Categories
Articole Drept civil Protecţie socială Social Ştiri

Instanţele judecătoreşti pot hotărî ca şedinţele de judecată să se desfăşoare prin mijloace de telecomunicaţie audiovizuală

Legea nr. 220/2022 prevede valorificarea adaptată a unor măsuri dovedite benefice pentru instituţiile din domeniul justiţiei instituite pe perioada stării de alertă declarate în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID – 19.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială Social Ştiri

Dispoziţii aplicabile în contextul încetării stării de alertă

Ordinul nr. 1214/2022 prevede modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022.

Categories
Legislaţie utilă

HOTĂRÂREA nr. 34/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022

Ţinând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare prevederile art. 16 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, cu modificările ulterioare,

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Prelungirea stării de alertă aduce reguli noi!

Guvernul a adoptat Hotărârea nr. 34/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Regulamentul de organizare a unităţilor de dializă publice şi private, modificări!

A fost modificat Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.718/2004.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială Ştiri

Starea de alertă va fi prelungită!

Guvernul României a publicat lista actelor normative adoptate în şedinţa de ieri:

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Activităţile extracurriculare din anul 2022 se pot desfăşura şi în sistem online

Începând cu anul bugetar 2022, pe perioada stării de alertă, necesitate sau urgenţă, activităţile extracurriculare se pot desfăşura şi în sistem online.

Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Oficial! Starea de alertă, prelungită!

Hotărârea nr. 1183/2021 a prelungit starea de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021 pentru încă 30 de zile.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Starea de alertă va fi prelungită!

Având în vedere analiza factorilor de risc privind managementul situaţiei de
urgenţă generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data de
03.11.2021 se propune prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul naţional, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 09.11.2021.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

CCR. Modificările realizate de Parlament în privinţa conţinutului normativ al hotărârii Guvernului privind instituirea stării de alertă adaugă în mod nepermis la textele constituţionale

Curtea Constituţională a României a fost sesizată cu privire la constituţionalitatea Hotărârii Parlamentului României nr. 5/2020 pentru încuviinţarea stării de alertă şi a măsurilor instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19.

Un aspect de neconstituţionalitate invocat de autorii sesizării rezidă în afectarea rolurilor constituţionale ale Parlamentului şi Guvernului şi încălcarea principiului separaţiei puterilor în stat.