Categories
Protecţie socială Ştiri

Ştiţi ce drepturi au copiii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale din familii?

Exista o serie de drepturi pentru copiii si tinerii cu cerinte educationale speciale din familii, inscrisi in invatamantul de masa sau special.

In conformitate cu prevederile articolului 129, aliniat 7 din Legea nr. 272/2004 republicata si articolul 51, aliniat 2 din Legea nr. 1/2011, copiii si tinerii cu CES au dreptul la:
– alocatie de hrana in cuantum de 12 lei/zi, pentru copii cu varsta intre 0-3 ani, si 16,6 lei/zi pentru copii si tineri cu varsta intre 3-26 ani;

Categories
Pensii Social Ştiri

Anumite persoane care au lucrat în condiţii speciale se pot pensiona mai devreme

O lege care a apărut recent în Monitorul Oficial şi care se va aplica de joi permite anumitor persoane care au lucrat în condiţii speciale să se pensioneze mai devreme.

Legea nr. 221/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a apărut luni în Monitorul Oficial şi se va aplica începând de joi. Aceasta prevede că mai multe categorii de persoane care au lucrat în condiţii speciale, printre care se numără:

Categories
Administraţie publică locală Articole Protecţie socială Social

Comisia pentru protecția copilului. Cum e organizată și cum funcționează, după ultimele prevederi?

După cum spunea unul dintre cei mai importanți președinți ai SUA, John F. Kennedy, copiii reprezintă resursa cea mai valoroasă a lumii și, totodată, cea mai mare speranță a acesteia pentru viitor. Despre orice stat care nu-i pune pe copii pe lista de priorități se poate spune, fără teama de-a greși, că nu își face datoria față de națiunea pe care o reprezintă și că trebuie să fie reformat. Sau, mai bine zis, reparat!

Unul dintre rolurile esențiale pe care și le-a asumat statul nostru, în primul rând prin legea fundamentală, este ocrotirea, prin măsuri speciale, a categoriilor vulnerabile – copiii lipsiți de ocrotirea părintească, persoanele cu dizabilități etc.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Contencios-administrativ Dreptul muncii Funcţionari publici

E acceptabil ca modificarea raporturilor de serviciu ale polițiștilor să fie reglementată prin ordin ministerial?

policeOri laie, ori bălaie”, se spune uneori, într-un limbaj neaoș, țărănesc. În limbaj formal, academic, zicala aceasta poate fi interpretată în sensul că, de regulă, ambiguitatea nu este dezirabilă; că trebuie evitată. Pe tărâm legislativ, ambiguitatea este, întotdeauna, un oaspete nedorit. La fel și neconstituționalitatea!

O prevedere legală poate fi constituțională sau ba. Nu este tolerabilă neclaritatea. Cum toate legile trebuie „să asculte” de Constituție, CCR lucrează la foc continuu, admițând și respingând excepții de neconstituționalitate.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Drept penal Funcţionari publici

Noutăți legislative privind cariera de polițist și ocuparea locurilor vacante din poliție

politia romanaDe multă vreme se afirmă că există un deficit de personal la nivelul instituțiilor MAI și, pe de altă parte, o carieră în poliție rămâne (încă) atractivă pentru numeroși tineri. Dat fiind numărul de posturi vacante în poliție, au fost impuse recent, pe cale legislativă, o serie de măsuri. Alte prevederi de dată recentă se referă la actualii polițiști și a lor carieră, la avansarea în funcție și la modificarea raporturilor de muncă. Dacă au fost inspirate ori ba va arăta-o timpul. Viitorul!

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Plan – cadru pentru învăţământul profesional special

liceu_33291600

Planurile-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional special clasele a IX-a, a X-a, a XI–a şi a XII-a, reprezintă o componentă a Curriculumului national, care reflectă parcursul de învăţare oferit elevilor cu cerințe educaționale speciale pe durata învăţământului profesional.
Proiectarea parcursului de formare a elevilor cu cerințe educaționale speciale are ca scop realizarea continuității cu nivelurile anterioare de studiu, prin punerea accentului pe dezvoltarea competențelor-cheie fundamentate în învățământul primar și gimnazial special, precum şi dobândirea de competențe profesionale necesare unei cât mai bune inserţii socio-profesionale a persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale, diferenţiate în funcţie de tipul deficienţei.

Structura Planurilor-cadru de învăţământ constă din trei componente:
1. trunchi comun, 
2. curriculum diferenţiat
3. curriculum în dezvoltare locală.

La baza Planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional special stau:
– obiectivele actuale ale reformei învăţământului din România vizând finalităţile şi structura învăţământului preuniversitar destinat elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 18/2011.
– Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de muncă pentru 2013-2020, care prevede măsuri pentru a combate şomajul în rândul tinerilor, precum și obiective și direcții de acțiune specific pentru persoanele cu dizabilități;
–  Programul Naţional de Reformă, care conţine măsuri de acţiune pentru ocuparea forţei de muncă şi pentru formare profesională de calitate;
–  HG nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor.