Categories
Internaţional Ştiri

Germania va ajuta şomerii prin acordarea de locuri de muncă subvenţionate

Cabinetul de la Berlin a aprobat un plan prezentat de ministrul Muncii prin care se oferă persoanelor aflate în şomaj de mai mulţi ani locuri de muncă subvenţionate timp de maximum cinci ani.

Ministerul Muncii din Germania a calculat că fiecare loc de muncă subvenţionat va costa 24.000 de euro pe an. Angajatorii vor primi subvenţii echivalente cu salariul minim din Germania (1.498 euro pe lună) timp de doi ani, după care subvenţia va fi redusă cu câte 10 puncte procentuale în fiecare din următorii trei ani. 

Categories
Articole Dreptul muncii Salarizare

Modificări cu privire la acordarea primelor de încadrare, relocare și instalare acordate șomerilor

Se spune că „un om motivat poate face mult mai mult decât o echipă de oameni dezinteresați.” (Andy Szekely) Plecând de la acest principiu, legiuitorul a decis să îi motiveze pe cei rămași fără loc de muncă acordându-le diverse stimulente financiare în încercarea de a stopa migrarea acestora în afara granițelor. În prezent, pierzându-și locurile de muncă „mai mulți șomeri din țara noastră/Grăbiți, trec granița albastră./De au noroc, de oameni buni:/Îngenunchează la…căpșuni.(Nistor I.Bud)

Prin legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă publicată în Monitorul Oficial 103 din 6 februarie 2002, lege modificată și completată de legea 250/2013 publicată în Monitorul Oficial 457 din 24 iulie 2013 au fost introduse două prime de mobilitate: cea de încadrare și cea de instalare. OUG 6/2017 publicată în Monitorul Oficial 62 din 25 ianuarie 2017 a introdus prima de relocare.

Categories
Legislaţie utilă Piaţa muncii Proiecte şi propuneri legislative Protecţie socială Ştiri

Din decembrie şomerii vor putea beneficia de prime mai mari la angajare

codul-muncii
Odată cu intrarea în vigoare a OUG 60/2016, şi anume data de 3 decembrie, şomerii vor putea beneficia de prime mai mari la angajare
.

Ordonanţa prevede acordarea unei sume de 500 de lei, ce reprezintă prima de activare, neimpozabilă, anume persoanelor înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, care urmează să se angajeaze cu normă întreagă, cu ajutorul unui contract de muncă cu o valabilitate nu mai mică de trei luni. Ca excepţie, prima de activare nu va fi oferită persoanelor care s-au angajeazat la acele companii unde au mai activat în ultimele 12 luni.

Această ordonanţă are scopul de a diminua deficitul de forţă de muncă din anumite regiuni şi stabileşte măsuri suplimentare de sprijin pentru şomerii ce îşi găsesc un loc de muncă sau îşi mută domiciliul pentru a fi încadraţi în muncă.

(…) Ţinând seamă că alocarea financiară este estimată la aproximativ 230 milioane euro pentru perioada de programare 2014-2020, iar modalitatea concretă de selecţie şi contractare este asimilată mecanismului de tip necompetitiv şi că Ministerul Fondurilor Europene a demarat procedura de modificare a Programului operaţional Capital uman, a informat Comisia Europeană, respectiv DG EMPL, despre acest proiect legislativ, precum şi că aprobarea prezentului act normativ condiţionează aprobarea fişei de proiect din punctul de vedere al fundamentării bugetului având în vedere faptul că plafonul de 49 milioane euro/proiect nu se aplică pentru proiectele noncompetitive aferente axelor prioritare 1 şi 2″, se spune în document.

Categories
Piaţa muncii Ştiri

Raport favorabil la OUG 60/2016 care prevede prime pentru angajaţii dispuşi să-şi schimbe domiciliul

SomerComisia de muncă din Senat a dat aviz favorabil la OUG 60/2016 care stabileşte noi măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă, printre care o primă de instalare de 12.500 dacă hotărăsc să îşi schimbe domiciliul la o distanţă mai mare de 50 kilometri.

Actul normativ a fost adoptat de Executiv la finele lunii septembrie.

Astfel, pachetul de măsuri aduce modificări importante în legislaţia existentă pentru punerea în practică a măsurilor din Pachetul Anti-sărăcie, lansat de premierul Dacian Cioloş în februarie 2016.

Prin modificările legislative, este inclusă în rândul beneficiarilor de măsuri active de ocupare, categoria tinerilor care nu au loc de muncă şi nici nu urmează vreo formă de învăţământ sau de formare profesională.

O altă categorie nou inclusă în pachet pentru a beneficia de măsuri active de ocupare este cea a şomerilor de lungă durată, totodată un grup vulnerabil puţin sprijinit până în prezent.

Între măsurile concrete incluse în noul pachet se găsesc măsuri active destinate ocupării ce încurajează mobilitatea lucrătorilor prin acordarea unor prime (de activare, de încadrare sau de instalare) sau decontarea navetei.

Conform OUG, şomerii înregistraţi care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 3 luni vor primi o primă de activare în valoare de 500 lei neimpozabilă.

De asemenea, actul normativ care completează şi modifică Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă majorează şi cuantumul subvenţiilor acordate angajatorilor.

Principalele propuneri de modificare şi completare se referă la introducerea, în cadrul serviciilor de informare şi consiliere profesională, a procedurii de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi încadrarea lor în diverse categorii (niveluri) de ocupabilitate pe piaţa muncii: uşor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil şi foarte greu ocupabil.

Categories
Articole Dreptul muncii Piaţa muncii

Statul acordă bani firmelor care angajează șomeri și absolvenți!

subventie
Criza economică, taxele și impozitele care sunt în sarcina angajatorilor, i-au adus pe aceștia în situația de a face o serie de concedieri fără să se mai gândească la vreun plan de a-și putea extinde afacerea și de a face în viitor angajări. Faptul că angajatorii români au spus stop angajărilor, i-a determinat pe un număr consistent de români să își ofere forța de muncă în afara granițelor țării.

Această situație cu care ne confruntăm va duce la pierderea fondurilor externe nerambursabile care sunt destinate reducerii șomajului, integrării tinerilor, șomerilor și persoanelor cu dizabilități  pe piața muncii. Pentru a evita o astfel de situație, statul român a decis să acorde subvenții angajatorilor care oferă un loc de muncă acestor categorii sociale și o serie de prime pentru cei care sunt înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și reușesc să se angajeze.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Piaţa muncii Protecţie socială Social

Subvenții pentru firmele care angajează șomeri! În ce condiții?

subventie
În scopul stimulării angajatorilor să angajeze șomeri, legiuitorul a stabilit încă din 11 iulie 2015 ce facilități pot primi firmele care decid să intre în acest program. Chiar dacă la prima vedere părea că angajatorii se vor înghesui să primească subvenții, realitatea a demonstrat contrariul. Să fi fost de vină lipsa normelor de aplicare sau dezinteresul anagajatorilor are alte cauze?

În Monitorul Oficial 172 din 8 martie 2016 a fost publicată Hotărârea nr. 133/2016 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002. Prevederile sale se aplică chiar de la data publicării.

Categories
Asigurări sociale Protecţie socială Ştiri

Modificări la Norme metodologice de aplicare a legii privind sistemul asigurărilor de șomaj

images (9)Normele medtodologice de aplicare a legii privind sistemul asigurărilor de șomaj și procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă au fost modificate de Guvern.

Astfel, Executivul precizează: “În programele care au ca scop ocuparea temporară a forței de muncă, pentru executarea de lucrări și activități de interes pentru comunitățile locale, pot fi cuprinse persoanele neocupate, înregistrate ca șomeri la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă județene, indiferent dacă beneficiază sau nu de indemnizație de șomaj. Subvenția, pentru angajatorii care încadrează în muncă persoane în cadrul unor astfel de programe, se acordă în baza schemei de ajutor de minimis, instituită prin ordin al președintelui ANOFM”.

De asemenea, Guvernul mai subliniază că “dacă subvenția se finanțează din bugetul asigurărilor de șomaj, aceasta nu se acordă angajatorilor instituții și autorități publice”.

Categories
Învăţământ şi educaţie Piaţa muncii Ştiri

Cadrul naţional al calificărilor a fost actualizat

lcPotrivit unui comunicat al Executivului, Guvernul României a actualizat Cadrul naţional al calificărilor cu 8 niveluri, care dă posibilitate persoanelor care au finisat învăţământul primar, dar nu au terminat învăţământul gimnazial, la obţinerea unei calificări de nivelul 1.

În acelaşi timp, se introduc actele de calificare eliberate ca urmare a absolvirii programelor de ucenicie la locul de muncă, la nivelul 4 de calificare, pentru adulţii care încheie un contract de ucenicie pentru o calificare de acest nivel şi care au promovat examenul de absolvire a cursurilor de formare profesională.

Astfel, modificările aduse vor permite “persoanelor care provin din ​grupuri vulnerabile ca şomeri pe termen lung, persoane de etnie romă fără studii minime finalizate, deţinuţi, persoane din comunităţi izolate, să urmeze cursuri de formare profesională derulate prin organizaţii care accesează programe finanţate din fonduri europene”.

Categories
Piaţa muncii Ştiri

Noi proiecte privind integrarea tinerilor şomeri

someri
Ministerul Fondurilor Europene a lansat în consultare publică documente aferente cererii de propuneri de proiecte “Măsuri integrate pentru tinerii NEETs şomeri” în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Astfel, MFE anunţă lansarea Ghidului solicitantului – condiţii generale şi a Ghidului solicitantului – condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr.1/2015 “Măsuri integrate pentru tinerii NEETs şomeri”.

În procesul de pregătire a noilor lansări în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), MFE a întreprins o serie de măsuri care vizează modernizarea şi eficientizarea comunicării cu beneficiarii, dar şi asigurarea deplinei conformităţi cu prevederile regulamentelor aplicabile. Schimbările aduse cadrului de implementare a fondurilor europene în 2014-2020 urmăresc, in principal, simplificarea procedurilor de finanţare. Angajamentul României privind noua perspectivă financiară este acela de a facilita accesul la fondurile europene, mai mulţi beneficiari fiind astfel încurajaţi să pregătească proiecte pentru utilizarea acestor resurse. Experienţa trecută ne-a dovedit că avem nevoie de o mai bună coordonare în ceea ce priveşte capacitatea administrativă la nivelul administraţiei publice, dar şi a beneficiarilor“, a declarat Ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica.

Categories
Articole Asigurări sociale Piaţa muncii Social

Ce se întâmplă cu prima de instalare încasată ilegal de șomeri?

somajÎnainte ca valul crizei să lovească și România, făcând-o să se clatine, citeam în cărți că „șomajul este modalitatea capitalismului de a te face să cultivi o grădină. (Orson Scott Card) Sigur că până nu am pățit-o pe pielea noastră am crezut că sunt doar teorii fără aplicabilitate practică. Pierzându-și locurile de muncă “mai mulți șomeri din țara noastră/Grăbiți, trec granița albastră./De au noroc, de oameni buni:/Îngenunchează la… căpșuni”(Nistor I.Bud)