Categories
Economie Social Ştiri

Perioadele pentru finalizarea pregătirii conducătorilor auto au fost prelungite cu echivalentul perioadei în care au fost instituite starea de urgenţă şi de alertă

Având în vedere că măsurile privind interzicerea circulaţiei persoanelor instituite pe durata stării de urgenţă, precum şi măsurile pentru diminuarea impactului de risc instituite pe durata stării de alertă au afectat activitatea şcolilor de conducători auto, pregătirea teoretică şi practică a cursanţilor fiind întreruptă în aceste perioade de timp a fost adoptat Ordinul nr. 1030/2020.

Categories
Articole Protecţie socială

Locatarii pot beneficia de facilităţi la plata chiriei! Legea a fost adoptată!

Legea privind adoptarea de facilităţi chiriaşilor pe perioada stării de urgenţă a fost adoptată.

Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilităţi de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgenţă a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 425/2020.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Ce obligaţii ne vor reveni în starea de alertă?

Preşedintele României a susţinut o declaraţie de presă în contextul finalizării stării de urgenţă.

Preşedintele a declarat: “În primul rând, aş menţiona ce devine obligatoriu din 15 mai, sunt lucruri foarte simple, dar foarte, foarte importante. Primul lucru: din 15 mai devine obligatoriu portul măştii, o mască care acoperă gura şi nasul, atunci când ne găsim în spaţii interioare. De exemplu, când mergem la magazin sau când mergem să cumpărăm alimente sau în alte situaţii, de exemplu când mergem cu transportul public în comun, când intrăm în staţia de metrou, evident în metrou, deci în interior masca este obligatorie. Este obligatorie, atenţie, nu este o recomandare, este obligatorie păstrarea unei distanţe, distanţa obligatorie între persoane este de 1,5 metri, asta însemnând distanţa a două braţe; dacă amândoi întindem braţul, distanţa căutată este asta.

Categories
Articole Medici/personal medical

Noutăţi privind acordarea stimulentului de risc. Au fost extinse categoriile de beneficiari!

Ţinând cont de evoluţia situaţiei epidemiologice pe teritoriul României şi evaluarea riscului de afectare a sănătăţii publice pentru perioada în care personalul medico – sanitar îşi desfăşoară activitatea, aceştia din urmă vor primi stimulente financiare.

Categories
Organizare judiciară

Starea de alertă va aduce obligaţii pentru operatorii economici şi instituţiile publice!

Starea de alertă va impune luarea de măsuri, de către operatorii economici şi instituţiile publice ce desfăţoară activităţi comerciale/de lucru cu publicul care implică accesul persoanelor în interiorul clădirilor, pentru:

Categories
Legislaţie utilă

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăţilor, în vederea desfăşurării reuniunilor organelor statutare

 În contextul declarării de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii a pandemiei cauzate de răspândirea noului tip de coronavirus SARS – CoV – 2 şi a afecţiunii cauzate de acesta, COVID – 19,
    având în vedere dispoziţiile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, precum şi ale Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României,
    ţinând seama că după instituirea stării de urgenţă au fost emise, în baza art. 20 lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare, mai multe ordonanţe militare, care au impus, gradual, măsuri de limitare a circulaţiei persoanelor, de distanţare socială şi de restrângere a condiţiilor în care se pot derula acţiuni ce presupun reunirea unor grupuri de persoane,

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Este oficial! Starea de urgenţă nu va mai fi prelungită!

Preşedintele României a susţinut la Palatul Cotroceni o declaraţie de presă.

Acesta a declarat ” În primul rând, starea de urgenţă nu va fi prelungită. Nu voi emite un nou decret pentru a prelungi starea de urgenţă şi, în acest fel, data de 14 mai este ultima zi în care mai avem stare de urgenţă.

Categories
Legislaţie utilă

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ

Având în vedere Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României prin care s-a instituit la art. 78 din anexa nr. 1 faptul că, “Pe durata stării de urgenţă, unităţile de învăţământ preuniversitar organizează, în măsura posibilităţilor, desfăşurarea de activităţi din planurile de învăţământ, în format online. Derularea acestor activităţi, precum şi modul de recuperare a elementelor care nu pot fi parcurse în această perioadă se stabilesc de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării” şi în ceea ce priveşte învăţământul universitar se statuează la art. 79 din anexa nr. 1 faptul că, “Pe durata stării de urgenţă, instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, în baza autonomiei universitare, cu respectarea calităţii actului didactic şi cu asumarea răspunderii publice, vor utiliza metode didactice alternative de predare – învăţare – evaluare, în format online”,
    luând în considerare Hotărârea nr. 7 din 11 martie 2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă (CNSSU) privind aprobarea Hotărârii nr. 9 a Grupului de suport tehnico – ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, potrivit căreia se recomandă “utilizarea unor metode didactice alternative de învăţământ”,
    luând în considerare situaţia extraordinară generată de pandemia de coronavirus SARS – CoV – 2,

Categories
Protecţie socială Ştiri

După data de 15 mai nu vor mai fi prelungite restricţiile privind deplasările individuale!

Preşedintele României a susţinut la Palatul Cotroceni, o declaraţie de presă.

Vă prezentăm în continuare transcrierea declaraţiei de presă:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Parlamentul a încuviinţat măsura prelungirii stării de urgenţă

În Monitorul Oficial nr. 320/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 4/2020 pentru încuviinţarea măsurii adoptate de Preşedintele României privind prelungirea stării de urgenţă pe întreg teritoriul României.