Categories
Internaţional Ştiri

Puteţi depune observații cu privire la propunerea de revizuire a normelor UE privind ajutoarele de stat

Comisia Europeană invită toate părţile interesate să îşi prezinte observaţiile cu privire la normele revizuite propuse privind ajutoarele de stat pentru sectoarele agricol, forestier şi pescăresc.

Scopul revizuirii propuse este de a alinia normele actuale la priorităţile strategice actuale ale UE, în special la politica agricolă comună(PAC), la politica comună în domeniul pescuitului (PCP), precum şi la Pactul verde european.

Categories
Economie Ştiri Transporturi

Un nou Regulament de organizare a Consiliului Naţional din Domeniul Feroviar

Ordinul nr. 927/2021 prevede punerea în aplicare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a prezentat Monitorul educaţiei şi formării din 2021

Comisia Europeană a prezentat Monitorul educaţiei şi formării din 2021, în cadrul celui de al 4-lea Summit european privind educaţia.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

România trebuie să transpună normele UE de combatere a fraudei

Comisia îndeamnă România şi alte 7 state membre să transpună normele UE de combatere a fraudei care aduce atingere bugetului Uniunii.

Comisia a decis să iniţieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor împotriva Croaţiei, Finlandei, Greciei, Letoniei, Luxemburgului, Portugaliei, României şi Spaniei, deoarece nu au transpus corect normele UE privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Consiliul adoptă concluzii cu privire la explorarea potențialului inițiativei privind o unitate cibernetică comună

Consiliul UE a adoptat concluzii prin care invită UE şi statele membre să dezvolte în continuare cadrul UE de gestionare a crizelor în materie de securitate cibernetică, inclusiv prin explorarea potenţialului unei unităţi cibernetice comune.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Consiliul UE salută evaluarea a încă patru planuri naționale

Consiliul UE a transmis într-un comunicat că miniştrii economiei şi finanţelor au salutat evaluarea planurilor naţionale de redresare şi rezilienţă pentru Croaţia, Cipru, Lituania şi Slovenia.

Categories
Internaţional Ştiri

Sistemul de informații privind vizele: Bulgaria și România vor avea acces pentru citire din luna iulie

Comisia a adoptat o decizie prin care stabileşte că, începând din iulie 2021, Bulgaria şi România vor avea acces numai pentru citire la Sistemul de informaţii privind vizele, baza de date care conectează poliţiştii de frontieră de la frontierele externe ale UE cu consulatele statelor membre din întreaga lume.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Statele membre trebuie să continue eliminarea restricţiei temporare asupra călătoriilor neesenţiale către UE

Recomandarea (UE) 2020/912 a Consiliului privind restricţia temporară asupra călătoriilor neesenţiale către UE şi posibila eliminare a acestei restricţii a fost recent modificată.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Propunerea de Regulament al UE de stabilire a unor măsuri specifice în contextul pandemiei, aprobată de Senatul României!

Senatul României a constatat, prin Hotărârea nr. 59/2021, că propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor măsuri specifice şi temporare, în contextul pandemiei de COVID – 19, privind reînnoirea sau prelungirea anumitor certificate, licenţe, permise şi autorizaţii, precum şi amânarea anumitor controale şi formări periodice în anumite domenii ale legislaţiei din sectorul transporturilor pe perioade de referinţă ulterioare celor menţionate în Regulamentul (UE) 2020/698 – COM (2021) 25 final respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Strategia UE pentru cooperare în regiunea indo-pacifică

UE şi statele sale membre se bucură, de mult timp, de o relaţie amplă şi cuprinzătoare cu partenerii săi din regiunea indo-pacifică, o regiune care se întinde de la coasta de est a Africii până la statele insulare din Pacific.