Tag-Archive for » sistem educaţional «

Având în vedere situaţia identificată la nivelul sistemului educaţional preuniversitar de creştere rapidă şi alarmantă a numărului de elevi aflaţi în situaţie de eşec şcolar şi a numărului elevilor care abandonează şcoala, situaţii direct corelate cu condiţiile climaterice şi de mediu defavorabile – dat fiind numărul mare de preşcolari şi de elevi care de la domiciliu până la şcoală au de străbătut distanţe foarte mari şi nu pot participa, neavând masa de prânz asigurată la şcoală, la activităţile educaţionale curriculare sau extracurriculare s-a impus necesitatea adoptării Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. Mai mult …

computerPotrivit declaraţiilor ministrului delegat pentru Învățământ Superior, Cercetare Științifică și Dezvoltare Tehnologică, Mihnea Costoiu,  la nivelul Ministerului Educației se dorește dezvoltarea unei baze de date cu diplomele emise de universități.

În acest mod, va fi proiectat sistemul educațional al viitorului, în care informațiile din sistemul educațional se vor corobora cu baza de date cu salariații din România, având posibilitatea de a observa câți dintre absolvenți se angajează și câți dintre ei lucrează în domeniul în care au studiat.

Sunt foarte mulți angajatori care solicită verifcarea diplomelor, de obicei o fac la universități. Acest lucru se va putea face și la nivel național doar printr-o apăsare de buton, urmând ca ulterior verificările asupra documentelor să fie făcute la universități”, a mai adăugat ministrul.