu consulatele statelor membre din întreaga lume.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Statele membre trebuie să continue eliminarea restricţiei temporare asupra călătoriilor neesenţiale către UE

Recomandarea (UE) 2020/912 a Consiliului privind restricţia temporară asupra călătoriilor neesenţiale către UE şi posibila eliminare a acestei restricţii a fost recent modificată.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Propunerea de Regulament al UE de stabilire a unor măsuri specifice în contextul pandemiei, aprobată de Senatul României!

Senatul României a constatat, prin Hotărârea nr. 59/2021, că propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor măsuri specifice şi temporare, în contextul pandemiei de COVID – 19, privind reînnoirea sau prelungirea anumitor certificate, licenţe, permise şi autorizaţii, precum şi amânarea anumitor controale şi formări periodice în anumite domenii ale legislaţiei din sectorul transporturilor pe perioade de referinţă ulterioare celor menţionate în Regulamentul (UE) 2020/698 – COM (2021) 25 final respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Strategia UE pentru cooperare în regiunea indo-pacifică

UE şi statele sale membre se bucură, de mult timp, de o relaţie amplă şi cuprinzătoare cu partenerii săi din regiunea indo-pacifică, o regiune care se întinde de la coasta de est a Africii până la statele insulare din Pacific.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

UE invită statele membre să se pregătească pentru o abordare coordonată a ridicării treptate a restricţiilor impuse de pandemie!

Comisia invită statele membre să se pregătească pentru o abordare coordonată a ridicării treptate a restricţiilor determinate de COVID-19 atunci când situaţia epidemiologică o va permite.

Categories
Internaţional Ştiri

Comisia Europeană prezintă un pachet de aproape 530 de milioane EUR sub formă de sprijin financiar

Comisia Europeană prezintă un pachet de aproape 530 de milioane EUR sub formă de sprijin financiar suplimentar în cadrul Fondului de solidaritate al UE (FSUE).

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

UE pune la dispoziţie peste 330 de miliarde EUR pentru proiecte regionale şi locale în perioada 2021-2027

UE pune la dispoziţie peste 330 de miliarde EUR pentru proiecte regionale şi locale în perioada 2021-2027, prin intermediul fondurilor structurale, pentru a contribui la reducerea disparităţilor economice şi la stimularea redresării în urma pandemiei.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

S-a propus instituirea a 10 noi parteneriate europene!

Comisia a propus instituirea a 10 noi parteneriate europene între Uniunea Europeană, statele membre şi/sau sectorul de profil.

Obiectivul este de a accelera tranziţia către o Europă verde, neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei şi digitală, precum şi de a transforma industria europeană într-o industrie mai rezilientă şi mai competitivă.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Au fost reînnoite măsurile temporare menite să asigure sprijin operatorilor de transport

Ambasadorii statelor membre UE au convenit asupra unui mandat de negociere pentru reînnoirea măsurilor temporare menite să asigure sprijin operatorilor de transport şi cetăţenilor care nu sunt în măsură să îndeplinească anumite cerinţe administrative din cauza măsurilor legate de COVID-19 luate în statele membre.