Categories
Drept penal Ştiri

Lipsa definiţiei legale a sintagmei “serviciu de interes public” incalcă dispoziţiile constituţionale?

Curtea Constituţională s-a pronunţat recent asupra unei excepţii de neconstituţionalitate cu privire la Codul penal.

În motivarea excepţiei s-a susţinut că dispoziţiile art. 175 alin. (2) din Codul penal sunt neconstituţionale întrucât reglementarea este neclară, iar neclaritatea este determinată de imprecizia textului şi de absenţa definiţiei legale a sintagmelor “serviciu de interes public” şi “autoritate publică”.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect: Stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare

lcMinisterul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri a supus spre consultare publică Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 711/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare.

Astfel, modificările introduse de actul normativ vizează următoarele:
– Clarificarea, în cadrul art. 27 alin. (1), că în activitatea de evaluare se iau în considerare integral modulele A2 şi C2 din cadrul anexei nr. 2 şi nu numai punctele 2 şi 5, din cadrul modulului A2, respectiv modulului C2;
– Înlocuirea în cadrul punctului 7.6 din anexa nr. 1 a sintagmei “punerea în utilizare” cu sintagma “punere în funcţiune”;
– Înlocuirea în cadrul punctului 8.2 din anexa nr. 3 a sintagmei “mijloc de măsurare” cu sintagma “contor de apă”;
– Precizarea preluării, în cadrul menţiunii finale, a Rectificării la Directiva 2014/32/UE.

Categories
Articole Legislaţie utilă Ştiri

Sintagmă cuprinsă în art. 43 din Ordonanţa privind răspunderea materială a militarilor, declarată neconstituţională

jud4

În Monitorul Oficial nr. 286 din 15 aprilie 2016 a fost publicată Decizia Curţii Constituţionale nr. 34/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 din Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor.

Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII – a de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 43 din Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, excepţie ridicată de Traian Laurenţiu Iancu într-o cauză având ca obiect suspendarea executării unui act administrativ

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 43 din Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, aprobată prin Legea nr. 25/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 28 ianuarie 1999, dispoziţii care au următorul cuprins: “În situaţia în care, după epuizarea acestor căi de atac, persoanele obligate la repararea prejudiciului în condiţiile prezentei ordonanţe consideră că au fost lezate într-un drept legitim se pot adresa instanţei judecătoreşti competente, potrivit legii.”