Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Soldaţii care au o vechime în serviciu de cel puţin 15 ani pot încheia cu MAI contracte pe perioadă nedeterminată

Ordinul nr. 170/2021 prevede modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 321/2007 pentru aplicarea, în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, a unor dispoziţii din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti.

Se introduce un nou articol care prevede că posturile vacante de soldaţi şi gradaţi profesionişti se ocupă prin concurs sau examen.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice

Au fost aprobate Normele Legii privind Statutul rezerviştilor voluntari. Procesul de selecție va fi unul riguros!

Era cândva o vreme, cu vreo două-trei secole în urmă, când recrutările pentru oastea țării se făceau simplu: cu arcanul! Astăzi nimeni nu mai dă buzna la hore sau la șezători ca să prindă flăcăii îngroziți cu arcanul, spre a-i duce la oaste și a-i transforma în vrednice cătane. În prezent, horele nu le mai vedem decât la posturile TV de folclor, dar mulți români ar sări bucuroși în calea arcanului, numai să fie recrutați (jinduind la soldele pe care le consideră consistente, în baza zvonurilor). Acum, criteriile de selecție a militarilor sunt dure. Mulți doritori, puțini selectați!

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

2.725 de posturi de soldat/gradat profesionist au fost scoase la concurs

lcMinisterul Apărării Naţionale (MApN) anunţă că au fost scoase la concurs 2.725 de posturi de soldat/gradat profesionist.

Potrivit MApN, candidaţii trebuie:
– să aibă cel puţin 18 ani împliniţi până la data începerii programului de instruire şi cel mult 50 de ani împliniţi până la data încheierii primului contract de angajare.
– să fi absolvit învăţământul obligatoriu şi să facă dovada absolvirii acestuia, până la data începerii programului de instruire.

Candidaţii care optează pentru arma “auto” trebuie să posede permis de conducere auto de categoriile B şi C, condiţie obligatorie şi pentru arma “geniu”, însă doar pentru specialităţile militare care necesită conducerea tehnicii specifice auto, mai arată MApN.

Categories
Pensii Ştiri

Mărirea vârstei până la care soldaţii pot fi menţinuţi în activitate

militari
Camera Deputaţilor a adoptat propunerea legislativă care prevede majorarea de la 50 la 55 de ani a limitei maxime de vârstă până la care soldaţii şi gradaţii profesionişti să fie menţinuţi în activitate.

Propunerea legislativă priveşte modificarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti cu modificările şi completările ulterioare şi urmăreşte, în principal, mărirea vârstei până la care soldaţii şi gradaţii profesionişti pot fi menţinuţi în activitate, de la 50 la 55 de ani, dacă îndeplinesc condiţiile specifice şi trec probele psihologice, fizice şi de evaluare finală.

În expunerea de motive a propunerii legislative se arată că, în prezent, ministerul Apărării este nevoit să renunţe la serviciile soldaţilor şi gradaţilor profesionişti tocmai când aceştia au cea mai mare experienţă, de multe ori dobândită în repetate misiuni externe sau în teatrele de operaţii, din cauza limitării impuse de actuala legislaţie.

Drepturile ce urmează a fi acordate beneficiarilor acestei propuneri legislative vor reprezenta un cost insignifiant raportat la dimensiunea morală a demersului şi constituie, totodată, un factor motivant pentru atragerea de noi militari profesionişti.

Categories
Pensii Ştiri

Majorarea vârstei de pensionare pentru militari

pensie
Preşedintele Uniunii Naţionale pentru Progresul României, vicepremierul pentru securitate naţională, Gabriel Oprea, a iniţiat o propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti.

Prin proiectul de lege se urmăreşte, în principal, mărirea vârstei până la care soldaţii şi gradaţii profesionişti pot fi menţinuţi în activitate, de la 50 la 55 de ani, dacă îndeplinesc condiţiile specifice: probe psihologice, probe fizice şi de evaluare finală.

În acest sens, alin. (2) al art. 35 din Legea 384/2006 se va modifica şi va avea următorul cuprins: “Limita maximă de vârstă până la care soldaţii şi gradaţii profesionişti pot fi menţinuţi în activitate se stabileşte prin ordin al ministrului apărării naţionale, dar nu poate depăşi 55 de ani“.

În prezent, Ministerul Apărării Naţionale este nevoit să renunţe la serviciile soldaţilor şi gradaţilor profesionişti tocmai când aceştia au cea mai mare experienţă, de multe ori dobândită în repetate misiuni externe, în teatrele de operaţii.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Statutul cadrelor militare, gradaţilor şi soldaţilor

tribunalNoutăţi legislative: Ministerul Apărării Naţionale a supus consultării publice proiectul de Lege privind statutul cadrelor militare, gradaţilor şi soldaţilor.

Astfel, statutul reglementează exercitarea profesiei militare, provenienţa, formarea şi cariera, îndatoririle, obligaţiile şi drepturile personalului militar în activitate din instituţiile sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională, denumite în continuare instituţii militare, precum şi provenienţa, obligaţiile şi drepturile personalului militar în rezervă şi în retragere.

Conform proiectului de act normativ, personalul militar în activitate are următoarele îndatoriri specifice:

  • să fie loial şi devotat naţiunii române, statului român şi forţelor armate ale României;
  • să respecte jurământul militar şi să apere valorile democraţiei constituţionale;
  • să îndeplinească cu profesionalism misiunile încredinţate, atât pe teritoriul statului român, cât şi în afara acestuia, chiar cu preţul vieţii;
  • să acţioneze cu competenţă şi responsabilitate pentru realizarea securităţii naţionale, apărarea şi promovarea intereselor României;
  • să preţuiască simbolurile naţionale şi drapelul de luptă, onoarea şi tradiţiile instituţiei militare, ale armei/serviciului şi structurii din care face parte;
  • să respecte gradul şi ierarhia militară; ş.a.

Prin proiectul de legislativ se urmăreşte îmbunătăţirea cadrului normativ actual care guvernează exercitarea profesiei militare, printr-o structurare mai clară a prevederilor statutare, care să faciliteze interpretarea şi aplicarea unitară a acestora.