Categories
Legislaţie utilă

HOTĂRÂREA nr. 782 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19

Ţinând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu completările ulterioare, precum şi de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 179/2020,

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost suplimentat numărul de posturi necesare pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii în unităţile de învăţământ

Numărul de posturi necesare pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în anul şcolar 2020-2021, a fost suplimentat cu 500.

Decizia a fost adoptată în şedinţa Executivului cu obiectivul de a nu prejudicia dreptul la educaţie al elevilor, în contextul în care, în data de 1 septembrie, noul an şcolar 2020-2021 a început în condiţiile prevăzute de starea de alertă.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Activităţile didactice ce impun prezenţa fizică a elevilor în unităţile de învăţământ se vor putea suspenda la propunerea Consiliului de Administraţie

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Propunerea legislativă stabileşte că, pe durata stării de alertă, activităţile didactice ce impun prezenţa fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ se pot suspenda, la propunerea Consiliului de Administraţie a unităţii de învăţământ preuniversitar, cu avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană/Direcţiei de sănătate Publică a Municipiului Bucureşti şi cu aprobare prin hotărâre a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă/ Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă.

Categories
Articole Protecţie socială

Starea de alertă se menţine!

Evaluarea realizată în baza factorilor de risc indică necesitatea menţinerii unui răspuns amplificat la situaţia de urgenţă determinată de răspândirea noului coronavirus prin urmare s-a impus prelungirea stării de alertă.

În Monitorul Oficial nr. 742/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19.

Categories
Legislaţie utilă

Hotărâre nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Ţinând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală,
precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu completările
ulterioare, precum şi de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor
măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu modificările
ulterioare, luând în considerare prevederile art. 16 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016
privind managementul tipurilor de risc,

Categories
Articole Protecţie socială

Starea de alertă a fost prelungită. Ce reguli trebuie respectate?

Având în vedere faptul că evaluarea realizată în baza factorilor de risc indică necesitatea menţinerii unui răspuns amplificat la situaţia de urgenţă determinată de răspândirea noului coronavirus s-a impus prelungirea stării de alertă.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Starea de alertă va fi prelungită!

Preşedintele a declarat că starea de alertă va fi prelungită cu 30 de zile, dar că nu vor fi introduse noi restricţii.

Categories
Articole Protecţie socială

Starea de alertă a fost prelungită!

Începând cu data de 17 iunie 2020 a fost prelungită cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul ţării, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19.

Categories
Legislaţie utilă

HOTĂRÂRE nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19

Ţinând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu completările ulterioare, precum şi de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu modificările ulterioare,

Categories
Protecţie socială Ştiri

Noi reguli în perioada stării de alertă!

Hotărârea nr. 465/2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 503/2020.