Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Ştiri

Procedura privind transmiterea situaţiilor financiare centralizate

Situaţiile financiare anuale centralizate la 31 decembrie 2020, întocmite de instituţiile publice, se transmit pe suport hârtie şi în format electronic la Ministerul Finanţelor şi la unităţile subordonate.