Tag-Archive for » şomaj «

Absolvenţii care, la data solicitării şomajului, au fost admişi sau urmează cursurile unei forme de învăţământ nu vor beneficia de indemnizaţie de şomaj, după intrarea în vigoare a unor modificări la Legea şomajului, potrivit unui comunicat al AJOFM.

„Printre modificările aduse de OUG nr. 95/6 decembrie 2017 se numără faptul că nu vor beneficia de indemnizaţie de şomaj absolvenţii care, la data solicitării dreptului, au fost admişi sau urmează cursurile unei forme de învăţământ, organizate şi/sau acreditate, după caz, în condiţiile legii”, se arată în comunicat. Mai mult …

Rata şomajului în Uniunea Europeană a scăzut la 7,3% în noiembrie 2017, de la 7,4% în luna precedentă şi 8,3% în perioada similară din 2016, arată datele publicate marţi de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Este cel mai redus nivel din octombrie 2008.

În zona euro, rata şomajului a scăzut la 8,7% în noiembrie 2017, de la 8,8% luna precedentă şi 9,8% în perioada similară din 2016. Este cel mai redus nivel din ianuarie 2009.  Mai mult …

Preşedintele a promulgat legea care prevede că angajatorul ce încheie un contract de ucenicie sau de stagiu, pe toată perioada derulării acestuia, va beneficia, la cerere, de o sumă în cuantum de 1.125 lei, respectiv 1.350 lei pe lună.

Actul normativ, iniţiat de Guvern, modifică Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior.

Potrivit legii, angajatorul care încheie un contract de ucenicie, pe toată perioada derulării acestuia, va beneficia, la cerere, de o sumă în cuantum de 1.125 lei/lună (echivalentul în lei a 250 de euro/lună), bani proveniţi din bugetul asigurărilor pentru şomaj sau din fonduri europene structurale de investiţii – asistenţă financiară nerambursabilă acordată României.

Pentru stimularea şomerilor statul a pus la dispoziţia şomerilor mai multe prime pe care le pate acorda dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege.

Menţionăm că aceste beneficii au fost introduse prin O.U.G. nr 60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Potrivit legislaţiei, Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, şomerul poate benefia de patru prime: prima de activare, prima de încadrare. prima de instalare şi prima de relocare. Dacă pentru primele trei prime există norme de aplicare pentru cea de-a patra acum se află în dezbatere publică. Mai mult …

somaj
În Monitorul Oficial nr. 773 din 4 octombrie 2016 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Printre principalele modificări aduse Legii şomajului, se enumeră:

  • se introduce noţiunea de tânăr NEET;
  • şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 500 lei, neimpozabilă;
  • persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa, pot beneficia de o primă de încadrare, neimpozabilă;
  • angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 900 lei.

somaj
Guvernul a adoptat în şedinţa din 28 septembrie, o ordonanţă de urgenţă care cuprinde o serie de măsuri pentru combaterea şomajului
şi stimularea ocupării locurilor de muncă de către categoriile vulnerabile. Dacă aceştia decid să îşi schimbe domiciliul la o distanţă mai mare de 50 kilometri, pentru a se angaja, vor beneficia de o primă de instalare de 12.500 de lei, iar dacă se vor muta împreună cu familia vor primi 15.500 de lei, a anunţat ministrul Muncii, Dragoş Pîslaru.

Noi măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă au fost adoptate de Guvern, acestea vizând persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, angajatorii, dar şi românii din diaspora. Noul pachet reprezintă concretizarea demersurilor, asumate la începutul mandatului, prin care fonduri europene şi cele de la bugetul de stat sunt îmbinate şi direcţionate, în mod coerent, pentru susţinerea măsurilor active de ocupare. Practic, aceste măsuri au fost regândite şi includ mai multe categorii de beneficiari, astfel încât să aibă efecte reale în piaţă“, a precizat Executivul.

Finanţarea acestor măsuri se va face din fonduri externe nerambursabile şi din fondurile publice naţionale aprobate în bugetul asigurărilor pentru şomaj.  Primele de instalare se vor acorda în două tranşe: prima va fi egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data instalării şi cealaltă tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

Prevederile adoptate încurajează atât persoanele neocupate, cât şi angajatorii prin diferite forme de stimulare a creării de noi locuri de muncă. Pachetul de măsuri modifică în legislaţia existentă pentru aplicarea măsurilor din Pachetul Anti-sărăcie, care a fost lansat de premierul Dacian Cioloş.

slide_132001_44002

Statutul românilor care primesc ajutor social sau șomaj ar putea fi periclitat dacă o inițiativă legislativă aflată acum în stadiul de proiect va fi adoptată de parlamentari.

Prin proiectul legislativ se propune ca aceștia să nu mai primească bani din partea statului dacă stau cu mâinile în sân, așteptând lunar poștașul.

Astfel, după o lună de stat acasă, șomerilor care nu vor participa la cursurile organizate de Ministerul Muncii, prin Agențiile județene de formare profesională, unde li se oferă posibilitatea de a se reangaja, li se va tăia indemnizaţia de șomaj.

Aceeași soartă o vor avea şi şomerii care se duc la cursuri dar refuză două oferte consecutive de angajare.

Deputatul PMP Petru Movilă a declarat că, în septembrie, va depune legea în Parlament.

somajPotrivit unui sondaj, rata șomajului în Uniunea Europeană rămâne peste 8%.

Conform rezultatelor sondajului, 77% dintre participanţi își doresc mai multe acțiuni UE privind abordarea șomajului, iar 69% consideră că eforturile actuale ale UE sunt insuficiente.

Șeful comisiei pentru ocuparea forței de muncă, Thomas Handel, a declarat că “noua inițiativă a Europei ar trebui să se concentreze pe justiție socială și pe diminuarea șomajului și sărăciei. O persoană din patru trăiește sub pragul sărăciei stabilit de către OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică), iar șomajul în rândul tinerilor rămâne ridicat. Nivelul crescut de locuri de muncă instabile îi face pe oameni să se îndoiască de angajamentul fondator care promite mai multă prosperitate prin cooperare economică“.

De asemenea, Thomas Handel a cerut liderilor UE să depună eforturi pentru a asigura investiții și locuri de muncă durabile și de calitate superioară.

iStock_000032524124Large-300x225

Potrivit unui comunicat al Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă București (AMOFM), absolvenții instituțiilor de învățământ, în vârstă de minimum 16 ani, pot beneficia de o indemnizație de șomaj pentru o perioadă de 6 luni. Tot ce trebuie să facă este să se înregistreze ca persoană în căutarea unui loc de muncă, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data absolvirii.

Pentru înregistrarea absolventului la Agențiile Locale de Sector, ca persoană în căutarea unui loc de muncă, sunt necesare următoarele acte:

  • actul de identitate, în original și copie;
  • actele de studii și de calificare sau adeverința din care să rezulte data absolvirii, în original și copie;
  • adeverința medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricții medicale.

Indemnizația de șomaj acordată absolvenților promoției 2016 reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare.

bani

Legislația oferă celor care și-au pierdut locul de muncă o indemnizație de șomaj care este o sumă ce se acordă lunar și în mod diferențiat în funcție de stagiul de cotizare. La această sumă se adaugă o sumă calculată prin aplicarea asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare.

Acordarea acestei indemnizații se realizează dacă solicitantul are un stagiu minim de cotizare de 12 luni în ultimele 24 de luni anterioare înregistrării cererii. Pentru a beneficia de acest drept, solicitanții trebuie să nu realizeze venituri sau să realizeze venituri mai mici decât valoarea ISR (în 2016 este de 500 lei), să nu îndeplinească condițiile de pensionare, să fie înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază teritorială își au domiciliul, dacă au avut ultimul loc de muncă sau au realizat venituri în acea localitate.

Mai mult …