Tag-Archive for » shemă de minimis «

airliner with a globe and autoloader with boxes in a container

În data de 7 octombrie 2015, Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de Promovare a Exportului, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2016.

Documentul aprobă instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei, Comerţului și Turismului privind participarea operatorilor economici la târguri și expoziţii internaţionale în străinătate, organizarea de misiuni economice și acţiuni de promovare a exportului în străinătate și realizarea de studii de piaţă și pe produse, inclusiv pentru obiective complexe, în perioada 1 ianuarie – 31decembrie 2016.

În anexa nr. 4 din Ordin se găseşte şi modelul Cererii de înscriere – Declaraţia pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor pentru participarea la acţiunile din Programul de promovare a exportului, cu finanţare parţială de la bugetul statului.

Prevederile ordinului intră în vigoare la 1 ianuarie 2016 și se aplică până la 31 decembrie 2016.