Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Un număr de 22 state sunt atenționate privind neîndeplinirea anumitor obligații privind diseminarea conținutului online cu caracter terorist

Comisia Europeană a decis astăzi să trimită scrisori de punere în întârziere pentru neîndeplinirea anumitor obligații prevăzute în Regulamentul privind diseminarea conținutului online cu caracter terorist, cum ar fi: obligația de a desemna autoritatea sau autoritățile însărcinate să emită ordine de eliminare a conținutului și de a notifica Comisiei aceste autorități; obligația de a numi un punct de contact public și de a stabili norme și măsuri privind sancțiunile aplicabile în caz de neîndeplinire a obligațiilor legale.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia propune noi norme pentru recunoașterea reciprocă a filiației între statele membre

Comisia Europeană a adoptat astăzi o propunere de regulament care vizează armonizarea la nivelul UE a normelor de drept internațional privat referitoare la filiație.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia consultă din nou statele membre cu privire la prelungirea și ajustarea cadrului temporar de criză

Comisia Europeană consultă din nou statele membre cu privire la prelungirea și ajustarea cadrului temporar de criză pentru ajutoarele de stat de sprijinire a economiei în contextul războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei; acest cadru a fost adoptat de Comisie la 23 martie 2022 și modificat pentru prima dată la 20 iulie 2022.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Rezoluţia Consiliului de Securitate al ONU

Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU decide să reînnoiască până la 31 mai 2023 măsurile privind armele.

Consiliului de Securitate al ONU decide că măsurile reînnoite nu se aplică furnizării, vânzării sau transferului de echipamente militare care nu sunt de origine neletală, exclusiv în sprijinul punerii în aplicare a termenilor acordului de pace, astfel cum au fost notificate în prealabil Comisiei.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia adoptă recomandări specifice pentru România și celelalte state membre

Comisia a publicat cea de a treia ediție a raportului anual privind statul de drept. Acesta conține recomandări specifice pentru România și celelalte state membre.

Categories
Articole Fiscalitate

Codul fiscal a suferit modificări!

În Monitorul Oficial nr. 92/2022 a fost publicată Ordonanța de Guvern nr. 4/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru prorogarea unui termen.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia aprobă harta ajutoarelor regionale pentru România aferente perioadei 2022-2027

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, harta pe baza căreia în România se vor acorda ajutoare regionale în perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2027, în cadrul Orientărilor revizuite privind ajutoarele de stat regionale („OAR”).

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia Europeană propune un cod al UE de cooperare poliţienească

Comisia Europeană propune un cod al UE de cooperare poliţienească pentru a consolida cooperarea între autorităţile de aplicare a legii din statele membre şi pentru a le oferi poliţiştilor din UE instrumente mai moderne de schimb de informaţii.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Statele membre şi-au consolidat abordarea asupra terorismului din punctul de vedere al justiţiei penale

Comisia Europeană a publicat un raport de evaluare a normelor UE privind combaterea terorismului (Directiva 2017/541). 

În ansamblu, ca urmare a directivei, statele membre şi-au consolidat abordarea asupra terorismului din punctul de vedere al justiţiei penale. Existenţa unor standarde minime pentru definirea şi sancţionarea infracţiunilor de terorism în cadrul UE are o valoare adăugată clară, prevenind existenţa unor lacune juridice care ar putea fi exploatate de terorişti.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

În noiembrie se va desfăşura a 15-a ediţie a concursului de traducere Juvenes Translatores

Joi, 25 noiembrie 2021 se va desfăşura a 15-a ediţie a concursului de traducere Juvenes Translatores.

Perioada alocată înscrierii este 2 septembrie – 20 octombrie 2021.