Tag-Archive for » societate «

Parteneriatul, cooperarea, sunt departe de-a fi realități sau concepte specifice doar epocii moderne. Au fost prezente, ca factori ai dezvoltării, de-a lungul întregii istorii umane. Nimeni n-ar putea pretinde, rămânând fidel realitatii, că Marea Piramidă din Egipt sau Marele Zid Chinezesc ar fi putut să fie clădite, lejer, și în absența unor asemenea relații interumane.

Fără cooperare, fără asumarea unor scopuri comune, civilizația umană ar fi rămas blocată undeva, prin epoca Paleoliticului timpuriu. Fiecare individ ar fi fost pe cont propriu. Civilizația ar fi rămas – stingheră și firavă, la adăpostul vreunei grote obscure. Nu s-ar mai fi dezvoltat, fiindcă nu i-ar mai fi îngăduit egoismul, iraționala lăcomie și… legea pumnului (dreptul forței). Mai mult …

Mult anunţata Comisie de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro a fost adoptată înfiinţată recent.

În Monitorul Oficial nr. 273/2018 a fost publicată OUG nr. 24/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro.

Guvernul României îşi menţine angajamentul de aderare la zona euro, însă stabilirea unei date concrete în această privinţă presupune realizarea unor analize aprofundate, în special în ceea ce priveşte convergenţa reală, structurală şi instituţională, domenii în care sunt necesare progrese importante. Mai mult …

justitie1-1Conform dispozițiilor art. 241 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, în cazul societăților listate, actele de dispoziție pe care administratorii societății pot să le efectueze în baza mandatului general conferit în momentul alegerii lor în funcție se limitează la 20% din totalul activelor, minus creanțele de încasat, fapt statuat de Înalta Curte de Casație și Justiție.

În speță, lipsa consimțământului a fost cauzată de neaprobarea de către adunarea generală extraordinară a acționarilor a deciziei de participare la capitalul social alnoii societăți înființate.

Menţionăm că prin cererea formulată la data de 29 mai 2009 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Brașov, reclamanţii au solicitat constatarea nulităţii absolute parţiale a actului constitutiv al acesteia.

Sectorul-energetic-ar-putea-ajuta-economia-prin-investitii-masive---CEO-OMV-Petrom
Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii Guvernului nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare şi modificarea unor acte normative.

Prin proiectul de act normativ se urmăreşte luarea unor măsuri care să stabilească în mod unitar modul de constituire, atribuţiile şi plata comisiilor de privatizare şi secretariatelor tehnice ale acestora, formate în vederea aplicării legislaţiei privatizării, ce urmează a fi denumite “Comisii de privatizare”.

La data intrării în vigoare Hotărârii Guvernului, se vor abroga articolele din actele normative de aprobare a strategiilor de privatizare, care se referă la atribuţiile, componenţa şi plata lunară a membrilor comisiilor de privatizare constituite.

klaus-iohannis3
Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a trimis Parlamentului spre reexaminare, Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

În cererea sa de reexaminare, Klaus Iohannis a arătat că Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei vizează eliminarea incompatibilităţii dintre funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean şi funcţia de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăţilor de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea generală a unei societăţi de interes naţional. Mai mult …

descarcare-62Conform unui comunicat al Guvernului, Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic a supus aprobării în şedinţa de Guvern Memorandumul cu tema: Instituirea Registrului Unic al Transparenţei Intereselor (RUTI).

Scopul actului normativ este creșterea calității politicilor publice inițiate de autorități, dar și ale unora noi care pot fi preluate din afara spectrului guvernamental.

La propunerea MCPDC, Guvernul face un prim pas în direcția stabilirii unor reguli asumate în interacțiunea dintre decidenții din Guvern și grupurile specializate din societate (din mediul de afaceri și ONG) cu scopul explicit de a crește, de o manieră transparentă și asumată, calitatea politicilor publice inițiate de Executiv sau preluate de mediul guvernamental. Ne aliniem practicilor europene și celor din SUA care și-au dovedit impactul pozitiv asupra calității deciziilor privind politicile publice, restul prevederilor legale prin care cetățenii în sens larg cunosc și comentează proiectele de acte normative (Legea nr. 52/2003) rămânând obligatorii.”, a precizat ministrul CPDC, Violeta Alexandru.

dizabilitati
Planul operaţional şi Strategia naţională ”O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” a fost aprobată în şedinţa din 14 septembrie a Executivului, pentru perioada 2016-2020. Strategia se concentrează pe principalele direcţii de acţiune: educaţie şi formare profesională, ocuparea forţei de muncă, protecţie socială, accesibilitate, participare, egalitate, sănătate şi statistici şi colectarea datelor.

Prin această strategie va fi posibilă îmbunătăţirea calităţii vieţii a persoanelor cu dizabilităţi, stimularea participării active în societate prin simplificarea accesului la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional. De asemenea reducerea situaţiilor de discriminare, şi scăderea ponderii persoanelor cu dizabilităţi aflate în risc de sărăcie.

Pentru implementarea Strategiei resursele financiare necesare vor proveni din fondurile bugetului de stat, bugetului local şi fondurile europene.

pensia privataCât eşti tânăr şi sănătos, nesiguranţa zilei de mâine dă înapoi în faţa dorinţei tale de a munci şi, mai ales, de a dobândi competenţe apreciate de către angajatori. La un moment dat, însă, vârsta înaintată îşi spune cuvântul. Puterea de muncă se înjumătăţeşte, scade capacitatea de adaptare la noile pretenţii iar piaţa muncii nu mai este tot atât de prietenoasă cu tine ca odinioară.

În orice societate normală, acesta e momentul pensionării. Şi tot într-o societate normală, pensia ar trebui să aibă un nivel decent… pe care majoritatea pensiilor de stat s-ar putea să nu-l poată atinge nici în viitor. Soluţia? Economisirea (la tinereţe) şi pensiile private! Mai mult …

admspecButuruga mică răstoarnă carul mare! În ziua de azi a devenit foarte uşor ca o imprudenţă de moment sau o omisiune aparent banală să ducă ditamai afacerea la un pas de prăbuşire. Domeniul asigurărilor e unul al prudenţei, al paşilor atent calculaţi, dar chiar şi acolo se poate ajunge incredibil de iute de la succes în afaceri la pierderi financiare grave.

Într-o situaţie de pagube în lanţ e limpede că managementul n-a fost tocmai impecabil şi că trebuie intervenit grabnic, până nu se produce ireparabilul. Redresarea financiară nu-i “floare la ureche”, aşa că persoana care o va supraveghea trebuie să aibă abilităţi aparte. Şi competenţe speciale! Mai mult …

prima-sedinta-guvernului-ciolos
În şedinţa Guvernului din 9 decembrie, a fost aprobată o hotărâre privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic, a cărui înfiinţare a fost decisă prin OUG 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative.

Conform HG aprobate, conducerea ministerului se exercită de către ministrul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic, ajutat în activitatea sa de doi secretari de stat numiţi prin decizie a Primului-Ministru.

Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic a fost înfiinţat în scopul constituirii şi promovării unui cadru riguros şi organizat de consultări publice cu societatea civilă. De asemenea, ministerul asigură instituţionalizarea unor mecanisme eficiente pentru garantarea unei guvernări deschise, participative, responsabile şi eficiente prin promovarea transparenţei şi a dialogului constant cu societatea civilă organizată, cu cetăţenii şi cu toţi actorii publici interesaţi. Mai mult …