Categories
Articole Dreptul muncii

Suspendarea contractului individual de muncă ca urmare a decretării stării de urgenţă a fost introdusă în Codul muncii!

Printre cazurile de suspendare a contractului individual de muncă a fost introdus, potrivit noutăţilor legislative, un nou caz.

Categories
Social Ştiri

Personalul angajat fără concurs în perioada stării de urgenţă poate fi menţinut în activitate peste termenul pentru care a fost încadrat!

Având în vedere starea de fapt obiectivă, determinată de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice naţionale şi internaţionale privind răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2, pentru continuarea misiunilor specifice fiecărei instituţii se impune luarea de măsuri pentru asigurarea la acelaşi nivel a resurselor umane implicate.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Mandatele Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei au fost prelungite

În Monitorul Oficial nr. 647/2020 a fost publicată Legea nr. 142/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2020 privind prelungirea mandatelor Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Activitatea de judecată se suspendă pe perioada decretării stării de asediu!

În Monitorul Oficial nr. 608/2020 a fost publicată Legea nr. 120/2020 pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.

Activitatea de judecată se suspendă pe perioada decretării stării de asediu sau a stării de urgenţă, în condiţiile art. 93 din Constituţia României.

Categories
Economie Social Ştiri

Perioadele pentru finalizarea pregătirii conducătorilor auto au fost prelungite cu echivalentul perioadei în care au fost instituite starea de urgenţă şi de alertă

Având în vedere că măsurile privind interzicerea circulaţiei persoanelor instituite pe durata stării de urgenţă, precum şi măsurile pentru diminuarea impactului de risc instituite pe durata stării de alertă au afectat activitatea şcolilor de conducători auto, pregătirea teoretică şi practică a cursanţilor fiind întreruptă în aceste perioade de timp a fost adoptat Ordinul nr. 1030/2020.

Categories
Articole Protecţie socială

Locatarii pot beneficia de facilităţi la plata chiriei! Legea a fost adoptată!

Legea privind adoptarea de facilităţi chiriaşilor pe perioada stării de urgenţă a fost adoptată.

Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilităţi de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgenţă a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 425/2020.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Ce obligaţii ne vor reveni în starea de alertă?

Preşedintele României a susţinut o declaraţie de presă în contextul finalizării stării de urgenţă.

Preşedintele a declarat: “În primul rând, aş menţiona ce devine obligatoriu din 15 mai, sunt lucruri foarte simple, dar foarte, foarte importante. Primul lucru: din 15 mai devine obligatoriu portul măştii, o mască care acoperă gura şi nasul, atunci când ne găsim în spaţii interioare. De exemplu, când mergem la magazin sau când mergem să cumpărăm alimente sau în alte situaţii, de exemplu când mergem cu transportul public în comun, când intrăm în staţia de metrou, evident în metrou, deci în interior masca este obligatorie. Este obligatorie, atenţie, nu este o recomandare, este obligatorie păstrarea unei distanţe, distanţa obligatorie între persoane este de 1,5 metri, asta însemnând distanţa a două braţe; dacă amândoi întindem braţul, distanţa căutată este asta.

Categories
Articole Medici/personal medical

Noutăţi privind acordarea stimulentului de risc. Au fost extinse categoriile de beneficiari!

Ţinând cont de evoluţia situaţiei epidemiologice pe teritoriul României şi evaluarea riscului de afectare a sănătăţii publice pentru perioada în care personalul medico – sanitar îşi desfăşoară activitatea, aceştia din urmă vor primi stimulente financiare.

Categories
Organizare judiciară

Starea de alertă va aduce obligaţii pentru operatorii economici şi instituţiile publice!

Starea de alertă va impune luarea de măsuri, de către operatorii economici şi instituţiile publice ce desfăţoară activităţi comerciale/de lucru cu publicul care implică accesul persoanelor în interiorul clădirilor, pentru:

Categories
Legislaţie utilă

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăţilor, în vederea desfăşurării reuniunilor organelor statutare

 În contextul declarării de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii a pandemiei cauzate de răspândirea noului tip de coronavirus SARS – CoV – 2 şi a afecţiunii cauzate de acesta, COVID – 19,
    având în vedere dispoziţiile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, precum şi ale Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României,
    ţinând seama că după instituirea stării de urgenţă au fost emise, în baza art. 20 lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare, mai multe ordonanţe militare, care au impus, gradual, măsuri de limitare a circulaţiei persoanelor, de distanţare socială şi de restrângere a condiţiilor în care se pot derula acţiuni ce presupun reunirea unor grupuri de persoane,