Tag-Archive for » silvicultura «

Cum este cererea, așa ar trebui să fie și oferta! Este o lege economică valabilă și în ceea ce privește… munca zilieră. După cum se știe, activitățile cu zilieri nu se mai pot desfășura decât în câteva sectoare ale economiei după ce, la „capătul” anului trecut, aceste domenii au fost „nemilos” împuținate, prin puterea legii.

Intermedierea între cererea și oferta de muncă zilieră se înfăptuiește, în țara noastră, de către agenții de intermediere specializate, pe baza cererilor efectuate de către persoanele dispuse să desfășoare activități ca zilieri și de către persoanele doritoare să beneficieze de munca zilierilor. Mai mult …

Munca sfințește locul și înnobilează omul, se zice. Însă, de când cu venitul minim garantat acordat anumitor cetățeni „nevoiași” – cu deplină putere de muncă, dar fără nicio dorință de angajare, mulți întreprinzători au început să resimtă o lipsă drastică de resurse umane, pentru activități necalificate. Nu mai ai cu cine culege roadele pământului, nu mai ai pe cine tocmi să-ți sape o grădină. Sau pe cine angaja la o stână. Munca „cu ziua” a devenit demodată? Greu de crezut! Mai mult …

justitie1
An de an, s-a constatat că defrișările necontrolate au afectat mediul înconjurător, au evaporat aurul verde cu o viteză de 3 ha/oră și au creat prejudicii uriașe statului român. Se încearcă stoparea tăierilor ilegale, fapt ce ne-a adus în situația de a afirma că „pădurile defrișate/Mă obligă să susțin,/Codrul cu românu-i frate?Precum Abel cu Cain!”  (Dumitru Monacu)

Modul în care pădurile dispăreau a dus la necesitatea creării unei entități care să gestioneze aceste aspecte și să stopeze defrișările ilegale. În 30 iunie 2015  a intrat  în vigoare OUG 32/2015 prin care s-a înființat Garda de Mediu. Legiuitorul a decis să adopte un proiect de lege pentru aprobarea acestei OUG, ocazie cu care OUG a suferit anumite modificări. Guvernul a invocat excepția de neconstituționalitate cu privire la modul în care au fost făcute acestea și a fost sesizată CCR. Mai mult …

paduri
Senatorul PSD, Ovidiu Donţu, a depus un proiect legislativ prin care exploatarea pădurii este condiţionată de execuţia de lucrări de regenerare a pădurii, care să fie realizate într-un timp scurt, dar să fie plantaţi cu zece la sută mai mulţi arbori decât cei tăiaţi.

În ceea ce priveşte tăierile rase, acestea se pot aproba doar după depunerea unui proiect de regenerare, dar şi pentru plantarea unui număr cu cel puţin 10 la sută mai mare decât cel al arborilor taiaţi sau efectuarea de lucrări de plantare pe o suprafaţă egală cu cel puţin 10 la sută din cea de pe care urmează a se efectua tăieri rase, pe terenuri puse la dispoziţie, cu titlu gratuit, cu acest scop, de ocoalele silvice.

În proiect se mai arată dacă proprietarul pădurii nu-şi va îndeplini obligaţiile, autoritatea publică din silvicultură va asigura lucrările, iar costul acestor lucrări se vor recupera de la proprietari.

padure„Copacului drept nu-i e dat să aibă o viață foarte lungă în pădure”, spune proverbul. Dincolo de sensul metaforic al acestei cugetări, un arbore are șanse mici să ajungă secular dacă aparține uneia dintre speciile furnizoare de masă lemnoasă apreciată și – ca un alt factor potrivnic longevității sale – mai are și trunchiul drept. E numai bun de transformat în cherestea!

Odată ajuns în tărâmul codrilor, turistul sau iubitorul de natură fermecat de frumusețea locurilor nu mai vede copacii, din cauza pădurii. În schimb, negustorul de masă lemnoasă vede doar copacii… buni de valorificat. După tăiere, la vederea cioturilor, ne cam întristăm, deși lemnul, sub diferite forme, se găsește din belșug în fiecare casă. Mai mult …

biomassCine n-a (prea) chiulit de la orele de chimie, are ceva șanse să-și reamintească observația lui Lavoisier: totul se transformă și nimic nu se pierde, în Natură. Indiscutabil, știința l-a preschimbat pe om! L-a făcut un maestru al transformării materiei, în propriul folos. Mai mult …

paduri

O ordonanţă de urgenţă care prevede înfiinţarea Gărzilor forestiere pentru a combate defrişările ilegale masive a fost adoptată de Senat.

Actul normativ are ca scop întărirea capacităţii instituţionale prin suplimentarea numărului de posturi din cadrul Comisariatelor de regim silvic şi cinegetic, astfel încât numărul de posturi să fie de 617, faţă de 399 câte sunt în prezent, adică o persoană cu pregătire silvică pentru o suprafaţă de 16.403 ha fond forestier, precizează Guvernul.

Potrivit actului normativ, activitatea Gărzilor este coordonată tehnic la nivel central de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin secretarul de stat pentru păduri şi prin structura care coordonează activitatea în domeniul silvic şi cinegetic din cadrul acesteia şi se desfăşoară la nivel teritorial.

Cu 70 de voturi „pentru”, un vot „împotrivă” şi trei abţineri, proiectul de lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere a fost adoptat de Senat.

chnDacă pui lupul paznic la oi, nu trebuie să te miri când ajungi să rămâi fără nicio oaie. „M-am dumirit de ce găsești/Lupi, în păduri, puțini la noi:/Reprofilați în ciobănești/Azi mulți sunt paznici chiar…la oi.”(Nicolae Peiu)

Cam așa se întâmplă când angajezi un pădurar zelos să protejeze pădurile patriei. Mulți dintre ei ajung să se considere stăpâni absoluți peste copacii țării și decid, cu de la sine putere, câte păduri se taie. „Iarna, cu securile/Au tăiat pădurile,/Vara fac o mutră sumbră,/Că n-au unde sta la umbră.” (Vasile Larco).

Fenomenul defrișărilor ilegale a luat amploare și cei care săvârșesc astfel de abuzuri scapă adesea cu basma curată și continuă să exploateze conform propriului interes pădurile. Pagubele produse de acești așa-ziși pădurari sunt enorme, pentru că, pe lângă pagubele materiale, sunt și cele cu impact asupra mediului înconjurător. „De rupi din codru-o rămurea,/Îi pasă codrului de ea/Ca pădurarului, în…cot/Când taie hoții codrul tot.” (Gheorghe Băcneanu)

Instanțele de judecată Mai mult …

cooperareLegea privind aprobarea O.U.G. nr. 58/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, publicată în Monitorul Oficial nr. 347 din 12 iunie 2013, a fost trimisă spre reexaminare Parlamentului.

Preşedintele Traian Băsescu, motivează semnarea cererii de reexaminare, prin faptul că desfiinţarea Comitetul Naţional de Iniţiativă, prevăzută în legea trimisă la promulgare, nu este justificată întrucât acest organism şi-a îndeplinit obligaţiile ce vizau înscrierea camerei agricole la nivel naţional şi aprobarea comitetelor de iniţiativă de înfiinţare a camerelor agricole.

O altă menţiune din modificările legislative propuse, cu care nu este de acord preşedintele, se referă la faptul că în cazul fermierilor nu mai este necesară depunerea unei liste de susţinători pentru alegerea ca membru al colegiului judeţean al camerei agricole, explicând că eliminarea acestei prevederi ar putea fi discriminatorie faţă de ceilalţi participanţi la alegeri. De asemenea, preşedintele nu susţine nici abrogarea articolului referitor la patrimoniul camerelor agricole, menţionând că fără patrimoniu acestea nu pot funcţiona.