Categories
Autorităţi şi instituţii publice Financiar bancar Ştiri

Atribuţiile privind traducerea şi publicarea Codului etic şi a Standardelor internaţionale de audit au fost delegate

Ordinul nr. 651/2021 prevede delegarea atribuţiilor privind traducerea şi publicarea Codului etic şi a Standardelor internaţionale de audit.

Au fost delegate Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) atribuţiile privind traducerea şi publicarea Codului etic şi a Standardelor internaţionale de audit.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Condiţiile de muncă în cazul poliţiştilor din penitenciare trebuie să respecte anumite standarde!

Dat fiind specificul activităţii poliţiştilor din peniteciare le sunt asigurate standarde privind condiţiile de muncă.

În acest sens în Monitorul Oficial nr. 429/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1731/2020 pentru aprobarea Standardelor privind condiţiile de muncă asigurate poliţiştilor de penitenciare.

Standardele privind condiţiile de muncă pentru poliţiştii de penitenciare vizează cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă, în vederea asigurării de locuri de muncă sigure şi sănătoase.

Aşadar, clădirile care adăpostesc locurile de muncă trebuie să aibă o structură şi o rezistenţă corespunzătoare naturii utilizării lor.

Încăperile care cuprind posturi de lucru tehnice trebuie să fie izolate termic în mod corespunzător, cu materiale izolante cum ar fi linoleum, mochetă, parchet sau altele asemănătoare, ţinându-se cont de tipul de activitate fizică a lucrătorilor.

Pereţii transparenţi sau translucizi, în special pereţii despărţitori realizaţi integral din sticlă, din încăperi sau din vecinătatea posturilor de lucru şi a căilor de circulaţie trebuie să fie semnalizaţi clar şi construiţi din materiale securizate sau să fie separaţi de aceste posturi de lucru şi căi de circulaţie, prevenind intrarea în contact a lucrătorilor cu aceştia şi rănirea cauzată de spargerea lor în bucăţi.

Căile şi ieşirile de urgenţă trebuie să rămână în permanenţă libere, în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate şi realizate, să conducă, în mod cât mai direct, în aer liber sau în spaţii sigure şi să poată fi utilizate fără dificultate în orice moment.

În locurile de muncă unde personalul trebuie să poarte îmbrăcăminte specială pe timpul desfăşurării activităţilor care necesită respectarea unor condiţii speciale sau se impune schimbarea îmbrăcămintei persoanelor cu cea specială, este necesar să fie asigurate vestiare corespunzătoare.

Proiectarea şi amenajarea posturilor de lucru trebuie să respecte criterii ergonomice, care să asigure concordanţa între caracteristicile antropofuncţionale ale operaţiilor şi caracteristicile echipamentelor de muncă, să asigure accesul uşor şi confortabil al lucrătorului la echipamentul de muncă şi la părţile sale componente şi poziţii normale de lucru.

Posturile de lucru trebuie să fie proiectate astfel încât să permită instalarea scaunelor, în măsura în care condiţiile de muncă permit aceasta şi dacă este necesar.

La locurile de muncă aflate în spaţii închise trebuie luate măsuri pentru a asigura suficient aer proaspăt, avându-se în vedere metodele de lucru utilizate şi cerinţele fizice impuse lucrătorilor.

Potrivit ştirilor juridice, anual, la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, se efectuează o analiză a demersurilor de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă, în cadrul căreia sunt avute în vedere toate eforturile depuse de instituţie şi unităţile penitenciare subordonate în acest scop.

Categories
Internaţional Ştiri

Lista UE a jurisdicţiilor fiscale necooperante a fost actualizată

Miniştrii de finanţe din statele membre ale UE au actualizat lista UE a jurisdicţiilor fiscale necooperante.

Patru ţări sau teritorii – Insulele Cayman, Palau, Panama şi Seychelles – au fost adăugate pe lista jurisdicţiilor fiscale necooperante, deoarece nu s-au conformat standardelelor impuse în termenul stabilit.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

Vor fi impuse noi standarde de securitate pentru cărţile de identitate!

Reprezentanţii Preşedinţiei române a Consiliului şi ai Parlamentului European au ajuns la un acord informal cu privire la un regulament care va spori securitatea cărţilor de identitate ale cetăţenilor UE şi a documentelor de şedere eliberate acestora şi membrilor familiilor care nu sunt cetăţeni ai UE, acesta urmând să fie transmis reprezentanţilor permanenţi la UE, spre confirmare în numele Consiliului, informează Ministerul Afacerilor Interne.

Categories
Articole Financiar bancar Fiscalitate Persoane juridice. Societăţi

Cum trebuie revizuită calitatea activității de audit financiar? Așa cum prevăd noile norme!

audit financiarMeseria este brățară de aur. O brățară poate fi și de platină, dar dacă nu-i purtată cum se cuvine, cu demnitate și doar de către cine trebuie, într-atât îi poate scădea valoarea în ochii privitorului, încât poate părea o simplă tinichea. Un proverb din îndepărtatele ținuturi ale Chitaiului spune că plăcerea exercitării meseriei conduce la desăvârșirea muncii. La o activitate de calitate!

Categories
Legislaţie utilă Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Standarde minime de calitate pentru acreditarea serviciilor destinate combaterii violenţei în familie

lc
Ministerul Muncii a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței în familie
, termenul limită pentru primirea propunerilor, sugestiilor și opiniile cu privire la acest proiect fiind 17 martie 2016.

Prin acest Ordin se aprobă:
1) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată organizate ca centre de primire în regim de urgenţă pentru protecţia victimelor violenţei în familie;
2) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată, organizate ca locuinţe protejate pentru protecţia victimelor violenţei în familie;
3) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată, organizate ca centre de recuperare pentru victimele violenţei în familie;
4) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale, organizate ca centre de asistență destinate agresorilor;
5) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale, organizate ca centre de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie;
6) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de informare și sensibilizare a populației în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie.

Actul normativ prevede că perioada de ședere în cazul standardelor pentru adăposturi este între 5 și 120 de zile, în funcție de situația particulară a fiecărui beneficiar și în raport cu nevoile individuale ale acestora.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Financiar bancar Internaţional Legislaţie internaţională

În raportarea financiară, societăţile de asigurare vor aplica şi standardele internaţionale

insProcesul de mondializare avansează cu paşi repezi şi dincolo de politică, de doctrine, de sistemele de gândire concurente, acest lucru devine foarte vizibil la nivel economic. La acest capitol, nimeni nu vrea să rămână codaş. Nici statele şi nici operatorii economici. Totuşi, e limpede că nu toată lumea reuşeşte acest lucru!

În economie funcţionează acel străvechi şi dur principiu potrivit căruia “peştele cel mare îl înghite pe cel mic”, care ar trebui completat prin observaţia că vor supravieţui, reuşind să scape de soarta cruntă de a fi înghiţiţi şi mistuiţi, doar cei care se adaptează din mers. În afaceri, trebuie să aibă o speranţă, de supravieţuire, de succes şi “peştele cel mic”, aceasta fiind supleţea adaptativă.

Categories
Activităţi industriale Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Economie IMM Internaţional Legislaţie internaţională Persoane juridice. Societăţi

S-a primenit legislaţia privind standardizarea naţională!

standardLa prima vedere, standardizarea pare o noţiune desprinsă din sferele mai greu accesibile ale abstractului şi cam străină de viaţa cotidiană. Dar aparenţa diferă total de esenţă, pentru că de existenţa standardizării beneficiem cu toţii, zi de zi!

În absenţa standardizării ar fi afectate grav calitatea şi fiabilitatea majorităţii produselor – de la medicamente şi materialele de construcţii, până la utilaje şi echipamentele electronice, fără de care traiul nostru n-ar fi cu mult diferit de cel al stră-străbunicilor noştri.

Categories
IMM Ştiri

Standarde în managementul calităţii şi al managementului de proiect

descărcare

Servicii de informare şi asistenţă personalizată în domeniul identificării şi procurării standardelor româneşti şi internaţionale în vigoare, mergând de la cele cu aplicabilitate generală şi până la cele de nişă, sunt oferite de Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi pentru a satisface nevoia companiilor şi organizaţiilor ieşene de implementare şi aliniere la nivelul standardelor de calitate internaţionale, în cadrul Centrului Zonal de Informare în Standardizare.

Astfel la la Centrul Zonal ASRO din Cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi sunt disponibile standardul ISO 10008:2014, Managementul calităţii. Satisfacţia clientului. Linii directoare pentru tranzacţii comerciale electronice de tipul de la afacere la consumator.

Acest standard internaţional este compatibil cu ISO 9001 şi ISO 9004 şi vine în sprijinul obiectivelor celor două standarde pentru aplicarea eficace şi eficientă a sistemului B2C ECT. Un sistem B2C ECT implementat conform prezentului standard internaţional (ISO 10008) poate fi un element al unui sistem de management al calităţii. O altă noutate demnă de semnalat se referă la disponibilitatea standardului ISO 21500:2014, Linii directoare pentru managementul de proiect.