Categories
Fiscalitate Ştiri

Depunerea situaţiilor financiare anuale a fost amânată până la data de 31 iulie!

În Monitorul Oficial nr. 319/2020 a fost publicată OUG nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar – fiscale.

Categories
Articole Fiscalitate

Noi măsuri fiscale au fost adoptate în contextul pandemiei!

În contextul situaţiei excepţionale în care de aflăm au fost adoptate mai multe măsuri fiscale prin OUG nr. 48/2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 48/2020.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Depunerea situaţiilor financiare anuale. Proiect

Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Categories
Legislaţie utilă Ştiri

Ordin nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

ORDIN
privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile

  • ANEXE

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 14 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 4, 28 şi 37 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

A fost publicată Hotărârea privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial”

A fost publicată Hotărârea nr. 844/2018 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial”.

Principalele prevederi ce le regăsim în cadrul hotărârii:

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, denumită în continuare Regia autonomă, funcționează sub autoritatea Camerei Deputaților, exercitată prin secretarul general al Camerei Deputaților.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice

Suspendarea activității auditorilor financiari și firmelor de audit. În ce condiții se efectuează?

Cândva, un anume John Calvin Coolidge jr. (1872-1933), nimeni altul decât cel de-al treizecilea președinte al SUA, a spus un lucru memorabil. Și anume că „orice fel de creștere este dependentă de activitate”, precum și că „nu poate exista dezvoltare, corporală sau intelectuală, în lipsa efortului, efortul însemnând muncă”.

Dezvoltarea este binevenită întotdeauna, însă munca, activitatea, nu se poate desfășura, mereu, „la foc continuu”. Sunt situații, atât în viața profesională a unei persoane fizice, cât și în existența unor societăți, când este necesar ca activitatea să fie întreruptă pentru o vreme – adeseori spre a fi reluată ulterior în condiții mai bune, cu mai multă energie.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Situaţiile financiare ale operatorilor economici sunt disponibile pe site-ul MFP

În vederea asigurării cadrului dezvoltării unui mediu de afaceri concurențial, transparent și corect, Ministerul Finanțelor Publice a încărcat pe portalul data.gov.ro situațiile financiare ale operatorilor economici și entităților publice, extrase din documentele depuse de aceștia, potrivit unui comunicat.

Ministrul Finanțelor Publice: ”Prin această măsură, asigurăm respectarea angajamentelor României de a aplica principiile transparenței și guvernării deschise. Astfel, Guvernul României își îndeplinește obiectivele asumate în cadrul Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă”.

Categories
Articole Financiar bancar

Noi reguli privind alinierea contabilității la standardele internaționale de raportare financiară

ifsr
Din ianuarie 2012 s-a decis alinierea României la standardele internaționale de raportare financiară. Regulile de întocmire, aprobarea, auditarea statutară și publicarea situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare consolidate ale băncilor, persoane juridice române, organizațiilor cooperatiste de credit, băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ, băncilor de credit ipotecar, sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine, sucursalelor din străinătate ale instituțiilor de credit, persoane juridice române se aplică din 2012.

Legiuitorul a stabilit noi reglementări cu privire la aceste aspecte prin Ordinul BNR nr. 7/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Acesta a fost publicat în Monitorul Oficial 832 din 20 octombrie 2016 și se aplică începând cu 1 ianuarie 2017.

Categories
Formulare/declaraţii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Actualizarea formularelor pentru completarea bilanțurilor din 2015

lc
Agenția Națională de Administrare Fiscală a actualizat aplicația care permite generarea formularelor – S1002 – S1003 – S1005 – Situații financiare anuale la 31 decembrie 2015 și situații financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2015 întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute în Anexa nr. 1 la Ordinul MFP nr. 123/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 81 din 4 februarie 2016.

Potrivit actului normativ entităţile au obligaţia să întocmească şi să depună situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie și în format electronic, sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată.

Conform Ordinului MFP nr. 123/2016, situațiile financiare anuale se vor depune în 150 de zile, calculate de la 31 decembrie 2015, data la care s-a încheiat exercițiul financiar. Deoarece termenul de 150 de zile se împlinește pe 29 mai, fiind zi de duminică, termenul se mută în următoarea zi lucrătoare, respectiv 30 mai 2016.

ANAF a mai anunţat că în cazul neîntocmirii și nesemnării situațiilor financiare anuale, se vor aplica amenzi în valoare de 2.000 și 3.000 de lei.

Categories
Fiscalitate Formulare/declaraţii Ştiri

Depunerea situațiilor financiare pentru 2015

ccAstăzi este termenul limită pentru depunerea raportărilor anuale pentru 2015 de către anumite persoane juridice.

Ordinul MFP nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice (MFP), stabilește regulile pentru depunerea situațiilor financiare corespunzătoare anului 2015, astfel că persoanele juridice aflate în lichidare trebuie să depună, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unitățile teritoriale ale MFP o raportare contabilă anuală.

Astfel persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) – (4) din Legea contabilității, și anume societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice, însă numai dacă se află în lichidare, sunt obligate să depună raportarea contabilă anuală.

De asemenea persoanele juridice aflate în lichidare pot să depună raportările anuale direct la registratura untităților teritoriale ale MFP sau laoficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată.

Formularele “Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii”, “Situaţia veniturilor şi cheltuielilor”, “Date informative” şi “Situaţia activelor imobilizate”, cuprinse în raportarea contabilă anuală la 31 decembrie, sunt întocmite pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie.