Categories
Financiar bancar Ştiri

Instituţiile financiare nebancare au obligaţia să întocmească situaţiile financiare periodice

Ordinul nr. 4/2022 prevede aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare periodice la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor financiare nebancare în scopuri de monitorizare/supraveghere prudenţială.

Categories
Economie Persoane juridice. Societăţi Ştiri

Procedura de instituire a supravegherii pentru respectarea de către persoana juridică a sancţiunilor internaţionale

Avem o procedura de instituire a supravegherii şi a criteriilor privind stabilirea impactului economic semnificativ pentru persoanele juridice deţinute sau aflate sub controlul unei persoane sau entităţi desemnate ale căror fonduri şi/sau resurse economice sunt blocate pentru instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere care să asigure respectarea de către persoana juridică a sancţiunilor internaţionale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Financiar bancar Fiscalitate Ştiri

Termene pentru depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile din domeniul asigurărilor

Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2020 privind încheierea exerciţiului financiar pentru entităţile din domeniul asigurărilor a fost recent modificată de Norma nr. 13/2022.

Asigurătorii, reasigurătorii, companiile de brokeraj şi subunităţile acestora depun situaţiile financiare anuale individuale/raportările contabile anuale la A.S.F. în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar în format electronic, prin încărcarea datelor în formularele de raportare din aplicaţia ASF – EWS .

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Situaţiile financiare trimestriale centralizate nu se mai transmit pe suport hârtie

Situaţiile financiare trimestriale centralizate, întocmite de instituţiile publice pentru trimestrele I – III ale anului 2022, nu se mai transmit pe suport hârtie la Ministerul Finanţelor şi la unităţile subordonate.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Termenul de depunere a situaţiilor pentru exerciţiile financiare ale anilor 2020, 2021 şi 2022

Norma nr. 7/2022 prevede modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către societăţile de asigurare, asigurare – reasigurare şi de reasigurare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Noutăţi privind transmiterea situaţiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituţiile publice

Situaţiile financiare anuale centralizate la 31 decembrie 2021 întocmite de instituţiile publice se transmit pe suport hârtie şi în format electronic la Ministerul Finanţelor şi la unităţile subordonate.

Categories
Financiar bancar Ştiri

Proiect. Modificarea unor acte normative emise de BNR

Banca Naţională a României a lansat în dezbatere publică Proiectul Regulamentului privind modificarea şi completarea unor acte normative emise de Banca Naţională a României şi Proiectul Ordinului privind modificarea şi completarea unor acte normative emise de Banca Naţională a României prin includerea Codului LEI în cadrul datelor de identificare ale entităţilor.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Bugete

Modificări privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituţiile publice

Ordinul nr. 494/2021 prevede transmiterea situaţiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituţiile publice şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost aprobat bugetul de venituri pentru anul 2021 a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi

În Monitorul Oficial nr. 349/2021 a fost publicată Hotărârea nr. 1/2021 pentru aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2020 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

Categories
Articole Fiscalitate

Ultimele modificări aduse Codului fiscal şi Legii contabilităţii!

Codul fiscal şi Legea contabilităţii au fost recent modificate de OUG nr. 13/2021 publicată în Monitorul Oficial nr. 197/2021.