Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Rezoluţia Consiliului de Securitate al ONU

Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU decide să reînnoiască până la 31 mai 2023 măsurile privind armele.

Consiliului de Securitate al ONU decide că măsurile reînnoite nu se aplică furnizării, vânzării sau transferului de echipamente militare care nu sunt de origine neletală, exclusiv în sprijinul punerii în aplicare a termenilor acordului de pace, astfel cum au fost notificate în prealabil Comisiei.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia adoptă recomandări specifice pentru România și celelalte state membre

Comisia a publicat cea de a treia ediție a raportului anual privind statul de drept. Acesta conține recomandări specifice pentru România și celelalte state membre.

Categories
Articole Fiscalitate

Codul fiscal a suferit modificări!

În Monitorul Oficial nr. 92/2022 a fost publicată Ordonanța de Guvern nr. 4/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru prorogarea unui termen.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia aprobă harta ajutoarelor regionale pentru România aferente perioadei 2022-2027

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, harta pe baza căreia în România se vor acorda ajutoare regionale în perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2027, în cadrul Orientărilor revizuite privind ajutoarele de stat regionale („OAR”).

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia Europeană propune un cod al UE de cooperare poliţienească

Comisia Europeană propune un cod al UE de cooperare poliţienească pentru a consolida cooperarea între autorităţile de aplicare a legii din statele membre şi pentru a le oferi poliţiştilor din UE instrumente mai moderne de schimb de informaţii.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Statele membre şi-au consolidat abordarea asupra terorismului din punctul de vedere al justiţiei penale

Comisia Europeană a publicat un raport de evaluare a normelor UE privind combaterea terorismului (Directiva 2017/541). 

În ansamblu, ca urmare a directivei, statele membre şi-au consolidat abordarea asupra terorismului din punctul de vedere al justiţiei penale. Existenţa unor standarde minime pentru definirea şi sancţionarea infracţiunilor de terorism în cadrul UE are o valoare adăugată clară, prevenind existenţa unor lacune juridice care ar putea fi exploatate de terorişti.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

În noiembrie se va desfăşura a 15-a ediţie a concursului de traducere Juvenes Translatores

Joi, 25 noiembrie 2021 se va desfăşura a 15-a ediţie a concursului de traducere Juvenes Translatores.

Perioada alocată înscrierii este 2 septembrie – 20 octombrie 2021.

Categories
Economie Proiecte şi propuneri legislative Social

Un proiect de lege vizează instituirea Cărţii Verzi a Românului de Pretutindeni

A fost depusă la Camera Deputaţilor propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni şi pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991 şi solicită adoptarea acesteia în regim de urgenţă.

Proiectul de lege vizează instituirea Cărţii Verzi a Românului de Pretutindeni, ca document de identificare a persoanelor care nu deţin cetăţenia română, dar fac parte din categoria românilor de pretutindeni în sensul definit de lege şi solicită drept de muncă şi de reşedinţă în România.

Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional

Documentele oficiale nu mai trebuie traduse pentru a putea fi folosite în ţările UE!

Pentru a se asigura libera circulaţie a documentelor oficiale în cadrul Uniunii, promovându-se astfel libera circulaţie a cetăţenilor Uniunii, Uniunea a fost nevoită să adopte măsuri concrete de simplificare a cerinţelor administrative existente legate de prezentarea într-un stat membru a anumitor documente oficiale eliberate de autorităţile altui stat membru.

În conformitate cu principiul încrederii reciproce şi în scopul promovării liberei circulaţii a persoanelor în interiorul Uniunii, a fost adoptat Regulamentul nr. 1191/2016, privind promovarea liberei circulaţii a cetăţenilor prin simplificarea cerinţelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012, cu aplicare din februarie anul curent. Menţionăm că Regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial al UE nr. 200/2016.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Noi condiţii pentru acordarea banilor europeni fermierilor au fost puse în discuţie de Comisia Europeană

Comisia Europeană a făcut publică noua sa gândire asupra politicii agricole comune. Teoretic, fermierilor români le va fi mult mai uşor să acceseze bani europeni pentru a-şi susţine producţiile, dar totul depinde mult mai mult de deciziile Guvernului la putere.

Fermierii români vor trebui să se adapteze, începând cu 2020, unei noi filozofii a politicii agricole comune, sistemul prin care europenii îşi finanţează agricultura ţinând cont de necesităţile economice, sociale şi de medie ale zonei. Aceasta în contextul în care, noile probleme globale au atras după sine nevoia de ajustări şi modificări ale sistemului, astfel încât acesta să răspună mai bine nevoii de a proteja mediul înconjurător şi climă. Drept urmare, trei dintre cele nouă obiective specifice ale PAC se vor referi la mediu şi climă.