Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

ANAF a făcut un anunţ pentru cei care nu şi-au depus declaraţiile unice!

Persoanele care au ignorat depunerea Declarației Unice și care nu au venituri, au fost anunțați de către ANAF că în cazul în care vor ajunge la medici, aceștia vor plăti spitalizarea și suma de 1.248 de lei. Agenția Națională de Administrare Fiscală nu îi mai iartă pe cei care nu se interesează de dările lor la stat.

Pentru a fi asigurați medical, românii care nu au depus Declarația Unică și cei care nu au venituri trebuie să plătească suma de 1.248 de lei. Persoanele care nu au venituri înregistrate conform cărții de muncă devin asigurate medical în clipa în care depun Declarația Unică la oricare din sediul ANAF din localitatea de domiciliu.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici Ştiri

Secretarul comunei nu face parte din personalul încadrat în sistemul public de asistenţă socială

Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a decis, în şedinţa din 12 noiembrie 2018, că admite în parte sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj – Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 1188/112/2017, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că:

Categories
Administraţie publică centrală Proiecte şi propuneri legislative Salarizare Ştiri

Proiect de modificare a OUG privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016

Salarii
Ministerul Muncii a lansat în dezbatere publică proiectul de OUG pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.

Modificările aduse prin proiectul de ordonanță de urgență vizează:

  • Reducerea disfuncționalităților de încadrare în sistemul public, prin:
  1. eliminarea diferențelor de salarizare pentru funcții egale și muncă egală în cadrul aceleiași unități, prin aducerea salariilor la nivelul maxim aflat în plată la nivelul unității / instituției, pentru toate familiile ocupaționale, în limita alocărilor bugetare;
  2. eliminarea diferențelor de salarizare pentru muncă egală în unități similare, din cadrul familiei ocupaționale Administrație publică centrală – aparatul central, prin stabilirea salariilor la 70% din nivelul salariilor aflat în plată la 1 august 2016 la Secretariatul General Guvernului;
  3. eliminarea diferențelor de salarizare provenite din neacordarea soldei de merit, ca urmare a aplicării Legii-cadru nr. 330/2009 şi a O.U.G. nr. 1/2010, pentru familia ocupațională Apărare, ordine publică și siguranță națională. Pentru această familie ocupațională, corecțiile aduse soldelor de funcţie/salariilor de funcţie prin aplicarea prevederilor ordonanței de urgență nu constituie majorări ale soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, în sensul prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada aplicării prevederilor ordonanței de urgență.
  • Restructurarea completă a sistemului de salarizare în cadrul familiei ocupaționale Sănătate.
    Introducerea unui sistem de premiere bazat pe condiții de reformă și criterii de performanță pentru personalul din sistemul de sănătate şi pentru personalul didactic și didactic auxiliar, începând cu luna ianuarie 2017.
Categories
Asigurări de sănătate Medici/personal medical Protecţie socială Ştiri

Condiţii de obţinere a zilei libere pentru îngrijirea sănătăţii copiilor

copilÎn baza prevederilor Legii nr. 91/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 496/2014, părinţii pot să beneficieze anual de o zi lucrătoare liberă pentru îngrijirea sănătăţii copiilor.

Astfel, liberul se acordă pentru a permite salariaţilor să ajungă în fiecare an la medic pentru verificarea stării de sănătate a copiilor.

Procedura prin care trebuie cerută ziua liberă a fost reglementată prin HG nr. 576/2015. Conform actului normativ, pentru a cere angajatorilor ziua liberă pentru îngrijirea sănătăţii copiilor, părinţii trebuie să depună o cerere scrisă cu minimum 15 zile înainte de vizita la medic.

Totodată, cererea trebuie să fie însoţită de o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că celălalt părinte n-a solicitat şi nici nu va solicita liberul pentru anul respectiv. Pentru copiii care au reprezentanţi legali este necesară şi o copie a documentului prin care se demonstrează această calitate.

Conform normelor, părinţii nu sunt constrânşi să apeleze doar la medicii din sistemul public de sănătate, dar pot alege să verifice sănătatea copiilor şi în sistemul privat.