Categories
Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a lansat o campanie cu privire la cerințele de siguranță pentru produsele introduse pe piață

Comisia Europeană împreună cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) au lansat o campanie cu privire la cerințele de siguranță ale UE pentru produsele introduse pe piață, intitulată Campanie de conștientizare la nivel mondial privind rechemarea de la a consumatori a produselor periculoase.  

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Transporturi

Cursuri suplimentare pentru cei care conduc maşini cu volan pe dreapta

prima masinaParteneriatul Român de Siguranţă Rutieră consideră binevenit proiectul de Lege privind obligativitatea conducătorilor auto care conduc maşini cu volanul pe partea dreaptă de a face cursuri suplimentare de conducere auto, măsură în sprijinul creşterii siguranţei rutiere şi a scăderii numărului de accidente.

Conducerea unui autovehicul presupune însuşirea unor deprinderi motorii specifice şi transformarea acestora în stereotipuri motorii, iar un conducător auto care a învăţat să conducă şi are experienţă în conducerea unei maşini cu volanul pe stânga va avea dificultăţi şi  poate deveni un potenţial factor de risc rutier în situaţia în care va conduce un vehicul cu  volanul pe dreapta.

Aproximativ 10.000 de autovehicule care au volanul pe partea dreaptă circulă în prezent în România.

Categories
Activităţi industriale Articole Economie Protecţia consumatorului

Echipamentele electrice neconforme trebuie eliminate de pe piață. Inclusiv cele „de joasă tensiune”!

electric dangerMai înainte de-a învăța scrisul și socotitul, știm deja, prin grija familiei, că aparatele și instalațiile electrice ascund o energie pe cât de misterioasă, pe-atât de primejdioasă. Asemenea focului, electricitatea de uz casnic sau industrial rămâne inofensivă doar atâta timp cât organismul uman nu experimentează în mod nemijlocit influența sa necontrolată.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Verificare mai riguroasă a condiţiilor de siguranţă a spectatorilor pe arenele sportive

sport
Guvernul a aprobat un proiect de Lege ce prevede o serie de modificări legislative care au în vedere o verificare mai riguroasă a condiţiilor de siguranţă pe care trebuie să le îndeplinească organizatorii pentru ca pe arenele sportive să poată fi organizate competiţii.

Astfel, Guvernul a modificat Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive.

Proiectul de act normativ aprobat revizuieşte componenţa şi rolul Comisiei de verificare a modului în care sunt respectate condiţiile de siguranţă pe arenele pe care se desfăşoară activităţi sportive.

Categories
Legislaţie utilă Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

OUG privind închiderea localurilor care nu respectă normele în caz de incendiu, a fost promulgată

lc
La 16 martie 2016, preşedintele Românieie, Klaus Iohannis, a promulgat legea de aprobare a OUG care prevede că Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) poate închide localurile în care constată încălcarea reglementărilor privind siguranţa la incendiu.

Actul normativ prevede că inspectorii pentru Situaţii de Urgenţă pot sigila construcţiile şi amenajările operatorului economic în care nu se respectă normele în caz de incendiu. În acest sens OUG stabileşte o serie de criterii pe baza cărora se poate dispune oprirea funcţionării ori utilizării clădirilor şi spaţiilor amenajate în clădiri, cu aria de desfăşurare mai mare de 200 mp, având destinaţia de comerţ, cultură şi turism, în care se constată încălcarea reglementărilor privind siguranţa la incendiu.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Liderii de partide pot beneficia de paza SPP

paza
Președintele Klaus Iohannis a semnat Decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG nr. 43/2015 privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activităţii de curierat a materialelor clasificate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Conform Legii pentru aprobarea OUG nr. 43/2015 liderii de partide pot beneficia de paza SPP, la cererea acestora.

Conform procedurii, cei care doresc să beneficieze de prevederile legii vor trebui să se adreseze CSAT cu o solicitare în acest sens, însă nu vor trebui să plătească serviciile SPP, aşa cum se întâmplă în acest în cazul persoanelor care solicită acest lucru, dar nu intră la categoria demnitarilor sau foştilor demnitari.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de modificare a Legii privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere

taxi
Ministerul Transporturilor a supus dezbaterii publice proiectul de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere.

Proiectul propus crează temeiul legal pentru Ministerul Transporturilor de a reglementa, prin norme aprobate prin ordin al ministrului, existența și modul de dobândire a unui certificat de competență profesională pentru managerii de transport în regim de taxi și în regim de închiriere.

Privitor la cazierul judiciar, proiectul introduce condiția ca practicanții profesiei de taximetrist să nu aibă mențiuni în cazierul judiciar, fapt ce vine în sensul asigurării siguranței cetățeanului și a practicării profesiei în mod onorabil și legal.

Data limită pentru primirea de propuneri și observaţii la Ministerul Transporturilor este 9 ianuarie.

Categories
Agricultură şi silvicultură Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Defrișările ilegale pot fi incluse în categoria amenințărilor la adresa securității naționale

183765_articol-400x230

Propunerea legislativă care completează Legea nr. 51/1991 în sensul că defrișarea ilegală pe suprafețe mai mari de un hectar este considerată amenințare la adresa siguranței naționale a României, a primit un raport favorabil cu un amendament din partea senatorilor juriști.

Prin propunerea legislativă este completat articolul 3 al Legii privind siguranța națională cu două noi litere (j prim și litera j secund) în sensul că sunt încadrate în categoria amenințărilor la adresa siguranței naționale “defrișările ilegale pe suprafețe mai mari de un hectar, reducerea fără aprobări legale a consistenței unui arboret cu mai mult de 50% față de prevederile amenajamentului silvic în vigoare, exploatarea fără amenajament silvic a pădurilor încadrate în tipurile T1 și T2, stabilite conform normelor tehnice de amenajare a pădurilor”.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Drept penal Internaţional

Războiul cu fărădelegea continuă. O luptă excelent planificată este deseori… una câştigată!

siasPaza straşnică trece primejdia rea! Însă, oricât ar fi paza de bună, ispita infracţională e mult prea puternică la unii indivizi, ce se vor remarca prin fapte de pomină mai drevreme sau mai târziu. Inventivitatea şi tenacitatea puse în slujba fărădelegii sfidează, uneori, cele mai sofisticate sisteme de protecţie a cetăţenilor şi organizaţiilor. Pe neaşteptate, oricine poate ajunge în postura de victimă!

Categories
Legislaţie internaţională Ştiri Transporturi

Noi reglementări privind schimbul de date transfrontalier referitor la încălcări ale normelor de circulaţie

Buvinieta - o nouă taxă pentru toate autovehiculele care circulă în Bucureşti
Executivul a aprobat un proiect de Lege care modifică şi completează Legea nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitatea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitatea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări.

Legea nr. 5/2014 are drept scop facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii între autorităţile competente din România şi cele din celelalte state membre sau din statele participante, privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, atunci când încălcarea a fost săvârşită cu un vehicul înmatriculat într-un stat membru sau stat participant, altul decât statul în care a fost săvârşită fapta, precum şi facilitarea executării de către autorităţile române a sancţiunilor aplicate pentru încălcări săvârşite pe teritoriul României cu vehicule înmatriculate în alte state membre şi în statele participante.

Potrivit proiectului de lege, prin excepţie de la regula potrivit căreia în toate situaţiile se declanşează procedura de informare, după obţinerea datelor necesare, autorităţile române nu declanşează procedurile de informare a autorităţilor omoloage din statele membre UE şi Spaţiului Economic European cu privire la încălcări ale normelor de circulaţie în următoarele situaţii:

  • în cazul în care, în urma uneia sau mai multor informări anterioare adresate aceleiaşi persoane, nu a fost primit răspuns;
  • în situaţia în care datele furnizate de sistemul de evidenţă sunt incomplete şi nu au permis la o solicitare anterioară contactarea proprietarului/utilizatorului vehiculului.