Tag-Archive for » sporuri «

Legea prevede faptul că soțul supraviețuitor al judecătorului sau procurorului are dreptul, la împlinirea vârstei de 60 de ani, la pensia de urmaș calculată din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul la data decesului susținătorul, actualizată.

În plus, copiii minori ai judecătorului sau procurorului decedat, precum și copiii majori până la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, au dreptul la pensia de urmaș, calculată din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul la data decesului susținătorul decedat, actualizată, și în procentele prevăzute de lege, în funcție de numărul de urmași. Mai mult …

Se spune că marile realizări ale vieții sunt condiționate de asumarea unor riscuri pe măsură. Această observație este valabilă, adeseori, și în viața profesională. Un lucru este cert: nu există profesie sau activitate profesională – dependentă sau independentă – complet lipsită de riscuri sau de potențiale pericole!

Mai mult …

Încă din 2009  legiuitorul a stabilit că se vor acorda tichete de vacanță pentru cei care sunt angajați cu contract individual de muncă fie în cadrul instituțiilor publice, regiilor autonome, societăților la care statul este acționar unic sau majoritar, societăților și companiilor naționale, precum și în cadrul societăților din mediul privat.

Ele se acordă de angajator în limita a 6 salarii minime brute pe țară, pentru un salariat în decursul unui an fiscal, iar  costul lor este suportat integral de către angajator. Acestea reprezintă niște bonuri de valoare acordate de angajator salariaților săi pentru ca aceștia să își recupereze și să își întrețină capacitatea de muncă într-o vacanță. Ele se acordă cu ocazia plecării salariatului în concediul de odihnă. Mai mult …

Construcția bugetară pentru anul 2017 nu prevede fonduri care să susțină acordarea sporului de risc și suprasolicitare neuropsihică până la nivelul maxim prevăzut de lege, respectiv 25% din salariul de bază, de care au beneficiat inspectorii antifraudă în anii precedenți, însă, în cazul unei eventuale rectificări bugetare pozitive, se vor lua măsurile necesare, precizează Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Fiscul menționează, totodată, că, în ciuda acestei situații, conducerea ANAF a apreciat necesitatea menținerii acestui spor în cuantum de 5% din salariul de bază pentru inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală, precum și a sporurilor acordate pentru orele suplimentare efectuate, în cuantum de 75%. Mai mult …

medicinaAmendamentul care prevede plata sporurilor pentru personalul medical la nivelul anului 2016, cum ar fi sporuri precum cele pentru gărzi, de weekend sau cele acordate de sărbători a fost votat în unanimitate în comisiile reunite de Buget şi Muncă.

De asemenea în amendament este inclus şi faptul că începând cu 1 decembrie, se va majora cu 25% salariul de bază de încadrare de care beneficiază personalul din aparatul propriu al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

563470101fLegea de aprobare a OUG care prevede sporuri pentru medicii şi asistenţii care au lucrat suplimentar după tragedia din clubul Colectiv, a fost promulgată de preşedintele Klaus Iohannis.

Reamintim că anterior Parlamentul a adoptat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, cu 46 de amendamente admise. Astfel un amendament vizează suplimentarea personalului care a acordat îngrijire, asistenţă medicală, consiliere şi transport sanitar, dar şi personalul care a însoţit pacienţii transferaţi în spitalele din străinătate.

În urma tragediei din clubul Colectiv,  şi-au pierdut viaţa 63 de persoane.

diplomatie
Cei care au îmbrățișat cariera diplomatică beneficiază începând cu 21 august 2015 de pensie de serviciu, stabilită prin legea 216/2015 care a fost publicată în Monitorul Oficial 546 din 22 iulie 2015.

Cei vizați au așteptat răbdători normele de aplicare care și-au făcut apariția după aproape 4 luni de zile. Astfel, în Monitorul Oficial 925 din 14 decembrie 2015 a fost publicată HG 954/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României. Prevederile sale intră în vigoare chiar de la data publicării. Mai mult …

buget
Iată că anul 2015 mai are puțin și trece și, fiind vremea bilanțurilor și a planurilor pentru anul ce va să vină peste câteva zile, Guvernul s-a gândit să transpună într-o OUG planurile sale cu privire la salariile, pensiile, sporurile pe care românii le vor primi sau nu.

Sec și fără a ține cont de alte lucruri, legiuitorul a decis dacă buzunarele românilor vor rămâne la fel de goale, dacă există vreun soi de speranță pentru pensionari sau prin acest act normativ au ucis speranța cu totul. Lecturând actul normativ pare că este un colind al Guvernului către nația românilor:  „aho,aho, copii și frați/stați puțin și ne-ascultați/să vedeți ce salarii meritați.” Mai mult …

1Președintele Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR), Florin Jianu, vine cu propunerea ca rata de absorbție a fondurilor europene ar crește substanțial dacă funcționarii publici care lucrează cu fonduri UE ar primi indicatori de performanță, în funcție de care să obțină sporuri.

Reamintim că la moment funcționarii publici care lucrează cu fonduri UE încasează automat 75% din salariu în plus doar pentru că lucrează cu aceste fonduri, fără niciun fel de indicator de performanță.

Astfel indicatorii de performanță ar fi repartizaţi pe diverse etape ale ciclului unui proiect.

 

descărcare (40)Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind concediul de odihnă anual şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică şi din unităţile bugetare.

Potrivit actului normativ, salariaţii din administraţia publică, și din unităţile bugetare, care au calitatea de funcționari publici sau personal contractual, după caz, au dreptul în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă anual plătit, cu o durată cuprinsă între 21 – 25 zile lucrătoare, în raport cu vechimea în muncă. Pentru tinerii în vârstă de până la 18 ani, durata concediului de odihnă anual este de 25 zile lucrătoare.

Salariaţii care muncesc la același angajator sau la angajatori diferiți în temeiul unor contracte individale de muncă, au dreptul la concediu de odihnă anual pentru fiecare contract individual de muncă. Atunci când contractele individuale de muncă sunt încheiate cu același angajator salariaților li se acordă un singur concediu de odihnă anual. Mai mult …