Categories
Economie Ştiri Transporturi

A fost publicată Hotărârea privind interoperabilitatea sistemului feroviar

În Monitorul Oficial nr. 112/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 108/2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar.

Categories
Economie Ştiri Transporturi

Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2018 – 2022 se află în dezbatere publică

Ministerul Transporturilor organizează dezbatere publică pe marginea proiectului de Ordin al ministrului Transporturilor pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2018 – 2022.

Ordinea de zi a şedinţei cuprinde următoarele puncte: prezentarea proiectului de act normativ şi prezentarea şi discutarea observaţiilor şi propunerilor referitoare la proiectul de act normativ.

Potrivit instrumentului de motivare care însoţeşte proiectul, Compania Naţională de Căi Ferate ‘CFR’ SA a elaborat proiectul acestei strategii, care este corelată cu Master Planul General de Transport al României, precum şi cu Planul de administrare a companiei.

Categories
Ştiri Transporturi

Legea privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european, promulgată

tren-pe-sine

Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european.

Proiectul de lege a fost avizat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării pe 27 iulie.

După ședința CSAT din 27 iulie, Klaus Iohannis a declarat că sistemul feroviar din România se confruntă cu numeroase probleme şi trebuie să devină “competitiv şi eficient”, în condiţiile în care acesta este “un sector strategic atât din punct de vedere al securităţii naţionale, cât şi al dezvoltării României”.

Prin proiectul de act normativ, se urmăresc următoarele:

  • Transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 2012/34/UE privind instituirea spaţiului feroviar unic european;
  • Creşterea competitivităţii transportului feroviar pe piaţa internă a serviciilor de transport, cu consecinţe privind diminuarea costurilor totale privind transportul persoanelor şi bunurilor;
  • Deschiderea pentru concurență a pieţei serviciilor de transport internațional de călători;
  • Creşterea competivităţii serviciilor de transport feroviar de călători şi consolidarea sistemului naţional de servicii publice de transport în comun interurban;
  • Creşterea eficienţei atragerii de fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii de transport feroviar;
  • Îmbunătăţirea modului de gestionare a infrastructurii feroviare de către administratorul infrastructurii şi consolidarea activităţii acestuia împreună cu aceea a operatorilor de transport feroviar, pentru a răspunde mai bine necesităţilor pieţei şi a stimula cooperarea transfrontalieră dintre sistemele feroviare;
  • Reducerea consumului de produse petroliere în sectorul transporturi, cu consecinţe privind consolidarea independenţei energetice la nivelul economiei naţionale;
  • Limitarea cheltuielilor bugetare în domeniul protecţia mediului şi în domeniul sănătăţii, ca efect al promovării unui mod de transport mai puţin poluant şi mai sigur.
Categories
Ştiri Transporturi

România va transpune Directiva privind integrarea sistemului feroviar în spaţiul feroviar unic european

tren-turisti-660x340Conform unui comunicat al Ministerului Transporturilor, România va transpune Directiva Europeană privind integrarea sistemului feroviar în spaţiul feroviar unic european. Documentul a fost avizat de Guvernul României şi va fi transmis Parlamentului pentru aprobare în procedură de urgenţă.

Astfel, actul normativ stabileşte o serie de reglementări pentru toate sectoarele domeniului feroviar:
– reguli privind finanţarea şi administrarea infrastructurii feroviare;
– reguli privind licenţierea şi activitatea operatorilor feroviari;
– reguli privind stabilirea şi perceperea tarifelor pentru utilizarea infrastructurii feroviare;
– reguli privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi accesul la infrastructura feroviară şi la infrastructurile de servicii;
– reguli privind funcţionarea organismului naţional de supraveghere în domeniul feroviar.

Ministerul Transporturilor menţionează că prin implementarea directivei, infrastructura feroviară va avea multiple avantaje economico-sociale, şi anume:
– creşterea competitivităţii transportului feroviar de călători şi de mărfuri pe piaţa internă a serviciilor de transport;
– consolidarea sistemului naţional de servicii publice de transport feroviar de călători şi
– creşterea eficienţei atragerii de fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii de transport feroviar.